slideslideslideslide

Novinky

Úspešne sme zavŕšili 14. ročník celoštátneho kola Technickej olympiády, tentokrát na UMB v Banskej Bystrici. Medzi organizátorov a porotcov celoslovenského kola technickej olympiády už tradične patrí jej predseda doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Po ukončení a odovzdaní cien súťažiacim sme sa ho opýtali, ako hodnotí priebeh tohto...
Čítať viac 
V poslednom období sa v našej spoločnosti prejavila potreba zvyšovania záujmu o technické vzdelávanie. Odrazom tejto skutočnosti sú i reformné kroky zo strany MŠ SR smerujúce k zmene cieľov, vzdelávacích obsahov a k celkovej modernizácii vlastného vyučovacieho procesu. Nakoľko sa tieto zmeny obsahovo dotkli predmetov Pracovné vyučovanie a predmetu Technika zameraných na technické vzdelávanie...
Čítať viac 
Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Technická olympiáda je najmladšou predmetovou súťažou a medzi zaangažovanou učiteľskou verejnosťou je hodnotená...
Čítať viac 
Opäť sme dali deťom VIAC! Na stretnutie s významnou osobnosťou PaedDr. Silviou Manduľákovou, PhD., Absolútnou víťazkou ankety Slovenka roka 2023 budú dlho s vďakou spomínať žiaci a pedagógovia ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. Víťazka kategórie Podpora mladých talentov 2023 porozprávala svoj zaujímavý životný príbeh, odovzdala žiakom cenné rady týkajúce sa nielen vlastného biznisu,...
Čítať viac 
Základnú školu Bernolákova navštívila jej bývalá absolventka, riaditeľka Eductech, n.o. a Absolútna Slovenka roka PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. V našom regióne je známa nielen ako podnikateľka a konateľka hotela Zelená Lagúna na Domaši, ale aj zanietený človek, ktorý sa už viac ako desaťročie podieľa na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách Slovenska. Zakladateľka...
Čítať viac 
Rok zbehol veľmi rýchlo a opäť je tu čas podávania daňových priznaní. Preto sa vám opäť pripomíname s prosbou o podporu z vašich daní. Vás to nič nestojí – jedine vytlačiť tlačivo na 2%, alebo doplniť údaje o nás do vášho daňového priznania. Vážime si vašu pomoc a s ňou nám ide naša práca...
Čítať viac 
Kvalita technického vzdelávania je veľmi závislá na permanentnej modernizácii didaktického prostredia. K modernizácii odborných učební oddelenia techniky Katedry fyziky, matematiky a techniky (KFMT) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v rokoch 2021 a 2023 výrazne napomohla nezisková organizácia EDUCTECH. Štúdium študijného programu (ŠP)  učiteľstvo techniky v kombinácii patrí do...
Čítať viac 
Žiaci našej školy navštevujúci počítačovo-experimentálny krúžok, v týchto dňoch uviedli do činnosti ďalšiu laserovú vypaľovačku/rezačku. Po veľkom záujme zo strany žiakov, učiteľov a rodičov o výrobky vytvorené laserom, sme poprosili o finančnú podporu pri nákupe ďalšieho zariadenia, organizáciu EDUCTECH n.o., ktorú vedie absolútna Slovenka roka 2023 PaedDr. Silvia Manduľáková PhD. Organizácia EDUCTECH n.o. podporuje rozvoj mladých...
Čítať viac