slideslideslideslide

Novinky

Slovenka roka v kategórii Podpora mladých talentov. Absolútna Slovenka roka 2023. V tomto prestížnom ocenení sa stretli hodnoty, inšpirácia a nádej, ktoré zakladateľka neziskovej organizácie EDUCTECH Silvia Manduľáková zladila do úprimného a silného spoločenského posolstva. Silvia Manduľáková vníma spoločnosť, spoločenský status quo, spoločenské zmeny… v širších súvislostiach. Pohľad za horizont konvencií jej dovoľuje vnímať detaily, ktoré...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech sa rozhodla finančne podporiť predmet technika na Základnej škole s MŠ sv. Gorazda v Nitre, financovaním projektu s názvom „Využitie koncepcie STEM v predmete technika.” Zámerom projektu je skvalitnenie vzdelávania žiakov v predmete technika s využitím koncepcie STEM. Je zameraný na využitie robotických stavebníc (robotickej ruky) na hodinách techniky v 8....
Čítať viac 
Titul Absolútna Slovenka roka 2023 získala Silvia Manduľáková, ktorá viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Zakladateľka a riaditeľka našej neziskovej organizácie Eductech, ktorá sa zameriava najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania, získala prvenstvo v prestížnej ankete, aj v kategórii Podpora mladých talentov. Galavečer sa uskutočnil...
Čítať viac 
Počítačovo-experimentálny krúžok úspešne pracuje na ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pod vedením pedagóga PaedDr. Mareka Hermanovského. V týchto dňoch uviedol do prevádzky – spoločne so zanietenými žiakmi – počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne získať vedomosti s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj...
Čítať viac 
Cesta za víťazstvom je dlhá. Po okresných a krajských kolách Technickej olympiády sa v stredu 17. mája zavŕšilo zápolenie medzi mladými technikmi na Slovensku. Celoštátne kolo v Nitre rozhodlo o tom, kto najlepšie zvládol nielen teoretickú, ale aj praktickú časť. Tá pozostávala z vytvorenia pohyblivej naklonenej roviny, pričom hodnotiaca komisia posudzovala dodržanie rozmerov, čistotu...
Čítať viac 
Zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním. Už viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Pred jedenástimi rokmi založila neziskovú organizáciu Eductech, ktorá svojou činnosťou zlepšuje materiálno-technické prostredie pre výučbu odborných predmetov.  Prostredníctvom tematických projektov pomáha uchovávať naše tradičné remeslá, ale aj modernizáciou učební umožňuje deťom, aby si takpovediac...
Čítať viac