slideslideslideslide

Novinky

Učiteľovi a spisovateľovi Cyrilovi Melničákovi, ktorý mapuje nepoznané zákutia Vranova nad Topľou a Zemplína, nezisková organizácia Eductech podporila vydanie troch publikácií. Okrem iného to znamená aj to, že sme hrdí Vranovčania a vnímame, že je dôležité pôsobiť v regióne, odkiaľ pochádzame – a ten rozvíjať. Je čas podávania 2% z daní. Nech vám svedectvo...
Čítať viac 
Naším partnerom prinášame maximálnu spokojnosť. Svedčí o tom aj táto “recenzia” našej činnosti:  Profesionálny prístup, zrozumiteľná komunikácia, promptné reakcie, bezproblémový priebeh spracovania žiadosti. Odborná spolupráca bola zakončená úspešným pridelením finančných prostriedkov na zakúpenie programovateľných stavebníc – Lego robotov v zmysle našej požiadavky. Takže celková maximálna spokojnosť! Mgr. Ján Gmiterko Základná škola, Nám. arm. g. L....
Čítať viac 
Mgr. Mária Fečkovičová-Lukáčová je rodáčkou z dnes už neexistujúcej obce Dobrá nad Ondavou. Vo svojej tvorbe mapuje osudy ľudí, ktorých životy sa museli prispôsobiť výstavbe vodného diela Domaša. Takto spomína na spoluprácu s Eductechom: Moje poďakovanie patrí nezískovej organizácii Eductech. Vďaka tejto podpore sa mi podarilo napísať knihy: Dobrá nad Ondavou – spomienky a vízie Dobrá...
Čítať viac 
Ako odborný a organizačný garant medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorá je organizovaná na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici viac ako 30 rokov, má dlhoročnú tradíciu a jej hlavným poslaním je podpora technického vzdelávania nielen na stredných  a vysokých školách, ale predovšetkým v základných školách na Slovensku. Úspešnosť daného poslania bolo...
Čítať viac 
Najprv sa venoval lesníctvu, neskôr vodárenstvu, potom aj výrobe papiera. Pracoval na vysokej škole, ale odtiaľ sa presunul do komerčného prostredia a riadil stredne veľkú firmu. Momentálne je opäť v akademickom prostredí, kde sa mu podaril na slovenské pomery nevšedný úspech – vymyslieť a obhájiť patent. Inšpiratívny a svetaskúsený, no pritom stále skromný a...
Čítať viac 
Rok zbehol veľmi rýchlo a opäť je tu čas podávania daňových priznaní. Preto sa vám opäť pripomíname s prosbou o podporu z vašich daní. Vás to nič nestojí – jedine vytlačiť tlačivo na dve percentá alebo doplniť údaje o nás do vášho daňového priznania. Vážime si vašu pomoc a s ňou nám ide naša...
Čítať viac 
Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tematických celkov Človek a technika (človek – tvorca techniky, vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva, základné vlastnosti plastov a ich použitie) a Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech sa už viac ako jedenásť rokov usiluje pozdvihnúť vyučovanie predmetu technika na základných školách. Našou snahou je nielen prekonať predsudky o „nudnom“ predmete, ale aj všeobecné podceňovanie zo strany spoločnosti. Navyše, pomocou rôznych projektov pomáhame uchovať tradície a remeslá a žiakom tak umožňujeme, aby si takpovediac „ohmatali“ vedu a techniku vlastnými...
Čítať viac