slideslideslideslide

Novinky

Koncom novembra sme na Slovensku zachytili výnimočnú správu o zápise modrotlače do zoznamu nehmotného duchovného dedičstva UNESCO. Je to náš šiesty zápis v poradí. O tom, čo je to modrotlač a ako ju odlíšiť od „nepoctivých“ napodobnenín, sa zhovárame s Matejom Rabadom. Na Slovensku ste údajne len dvaja, ktorí sa profesionálne venujete modrotlači. Čím...
Čítať viac 
Rozprávame sa s Nadeždou Andrejčíkovou, ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných systémov STU v Bratislave  a v spoločnosti Cosmotron. Je vedúcou tímu, ktorý vyvíja aplikáciu na pomoc pri vyhľadávaní na internete. Projekt nesie názov DeepSearch. V čom je táto aplikácia iná ako ostatné vyhľadávače? Prečo je vôbec potrebná? Či je potrebná? No na to by mali odpovedať iní....
Čítať viac 
Entuziazmus jej nechýba ani po štyroch desaťročiach strávených v školstve. Navrhuje, aby sa zachovala kontinuita technického vzdelávania a upustilo sa od názvov predmetu technika a pracovné vzdelávanie. Aj keď deti nezískajú manuálne či technické zručnosti doma, hľadajú náhradné riešenia. Myslí si, že treba poskytovať nové možnosti, aby mladé generácie prežili uprostred sveta nanotechnológií, robotizácie či umelej inteligencie. Docentka...
Čítať viac 
Učiteľstvu sa venuje 49 rokov a stále jej nechýba zápal pre svoju prácu. Venuje sa technike i mediálnej výchove, napísala učebnice o prvouke, vlastivede či dopravnej výchove. Podľa nej musí mať dobrý učiteľ kladný vzťah k žiakom, ale i nadšenie a zanietenie pre učiteľské povolanie. Profesorka Mária Kožuchová z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty...
Čítať viac 
Fyzikálny inžinier, dnes odborník na energetiku a obnoviteľné zdroje. Spoluzakladateľ  Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. Nadšenec pre astronómiu a propagátor založenia planetária v Bratislave. Juraj Kubica.  Ako sa cítite v koži mladého vedca? Seba už nepočítam medzi mladých vedcov, ale dovolím si vysloviť svoj názor. Byť začiatočníkom v akomkoľvek povolaní je ťažké,...
Čítať viac 
Najprv sa venoval lesníctvu, neskôr vodárenstvu, potom aj výrobe papiera. Pracoval na vysokej škole, ale odtiaľ sa presunul do komerčného prostredia a riadil stredne veľkú firmu. Momentálne je opäť v akademickom prostredí, kde sa mu podaril na slovenské pomery nevšedný úspech – vymyslieť a obhájiť patent. Inšpiratívny a svetaskúsený, no pritom stále skromný a...
Čítať viac 
Už viac ako šesť rokov pôsobí nielen vo vranovskom okrese nezisková organizácia, ktorá podporuje budúcich vedcov, výskumníkov a technikov. Eductech sa zameriava na podporu predovšetkým základných škôl. „Neziskovku sme zriadili práve preto, že sme cítili potrebu pozdvihnúť vzdelávanie mládeže a podporiť technické vzdelávanie mladých,“ vysvetľuje jej riaditeľka Silvia Manduľáková. „Chceme dať priestor nadaným deťom...
Čítať viac