slideslideslideslide

Novinky

Ako narábať s časom rozumne a zmysluplne? Hipokratova prísaha pre programátorov či charta ľudských práv pre ľudskú pozornosť. Aj nad takýmito projektami sa zamýšľa hnutie Time Well Spent. Táto organizácia vychádza z jednoduchej premisy: médiá a aplikácie súťažia o našu pozornosť, resp. o náš čas, ktorý s nimi strávime. A ako vieme, čas je...
Čítať viac 
Milan Rusko sa venuje analýze a syntéze reči. Venuje sa telekomunikačným systémom, ale pracoval aj pre slovenskú vládu. Napríklad vytváral moderného pomocníka pre súdny a vyšetrovací spis, ktorý umožňuje automaticky prepisovať hovorené slovo. Pracuje na rozhraní medzi strojom a človekom. Jeho cieľom je naučiť stroje, aby rozumeli ľudskej reči.  Prvé jednoduché pokusy sú pre...
Čítať viac 
Je každý sacharid sladký? A je nejaký rozdiel medzi hnedým a bielym cukrom? Aj na tieto otázky odpovedá mladý vedec, chemik a doktorand Filip Květoň, ktorý reprezentoval Slovensko na viedenskom Science Slame. Okrem iného sa venuje vzťahu cukrov a rakoviny, ale aj tomu, ako je možné látky znečisťujúce životné prostredie odstrániť pomocou mikroorganizmov. Je...
Čítať viac 
Lucia Nováková pracuje na Trnavskej univerzite v Trnave. Možno vás prekvapí, že odborníčka na klasickú archeológiu a klasické jazyky sa venuje ochrane životného prostredia. Ako vás sama presvedčí, úzko to spolu súvisí. Vedeli ste, že ľudia migrujú aj kvôli zmenám klímy?  Čo je to environmentálna migrácia Vo vašej práci sa venujete aj environmentálnej migrácii....
Čítať viac 
Prinášame vám článok profesora Milana Ďuriša o širších súvislostiach technického vzdelávania na Slovensku. Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. je zástupcom vedúceho Katedry techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pravidelne organizuje konferencie o budúcnosti technického vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Na Slovensku je technické vzdelávanie akosi...
Čítať viac 
Slovenská firma Ecocapsule je výrobcom mobilných mikrodomov. Ide o projekt energeticky sebestačného bývania, ktorý získal veľkú pozornosť doma i vo svete. Momentálne si tieto ekologické a udržateľné kapsuly môžete na vlastnej koži vyskúšať aj v Bratislave. Zhovárame sa s Matejom Gyárfášom, ktorý pre tento slovenský startup pracuje ako Creative Communication Director. Aký je zatiaľ...
Čítať viac 
Upadnúť do konzumu a tešiť sa z lacného mäsa je jednoducho nemorálne a neetické. Na ohrozenie životného prostredia upozorňuje morský biológ z Rakúska Robert Hofrichter.  Som kozmopolitný Rakúšan, ktorý sa so Stredoeurópanmi dohovorí v ich jazyku Ste zoológ, morský biológ aj spisovateľ. Ako ste sa dostali k svojmu povolaniu? Čo vás formovalo? Často sa...
Čítať viac