slideslideslideslide

Novinky

Nezvyčajný presah aktivít Eductechu sme dosiahli vďaka spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, konkrétne so Slavistickým ústavom a profesorom Róbertom Lapkom. O čo išlo? “Je úžasné, že vo Vranove nad Topľou je neziskovka, ktorá systematicky a s dlhodobým zámerom podporuje rozvoj vzdelania detí a mládeže. Svedčiť s uznaním a vďačnosťou o tom môžu aj traja...
Čítať viac 
Od východu až po západ. Naša neziskovka síce sídli vo Vranove, ale geografické rozdiely nerobí. Na nitrianskej UKF sme podporili nákup tvrdomera. Zážitky s ním približuje doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. “Katedra techniky a informačných technológií získala od neziskovej organizácie Eductech finančnú podporu na nákup učebných pomôcok. Išlo o Rockwelov tvrdomer, digitálny mikroskop, sadu...
Čítať viac 
Diapazón aktivít Eductechu je široký. Jednoducho, podporujeme vzdelávanie, pričom nám pomáhate Vy sami  2% z Vašich daní. Prinášame Vám riadky riaditeľky knižnice Danky Molčanovej, za ktoré ďakujeme. “Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky Vranov nad Topľou každoročne organizujú a uskutočňujú komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, nielen pre dospelých, ale aj pre...
Čítať viac 
  Prinášame vám pozdrav profesora Jozefa Pavelku, ktorý  hodnotí spoluprácu s Eductechom   “Členovia oddelenia techniky Katedry fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyjadrujú poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o., za finančnú podporu, ktorú spoločnosť nášmu pracovisku poskytla.   Vďaka podpore bol realizovaný projekt s názvom „Modernizácia didaktického...
Čítať viac 
Docent Ivan Melo pracuje na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Pracuje okrem iného aj vo výskumnom centre CERN vo Švajčiarsku. Ivan Melo: Zrážky častíc ma stále fascinujú Aká bola vaša cesta k povolaniu?Na základnej škole som čítal sci-fi, časopis o vede a technike Elektrón, zúčastnil som sa súťaže Vesmír je náš svet. Záujem...
Čítať viac 
Učiteľovi a spisovateľovi Cyrilovi Melničákovi, ktorý mapuje nepoznané zákutia Vranova nad Topľou a Zemplína, nezisková organizácia Eductech podporila vydanie troch publikácií. Okrem iného to znamená aj to, že sme hrdí Vranovčania a vnímame, že je dôležité pôsobiť v regióne, odkiaľ pochádzame a ten rozvíjať. Je čas podávania 2% z daní. Nech vám svedectvo Cyrila...
Čítať viac 
Naším partnerom prinášame maximálnu spokojnosť. Svedčí o tom aj táto “recenzia” našej činnosti:  Profesionálny prístup, zrozumiteľná komunikácia, promptné reakcie, bezproblémový priebeh spracovania žiadosti. Odborná spolupráca bola zakončená úspešným pridelením finančných prostriedkov na zakúpenie programovateľných stavebníc – Lego robotov, v zmysle našej požiadavky. Takže celková maximálna spokojnosť! Mgr. Ján Gmiterko Základná škola, Nám. arm. g....
Čítať viac 
Pani Mgr. Mária Fečkovičová-Lukáčová je rodáčkou z dnes už neexistujúcej obce Dobrá nad Ondavou. Vo svojej tvorbe mapuje osudy ľudí, ktorých životy sa museli prispôsobiť výstavbe vodného diela Domaša. Takto spomína na spoluprácu s Eductechom: Moje poďakovanie patrí neziskovej organizácii Eductech. Vďaka tejto podpore sa mi podarilo napísať knihy: Dobrá nad Ondavou – spomienky...
Čítať viac