slideslideslideslide

Novinky

“Aj po toľkých rokoch máme pri spomienkach ozajstné, pravé slzy v očiach.” Takto otvárame novú knihu Dobrá milovaná – spomienky rodákov, ktorá je venovaná občanom zaplavených obcí a ich potomkom. Dediny ako Kelča, Valkov, Petejovce, Trepec – ale i Dobrá nad Ondavou – museli ustúpiť výstavbe vodnej nádrže Veľká Domaša, ktorá tiež nesie meno...
Čítať viac 
Košickí vedci vyvinuli nový materiál, ktorý môže nájsť využitie aj pri výrobe pancierových vozidiel alebo v stavebníctve. Tím vedcov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinul nový ľahký nanokompozitný keramický materiál, ktorý dosahuje pri zachovaní rovnakej hrúbky zvýšenú odolnosť voči nárazom. Po úspešných testoch v akreditovanom skúšobnom laboratóriu vytvorili výskumníci prototyp ochrannej vesty, nový materiál...
Čítať viac 
Olympiády sa rozbiehajú naplno a zapájajú sa do nich mnohé ďalšie školy Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o 36% škôl viac ako minulý rok! Aj tento školský rok práve kvôli nestálej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podáva školám pomocnú ruku pri realizácii školských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží....
Čítať viac 
Žiaci sa dočkali! Na našu školu konečne dorazili dve úplne nové 3D tlačiarne. Za možnosť ich nákupu vďačíme finančnej podpore od neziskovej spoločnosti Eductech, ktorá sa zameriava na podporu technického vzdelávania. Neziskovej organizácii Eductech v zastúpení pani riaditeľky PaedDr. Silvie Manduľákovej, PhD. sme zvlášť vďační aj za to, že nás takto podporila nie prvýkrát....
Čítať viac 
Projekt sa realizuje na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Eductech rád podporil skvalitnenie prístrojového vybavenia pre tých, ktorí raz budú techniku učiť.  Zameranie projektu: Katedra techniky a informačných technológií pripravuje budúcich učiteľov pre predmet technika na základných školách. Táto príprava sa uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov a praktických cvičení v povinných,...
Čítať viac