slideslideslideslide

Novinky

Je odborníkom na chemické stroje aj procesné inžinierstvo. Venuje sa ale aj inováciám či histórii technického vzdelávania. V súčasnosti je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Marián Peciar, telom i dušou technik, strojár a zároveň pedagóg.  História technického vzdelávania na Slovensku Sú na Slovensku hlboko zapustené korene technického vzdelávania? Keď sa obzrieme do histórie,...
Čítať viac 
Programovanie je malá metafora stvorenia. Na začiatku je objednávka Na začiatku je objednávka, ktorá temer nikdy nie je príliš presná. Nakoniec, kto už vie do absolútneho detailu presne popísať, ako sa počítajú výplaty nepoistených práceneschopných, analyzujú otlačky prstov drevorubačov, objednávajú lieky cez Vianoce? Ak ste niekedy počúvali odborníka na dovolenke, ako sa snaží po telefóne...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech buduje svoju malú knižničku pre vás: aby ste aj u nás našli informácie o technike a technickom vzdelávaní. Zatiaľ sme hľadali v antikvariátoch a máme u nás tieto tituly: Kronika Po prvý raz – objavy a vynálezy, ktoré pohli svetom 25 rokov vysokej školy technickej v Košiciach Dějiny techniky v Československu...
Čítať viac 
Docent Jozef Michalík je známy slovenský geológ a paleontológ. Jeho najobľúbenejším dinosaurom je ďateľ. Pracuje na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Získal viacero ocenení  a medailí, napríklad vlani mu Akadémia vied ČR udelila Medailu Františka Pošepného za zásluhy v geologických vedách.  Ako sa vám podarilo objaviť svoje povolanie? Ako chlapec som našiel...
Čítať viac 
Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tématického celku Človek a technika (človek – tvorca techniky; vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva; základné vlastnosti plastov a ich použitie), Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia. Návod...
Čítať viac 
Napísala Anatómiu intuície aj návod na použitie rozumu. Pracuje v Slovenskej akadémii vied v Centre spoločenských a psychologických vied. Pýtame sa jej na cestu k povolaniu: ako ho objaviť a či sa riadiť intuíciou. Keďže žijeme v post-faktuálnej dobe – a aj slovom roka 2016 v angličtine je post-truth (keď objektívne fakty sú vo verejnej mienke menej dôležité...
Čítať viac 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky chystá veľký projekt. Na mieste bývalých kasární v Nitre vyrastie nové Centrum vedy, ktoré ju má popularizovať. O projekte, s ktorým sa začne ešte v tomto roku, sa zhovárame s odbornou pracovníčkou CVTI SR Ivanou Raslavskou.  Prichádza projekt, výber padol na Nitru, Žilinu a Košice Je reálna šanca, že...
Čítať viac 
Počas komunistického režimu, ktorý pochoval nádeje na slobodnejšiu spoločnosť, nechcel študovať humanitný smer. Počítačom sa nedalo klamať, preto ho v čase totality omámila predstava tvorby umelej inteligencie. Pracoval dlhé roky ako programátor, dnes vyučuje na katedre aplikovanej informatiky na bratislavskom “matfyze” a okrem toho je veľký fanúšik filmu. Narodil sa ako optimista a optimizmus ho...
Čítať viac