Naše hlavné činnosti v oblasti vzdelávania

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania, projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu.

Výzvy

Eductech, n.o. spracúva každoročne výzvy pre podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania. Na základe týchto výziev očakáva vypracovanie projektov.

Súťaže

Eductech, n.o. je organizátorom, či spoluorganizátorom súťaží s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené hlavne žiakom základných škôl.

Novinky

O nás

Nezisková organizácia Eductech, n.o., plánuje pozdvihnutie rozvoja vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeže, verejnoprospešných projektov v školstve ako aj vedeckých projektov.

Eductech n.o., je činný hlavne v oblastiach:

  • - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Náš etický kódex