slideslideslideslide

Novinky

(Budúca) Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková: Spoznajte zakladateľku Eductechu

1.5.2023

Silvia Manduľáková

Zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním. Už viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Pred jedenástimi rokmi založila neziskovú organizáciu Eductech, ktorá svojou činnosťou zlepšuje materiálno-technické prostredie pre výučbu odborných predmetov. 

Prostredníctvom tematických projektov pomáha uchovávať naše tradičné remeslá, ale aj modernizáciou učební umožňuje deťom, aby si takpovediac „ohmatali“ vedu a techniku vlastnými rukami. Každoročne je hrdým partnerom Technickej olympiády žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, ktorá vyhľadáva mladých ľudí v oblasti techniky a svojím obsahom motivuje k tvorivej technickej činnosti. 

Viac sa o (veríme, budúcej) Slovenke roka 2023 môžete dozvedieť v článku pre týždenník Slovenka.

Hlasujte za Slovensku roka online (a zadarmo) s kódom SR 13 tu: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/