slideslideslideslide

Novinky

Pozývame vás na online tlačovú konferenciu o vedeckej komunikácii.  Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva na tlačovú konferenciu Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá zosumarizuje výsledky medzinárodného projektu Concise, zameraného na skúmanie úlohy vedeckej komunikácie v presvedčeniach a vnímaní spoločnosti.      Na online tlačovej konferencii 29.1.2021 o 10:00 predstavia Peter Guráň, Silvia Miháliková, Lenka...
Čítať viac 
V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora má potenciál vytvoriť v našom hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu. Zhodli sa na tom vedenia STU,...
Čítať viac 
Venuje sa fyzike nízkych teplôt, ale aj kozmológii.  Pôsobí v Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Vlani sa stal Vedcom roka. RNDr. Peter Skyba, DrSc. považuje za ohlupovanie mladej generácie, keď sa redukujú hodiny fyziky na základných a stredných školách.  Vo fyzike nízkych teplôt patríme medzi svetovú špičku  Vlani ste si prevzali ocenenie Vedec...
Čítať viac 
Cukrovka je ochorenie, ktoré so sebou prináša riziko vzniku ťažkých, niekedy až život ohrozujúcich komplikácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu zraku, obličiek, nervovej sústavy či vzniku srdcových a mozgovo-cievnych príhod. Prístup pri diagnostike a liečbe cukrovky spôsobenej mutáciou jedného konkrétneho génu je špecifický. Ide o monogénovú formu cukrovky a na jej identifikáciu sú nevyhnutné metódy DNA analýzy. Cukrovka:...
Čítať viac 
Sám seba charakterizuje ako inžiniera mechatronika, ktorý pracoval pre ropákov, rozbiehal závod, získal doktorát z automatizácie, nakoniec skončil ako aplikovaný fyzik s urýchľovačom. “Výraz „inžinier“ nevnímam len ako titul, je to niečo, čo vyjadruje moju osobnosť,” hovorí v rozhovore pre Eductech vedúci urýchľovačového laboratória Pavol Noga z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovo-technologickej fakulty STU....
Čítať viac 
Na Slovensku chýba záujem o vedeckú komunikáciu. Zistili to sociológovia z Trnavskej univerzity, ktorí sa zamerali aj na šírenie informácií. Slováci najviac čerpajú zdroje z digitálnych  médií, menej dôverujú  inštitúciám a viac autoritám. Verejné diskusie: očkovanie, klíma aj GMO Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastnila medzinárodného projektu CONCISE, v ktorom...
Čítať viac 
Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility nás posúva smerom ku elektrifikácii. Túto stratégiu presadzuje aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií. Aj na Slovensku už v súčasnosti viaceré verejné a súkromné organizácie pracujú na ich...
Čítať viac