slideslideslideslide

Novinky

Zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním. Už viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Pred jedenástimi rokmi založila neziskovú organizáciu Eductech, ktorá svojou činnosťou zlepšuje materiálno-technické prostredie pre výučbu odborných predmetov.  Prostredníctvom tematických projektov pomáha uchovávať naše tradičné remeslá, ale aj modernizáciou učební umožňuje deťom, aby si takpovediac...
Čítať viac 
Nezvyčajný presah aktivít Eductechu sme dosiahli vďaka spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, konkrétne so Slavistickým ústavom a profesorom Róbertom Lapkom. O čo išlo? “Je úžasné, že vo Vranove nad Topľou je neziskovka, ktorá systematicky a s dlhodobým zámerom podporuje rozvoj vzdelania detí a mládeže. Svedčiť s uznaním a vďačnosťou o tom môžu aj traja...
Čítať viac 
Od východu až po západ. Naša neziskovka síce sídli vo Vranove, ale geografické rozdiely nerobí. Na nitrianskej UKF sme podporili nákup tvrdomera. Zážitky s ním približuje doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. “Katedra techniky a informačných technológií získala od neziskovej organizácie Eductech finančnú podporu na nákup učebných pomôcok. Išlo o Rockwelov tvrdomer, digitálny mikroskop, sadu...
Čítať viac 
Diapazón aktivít Eductechu je široký. Jednoducho, podporujeme vzdelávanie, pričom nám pomáhate Vy sami  2% z Vašich daní. Prinášame Vám riadky riaditeľky knižnice Danky Molčanovej, za ktoré ďakujeme. “Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky Vranov nad Topľou každoročne organizujú a uskutočňujú komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, nielen pre dospelých, ale aj pre...
Čítať viac 
  Prinášame vám pozdrav profesora Jozefa Pavelku, ktorý  hodnotí spoluprácu s Eductechom   “Členovia oddelenia techniky Katedry fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyjadrujú poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o., za finančnú podporu, ktorú spoločnosť nášmu pracovisku poskytla.   Vďaka podpore bol realizovaný projekt s názvom „Modernizácia didaktického...
Čítať viac 
Docent Ivan Melo pracuje na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Pracuje okrem iného aj vo výskumnom centre CERN vo Švajčiarsku. Ivan Melo: Zrážky častíc ma stále fascinujú Aká bola vaša cesta k povolaniu?Na základnej škole som čítal sci-fi, časopis o vede a technike Elektrón, zúčastnil som sa súťaže Vesmír je náš svet. Záujem...
Čítať viac