slideslideslideslide

Novinky

Prinášame vám článok profesora Milana Ďuriša o širších súvislostiach technického vzdelávania na Slovensku. Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. je zástupcom vedúceho Katedry techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pravidelne organizuje konferencie o budúcnosti technického vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Na Slovensku je technické vzdelávanie akosi...
Čítať viac 
Slovenská firma Ecocapsule je výrobcom mobilných mikrodomov. Ide o projekt energeticky sebestačného bývania, ktorý získal veľkú pozornosť doma i vo svete. Momentálne si tieto ekologické a udržateľné kapsuly môžete na vlastnej koži vyskúšať aj v Bratislave. Zhovárame sa s Matejom Gyárfášom, ktorý pre tento slovenský startup pracuje ako Creative Communication Director. Aký je zatiaľ...
Čítať viac 
Upadnúť do konzumu a tešiť sa z lacného mäsa je jednoducho nemorálne a neetické. Na ohrozenie životného prostredia upozorňuje morský biológ z Rakúska Robert Hofrichter.  Som kozmopolitný Rakúšan, ktorý sa so Stredoeurópanmi dohovorí v ich jazyku Ste zoológ, morský biológ aj spisovateľ. Ako ste sa dostali k svojmu povolaniu? Čo vás formovalo? Často sa...
Čítať viac 
Z  newyorského Times Square do bratislavského Zuckermandlu. Po úspešnej prezentácii v  zahraničí umožní slovenská firma Ecocapsule® v  spolupráci s  developerskou spoločnosťou JTRE záujemcom vyskúšať si prvý energeticky sebestačný mobilný mikrodom aj v  Bratislave. Umiestnený je v  štvrti Zuckermandel na lávke s  unikátnym výhľadom na Dunaj. Od 15. septembra si Bratislavčania aj turisti môžu Ecocapsule® prenajať na jednu či...
Čítať viac 
Ján Košturiak robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. V roku 1997 ho vymenovali za profesora na Žilinskej univerzite v Žiline, v roku 2001 za profesora na ATH Bielsko Biala a za honorárneho profesora HST Ulm. Dlhodobo pôsobil na Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. V roku 1990...
Čítať viac 
Martin Plávala je doktorandom na Matematickom ústave SAV. Po získaní titulu PhD. (čo bude čoskoro) plánuje odísť do zahraničia, aby si vybudoval sieť spolupracovníkov, s ktorými môžu nájsť riešenia na rozličné výskumné otázky matematiky. Sám sa venuje napríklad aj kvantovej fyzike či zovšeobecňovaniu fyzikálnych teórií. Keďže Martin Plávala ešte nevidel potápača s kalkulačkou, odporúča...
Čítať viac 
Roman Stadtrucker je aktívnym učiteľom techniky na Základnej škole M. Bela Funtíka v Očovej. Kolegom-učiteľom techniky po celom Slovensku v minulosti uľahčil život vypracovaním bezplatnej elektronickej publikácie o grafickej komunikácii. V druhej polovici minulého roka predstavil dve novinky – a Eductech bol pri tom. Grafická komunikácia v technike V roku 2017 očovskému učiteľovi Romanovi Stadtruckerovi vyšla bezplatná elektronická publikácia Grafická...
Čítať viac