slideslideslideslide

Novinky

Prečítajte si skúsenosť učiteľa Mareka Hermanovského s neziskovou organizáciou Eductech. Na vranovskej ZŠ  na Sídlisku II sme podporili nakúpenie strojov na obrábanie dreva Unimat. Od školy sa nám ušlo aj pekné poďakovanie, v ktorom nájdete aj fotky, ako sa stroj využíva v praxi. Orientujeme sa na podporu technického vzdelávania S prosbou o podporu nášho...
Čítať viac 
“Organizáciu Eductech som sa rozhodol osloviť, pretože je zameraná priamo na podporu technického vzdelávania predmetu technika,” začína svoje rozprávanie učiteľ Matúš Roháč zo základnej školy v Širokom, na ktorej sme podporili nákup lupienkových píl. “Lupienkové píly slúžia na výrobu drevených hračiek a výrobkov, ktorých tvary nie je možné vytvoriť bežnými pílami. Pri práci rozvíjajú...
Čítať viac 
Ako narábať s časom rozumne a zmysluplne? Hipokratova prísaha pre programátorov či charta ľudských práv pre ľudskú pozornosť. Aj nad takýmito projektami sa zamýšľa hnutie Time Well Spent. Táto organizácia vychádza z jednoduchej premisy: médiá a aplikácie súťažia o našu pozornosť, resp. o náš čas, ktorý s nimi strávime. A ako vieme, čas je...
Čítať viac 
Milan Rusko sa venuje analýze a syntéze reči. Venuje sa telekomunikačným systémom, ale pracoval aj pre slovenskú vládu. Napríklad vytváral moderného pomocníka pre súdny a vyšetrovací spis, ktorý umožňuje automaticky prepisovať hovorené slovo. Pracuje na rozhraní medzi strojom a človekom. Jeho cieľom je naučiť stroje, aby rozumeli ľudskej reči.  Prvé jednoduché pokusy sú pre...
Čítať viac 
Je každý sacharid sladký? A je nejaký rozdiel medzi hnedým a bielym cukrom? Aj na tieto otázky odpovedá mladý vedec, chemik a doktorand Filip Květoň, ktorý reprezentoval Slovensko na viedenskom Science Slame. Okrem iného sa venuje vzťahu cukrov a rakoviny, ale aj tomu, ako je možné látky znečisťujúce životné prostredie odstrániť pomocou mikroorganizmov. Je...
Čítať viac 
Lucia Nováková pracuje na Trnavskej univerzite v Trnave. Možno vás prekvapí, že odborníčka na klasickú archeológiu a klasické jazyky sa venuje ochrane životného prostredia. Ako vás sama presvedčí, úzko to spolu súvisí. Vedeli ste, že ľudia migrujú aj kvôli zmenám klímy?  Čo je to environmentálna migrácia Vo vašej práci sa venujete aj environmentálnej migrácii....
Čítať viac