slideslideslideslide

Novinky

Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tématického celku Človek a technika (človek – tvorca techniky, vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva, základné vlastnosti plastov a ich použitie), Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia. Návod...
Čítať viac 
Technická fakulta SPU v Nitre má už 50 rokov. O jej činnosti sa rozprávame s jej dekanom prof. Romanom Gálikom. Technická fakulta SPU: Našou ambíciou je pripraviť technicky rozhľadených inžinierov V čom vidíte zmysel a poslanie Technickej fakulty SPU v Nitre ? Technická fakulta SPU v Nitre si začiatkom akademického roka 2019/2020 pripomenula 50. výročie jej založenia. Za...
Čítať viac 
Profesor Štefan Luby patrí medzi slovenskú vedeckú špičku. Dlhé roky viedol Slovenskú akadémiu vied, dnes píše jej kroniku. V tomto roku mu vyšla kniha Slovenské vesmírne odysey, preto sa rozprávame aj o vesmírnej turistike. “Takéto mrhanie zdrojmi v súčasnej etape exploatácie našej planéty až na hranu a v etape neúnosne diferencovaného rozdelenia spoločenského bohatstva neschvaľujem, dokonca odsudzujem.”...
Čítať viac 
Povedzme si priamo, že chémia patrí medzi “strašiakov” na stredných školách a zrejme nie je jedným z obľúbených predmetov medzi žiakmi. Pritom chémia je všade a nič bez nej neexistuje. Dokonca ani párky. Rozprávame sa s popularizátorom tohto vedného odboru doc. Ing. Jánom Regulim, CSc. z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave....
Čítať viac 
Revolution Square je spôsob, akým zmeniť betónové plochy na trávnik. Jeho cieľom je priniesť do miest viac zelene, znížiť množstvo betónových “džunglí” a schladiť mestá počas horúcich dní, vysvetľuje pre portál Eductech.sk autor tohto nápadu Peter Chrien. Revolution Square: štvorcová plošina, ktorá sa otáča okolo svojej osi Revolution Square je skutočne revolučný. Čo chcete...
Čítať viac 
Hoci sa na stránkach portálu Eductech väčšinou venujeme technickému vzdelávaniu, baví nás aj veda a nové poznatky. Keďže aj nás zasiahla koronakríza, chvíľku sa budeme venovať samotnému koronavírusu. Vedci pravdepodobne zistili, ako sa táto “hnusoba” preniesla z netopiera na človeka. Odpoveďou môže byť šupinavec.  Genetickú analýzu SARS-CoV-2 vykonali vedci z Duke University, Texaskej univerzity...
Čítať viac 
Šírenie koronavírusu najprv sledoval v Nepáli, ale pandémia ho naplno zasiahla v Indii. Absolvoval tam testy, no ich výsledky dodnes nevidel. Z Indie sa cez Prahu a Hodonín vrátil naspäť, aby sa na Slovensku mohol podieľať na úprave štátnych vzdelávacích programov pre základné školy. Profesor Branislav Pupala pôsobí na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v...
Čítať viac 
Už viac ako štvrťstoročie učí fyziku, vymýšľa úlohy do Fyzikálnej olympiády, stál za projektom UcmeRadi.sk, v roku 2018 získal Cenu Dionýza Ilkoviča. Učiteľ na žilinskom Gymnáziu Veľká okružná 22  Ľubomír Konrád hovorí pre eductech.sk najmä o fyzike, ale aj o tom, ako sa prispôsobil súčasnej “korone”: “Je to výnimoční situácia, ktorá podľa môjho názoru...
Čítať viac