Naše hlavné činnosti v oblasti vzdelávania

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania, projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu.

Výzvy

Eductech, n.o. spracúva každoročne výzvy pre podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania. Na základe týchto výziev očakáva vypracovanie projektov.

Súťaže

Eductech, n.o. je organizátorom, či spoluorganizátorom súťaží s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené hlavne žiakom základných škôl.

Novinky

O nás

Nezisková organizácia Eductech, n.o., plánuje pozdvihnutie rozvoja vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeže, verejnoprospešných projektov v školstve ako aj vedeckých projektov.

Eductech n.o., je činný hlavne v oblastiach:

  • - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Náš etický kódex  

Podporené školy a inštitúcie

ZŠ Kukučínova ul., Vranov nad Topľou
ZŠ Sačurov
ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
ZŠ Laborecká ul., Humenné
ZŠ Nám.arm.gen. L.Svobodu, Bardejov
ZŠ Dolný Smokovec 21
ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou
ZŠ Juh, Vranov nad Topľou
ZŠ Sibírska 42, Prešov
ZŠ Mlynská, Stropkov
ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou
Prešovská univerzita
ZŠ Ľubotice
ZŠ Lemešany
Cirkevná spojená škola, Snina
Technická olympiáda
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Amavet klub pri Gymnáziu Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
Roman Stadtrucker: Grafická komunikácia v technike + Stoje a technické zariadenia vo vyučovaní techniky a fyziky.
Cyril Melničák: kniha o histórii ulíc vo Vranove nad Topľou
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou