slideslideslideslide

Novinky

Fyzikálny inžinier, dnes odborník na energetiku a obnoviteľné zdroje. Spoluzakladateľ  Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. Nadšenec pre astronómiu a propagátor založenia planetária v Bratislave. Juraj Kubica.  Ako sa cítite v koži mladého vedca? Seba už nepočítam medzi mladých vedcov, ale dovolím si vysloviť svoj názor. Byť začiatočníkom v akomkoľvek povolaní je ťažké,...
Čítať viac 
Najprv sa venoval lesníctvu, neskôr vodárenstvu, potom aj výrobe papiera. Pracoval na vysokej škole, ale odtiaľ sa presunul do komerčného prostredia a riadil stredne veľkú firmu. Momentálne je opäť v akademickom prostredí, kde sa mu podaril na slovenské pomery nevšedný úspech – vymyslieť a obhájiť patent. Inšpiratívny a svetaskúsený, no pritom stále skromný a...
Čítať viac 
Už viac ako šesť rokov pôsobí nielen vo vranovskom okrese nezisková organizácia, ktorá podporuje budúcich vedcov, výskumníkov a technikov. Eductech sa zameriava na podporu predovšetkým základných škôl. „Neziskovku sme zriadili práve preto, že sme cítili potrebu pozdvihnúť vzdelávanie mládeže a podporiť technické vzdelávanie mladých,“ vysvetľuje jej riaditeľka Silvia Manduľáková. „Chceme dať priestor nadaným deťom...
Čítať viac 
Pochádza z Nitry, býva v Banskej Štiavnici a zakrátko sa sťahuje do okolia Martina. Je popularizátor fyziky, učiteľ, spolupracuje s Komenského inštitútom. Výučba fyziky a matematiky je podľa neho nesprávne koncipovaná a na hodinách je málokedy čas na hĺbkové experimentovanie a objavovanie všetkých dôsledkov. „A potom sa nemôžeme diviť, že žiaci nemajú radi predmet, v ktorom nevedia poznatky uchopiť...
Čítať viac 
Ovplyvnil ho fyzik, básnik aj kňaz. Momentálne učí na vysokej škole, ale časom nevylučuje ani zmenu. Za svoje vedecké úspechy považuje pochopenie procesov formovania rolovaných nanotrubičiek a vlniek, ako aj podrobne elektrické a optické modely fotoelektrochemických anód pre výrobu vodíka. Pracuje na Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnologickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Peter Čendula. Kto...
Čítať viac 
Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tématického celku Človek a technika (človek – tvorca techniky; vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva; základné vlastnosti plastov a ich použitie), Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia. Pomôcky...
Čítať viac 
Ešte ako stredoškolák Matúš Balogh spolu so svojím kamarátom vytvorili difúznu hmlovú komoru, dnes je doktorandom Martina Venharta na Fyzikálnom ústave SAV. Napriek tomu, že je fyzikom, k tejto vede si vytváral vzťah postupne, dokonca aj vďaka sci-fi seriálom. Má skúsenosti z experimentov v CERNe, vo fínskej Jyväskylä a juhoafrickom Kapskom Meste. Dnes skúma atómové jadrá zlata...
Čítať viac