slideslideslideslide

Novinky

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. patrí medzi propagátorov fyziky, za čo ho odmenili aj Cenou za vedu a techniku. Jeho youtubeové videá o škodlivosti žiarenia z mobilných telefónov či o tajomstvách fujár majú sledovanosť v desiatkach tisíc divákov. Za rok 2020 bol finalistom ESET Science Award ako výnimočný slovenský pedagóg, zaujal modelovaním svetelného znečistenia....
Čítať viac 
Už viac než rok čelíme novým výzvam, ktoré so sebou priniesla pandémia. V náročnej situácii sa ocitli aj učitelia a učiteľky na celom Slovensku. Po uzatvorení škôl a prechode na dištančné vzdelávanie sa museli promptne prispôsobiť viacerým novým požiadavkám a hľadať vhodné riešenia pre svoje vyučovacie hodiny. Medzinárodný výskum TALIS z roku 2018 pritom ukazuje, že učitelia a učiteľky prežívali značný pracovný...
Čítať viac 
Materiálové inžinierstvo je multidisciplinárny odbor, ktorému sa vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity venuje Libor Trško. Tam sa snaží zlepšovať kritické vlastnosti konštrukčných materiálov. Libor Trško je súčasne finalistom ESET Science Award 2020 v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.         Únava materiálov je veľmi nenápadný jav  Ste „materiálový inžinier“. Čo si pod tým predstaviť? Materiálové...
Čítať viac 
Peter Boháč na Ústave anorganickej chémie SAV skúma hybridné materiály. Podľa neho predstavujú chémiu 21. storočia. “Rád si predstavujem veci okolo mňa ako zhluk molekúl. Napríklad pri pohľade na rieku si predstavujem, ako sa tam hmýria molekuly vody, pri pohľade na papier si predstavujem vlákna polysacharidov či pri pohľade na keramický nôž amorfnú formu...
Čítať viac 
Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. je “Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy” podľa ESET Science Award. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike a chce sa etablovať na troch svetových neutrínových projektoch. Pre Eductech.sk hovorí aj o tom, kto ho najviac ovplyvnil pri výbere povolania, okrem mamy-učiteľky fyziky to boli aj rádioaktívne knihy.  Ak je niečo postavené...
Čítať viac 
  ☑️ Nachádzajú sa vo vakcínach nanotechnológie? ☑️ Aké sú to kompozitné materiály? Sú aj v našom okolí? ☑️ Kto ovplyvnil Máriu Omastovú vo výbere svojho povolania? ☑️ Ako sa naučiť milovať chémiu? ☑️ Je slovenská veda svetová? ☑️ Slovenskí vedci sa nevzdávajú? ☑️ Ako oddychuje Vedkyňa roka 2016 a finalistika ESET Science Award?...
Čítať viac 
Medzinárodný tím odborníkov zapojených do projektu PlasticFreeDanube mapoval stav znečistenia Dunaja a jeho brehov plastovým odpadom. Zameral sa na úsek medzi Viedňou a vodnou elektrárňou v Gabčíkove. Riešiteľmi projektu boli aj vedci z Ústavu polymérov SAV, ktorí skúmali do akej miery plasty znečisťujú vodné prostredie. Výsledky ich experimentov preukázali, že odpad z penového polystyrénu sa vo vode...
Čítať viac