slideslideslideslide

O nás

Oblasti našej hlavnej činnosti:
 • - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Eductech, n.o. je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie, výchovu a tvorbu hodnôt. Má svoju správnu radu, riaditeľa a revízora. Bola založená v roku 2011. Zameriava sa najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania. V neziskovej organizácii Eductech, n.o. si uvedomujeme potrebu kvalitného vzdelávania a vzťah vzdelania ku kvalite života jednotlivca i celej spoločnosti. V súčasnosti sa však vďaka neľahkej spoločenskej situácii mnohokrát táto skutočnosť dostáva do pozadia. Preto sme sa rozhodli podporovať rozvoj vzdelávania. Predovšetkým sa chceme zamerať na technické vzdelávanie a podporu technicky zameraných vzdelávacích programov, no podporujeme aj talentované deti v iných oblastiach.

Spájame techniku, vzdelávanie a inovácie. Preto sme Eductech

Nezisková organizácia Eductech sa zameriava najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl. Od založenia organizácie sme participovali napríklad na týchto projektoch:

 • Rok 2018 bol u nás najmä v znamení pokračovania spolupráce s Technickou olympiádou, kde sme podporili najlepších žiakov v krajských kolách a potom v celoštátnom finále, a tiež sme vo vlaňajšom roku podporili rozličné projekty na základných školách.
 • Na našom portáli eductech.sk sme v roku 2018 zverejnili takmer 30 článkov – o vede, technike, povolaní a taktiež sme zverejňovali rozhovory s vedcami a výskumníkmi. Obľúbeným bol napríklad rozhovor s lovcom fyzikálnych talentov Jozefom Smrekom, ale dlhodobo čitateľov zaujíma návod, ako si zhotoviť korálkový náramok. 
 • Po prvýkrát sme v roku 2018 zverejnili aj článok v angličtine, a to štúdiu Aleny Haškovej a Silvie Manduľákovej  STRATEGY VERSUS REALITY IN TECHNOLOGY EDUCATION AT BASIC SCHOOLS IN SLOVAKIA. 
 • Vďaka Eductechu – a teda aj vďaka vám, naším podporovateľom – sme v roku 2018 podporili napríklad ZŠ Ľubotice, kde sa učili žiaci, ako opracovávať materiály
 • V októbri 2018 sme boli spoluorganizátormi 34. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 
 • V októbri 2017 sme boli spoluorganizátormi 33. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 
 • V roku 2017 sme podporili vydanie elektronickej publikácie Grafická komunikácia v technike, ktorej autorom je učiteľ z Očovej Roman Stadtrucker. Je to súbor pracovných listov pre 6. a 7. ročník ZŠ.
 • V školskom roku 2016/2017 sme sa stali po prvýkrát hrdým partnerom Technickej olympiády, ktorá patrí medzi jedny z najmladších olympiád na Slovensku. V našej spolupráci budeme naďalej pokračovať.
 • V školskom roku 2015/2016 sme realizovali súťaž Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky. Cieľom bolo, aby žiaci a študenti si všimli technické pamiatky vo svojom okolí a kreatívne ich predstavili. Vyhrali prváci zo Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku.
 • V školskom roku 2015/2016 sme podporili tri #eductech projekty: robotické autíčka na ZŠ Laborecká, vyučovanie Hejného metódou na ZŠ Sačurov a Blended learning na ZŠ Dargovských hrdinov Humenné.
 • Koncom roka 2014 sme zbierali projekty vo výzve na podporu inovatívneho vzdelávania v matematike a technike – projekty majú presah aj do roku 2015.
 • V januári 2014 sme ukončili súťaž Svetové slovenské deti, do ktorej sa zapojili úspešní reprezentanti z radov žiakov v oblasti prírodovedy alebo techniky. Žiakom sme odovzdali niekoľko cien.
 • Koncom novembra 2013 sme sa rozhodli participovať na projekte Múdra sova, ktorý nám predložila ZŠ Sídlisko Juh, Vranov nad Topľou.
 • Inovatívne metódy výučby matematiky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov – tu sme sa zamerali na využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní a na podporu pozitívneho vnímania matematiky žiakmi. Žiadosti sa predkladali do októbra 2013.
 • V roku 2012 sme podporili kreatívne a talentové súťaže pre deti: Supertrieda a Jazykový kvet.

Budúcnosť technického vzdelávania je ohrozená, preto sme tu my

Máte pocit, že sa nevenuje na základných a stredných školách dostatočnému rozvíjaniu vedy a techniky, ktorá je v súčasnej dobe čoraz viac potrebná?

V dnešnej dobe dochádza k zaznávaniu technických povolaní, ale prax ukazuje, že je to zlý postoj. Práve Eductech, n.o. sa v tomto snaží predbehnúť dobu a otvoriť žiakom rozmer technického vzdelávania. Snaží sa o to aj výzvami pre základné školy, v ktorých umožňuje zriadiť moderné učebne na rozvoj technických predmetov.

Chceli by ste pomôcť rozvíjať talent Vašich detí na školách?

Eductech, n.o. podporuje nadané deti a kolektívy, motivuje ich pre prácu v technicky zameraných profesiách, organizuje rôzne besedy, súťaže, dovzdelávacie projekty.

Chceli by ste, aby sa Vaše dieťa venovalo tomu, čo ho naozaj baví a na čo má talent?

Neviete, čo ho baví? Pomôžte mu nájsť jeho miesto a sledujte seriál článkov na našom portáli “Cesta k povolaniu”. 

Bližšie informácie o rokoch 2011-2016 v neziskovej organizácii Eductech môžete nájsť v tejto prehľadne spracovanej prezentácii.

Naše výročné správy