slideslideslideslide

Novinky

  ☑️ Nachádzajú sa vo vakcínach nanotechnológie? ☑️ Aké sú to kompozitné materiály? Sú aj v našom okolí? ☑️ Kto ovplyvnil Máriu Omastovú vo výbere svojho povolania? ☑️ Ako sa naučiť milovať chémiu? ☑️ Je slovenská veda svetová? ☑️ Slovenskí vedci sa nevzdávajú? ☑️ Ako oddychuje Vedkyňa roka 2016 a finalistika ESET Science Award?...
Čítať viac 
Medzinárodný tím odborníkov zapojených do projektu PlasticFreeDanube mapoval stav znečistenia Dunaja a jeho brehov plastovým odpadom. Zameral sa na úsek medzi Viedňou a vodnou elektrárňou v Gabčíkove. Riešiteľmi projektu boli aj vedci z Ústavu polymérov SAV, ktorí skúmali do akej miery plasty znečisťujú vodné prostredie. Výsledky ich experimentov preukázali, že odpad z penového polystyrénu sa vo vode...
Čítať viac 
Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tématického celku Človek a technika (človek – tvorca techniky, vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva, základné vlastnosti plastov a ich použitie), Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia. Neváhajte...
Čítať viac 
Mineralógovia z Ústavu vied o Zemi SAV objavili v rudných žilách v okolí Dobšinej nový minerál – dobšináit. Ako holotyp má bielu farbu, malá prímes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfarbenie. Začiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii schválila ako v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Dobšináit je nový člen...
Čítať viac 
Na Slovensku vzniká Národné batériové centrum. Viac nám o ňom prezradí Ing. Karol Fröhlich, DrSc. z Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Bez ohľadu na pracovný čas – tak pracuje vedec Byť vedcom – to je zamestnanie či skôr povolanie? Úspešný vedec by mal brať svoje zamestnanie ako povolanie, teda nezaoberá sa...
Čítať viac 
Nedávno mu NASA zverejnila ďalšiu fotografiu nebeskej oblohy. Slovenský astrofotograf Tomáš Slovinský sa však „obrázkami“ neživí, venuje sa popularizácii astronómie a prednášaniu v mobilnom planetáriu. Astrofotografia je sprostredkovanie krásy  Najnovšie NASA zverejnila vašu fotku Južného Kríža v Astronomy Picture of the Day. Považujete to za úspech? Považujem to najmä za skvelé sprostredkovanie krásy nočnej...
Čítať viac