slideslideslideslide

Novinky

Silvia Manduľáková sa stala absolútnou Slovenkou roka 2023

30.6.2023

silvia manduľáková, slovenka roka 2023, eductechTitul Absolútna Slovenka roka 2023 získala Silvia Manduľáková, ktorá viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Zakladateľka a riaditeľka našej neziskovej organizácie Eductech, ktorá sa zameriava najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania, získala prvenstvo v prestížnej ankete, aj v kategórii Podpora mladých talentov. Galavečer sa uskutočnil v piatok 23. júna 2023 v bratislavskej Redute.

Eductech: Cieľom je nasmerovať deti na školy s technickým zameraním

„Hlavným cieľom mojej neziskovky Eductech je nasmerovať deti na stredné odborné školy s technickým zameraním. Vytvoriť podmienky na základných školách, najmä pre piate, šieste a siedme ročníky v časovom predstihu. Už pred samotným výberom strednej školy a budúcej profesijnej orientácie. Efektívnosť výučby techniky na školách a vyhovujúce materiálno-didaktické vybavenie vie deti priviesť k záľube až do vyšších tried, teda ôsmeho a deviateho ročníka,“  povedala pre zenskyweb.sk Silvia Manduľáková.

Absolútna Slovenka roka 2023 je absolventkou UKF v Nitre, kde absolvovala magisterské štúdium – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – predmet technika. Aj to prispelo neskôr k založeniu Eductechu: “Snažíme sa, aby sme zachovali jadro, podstatu technického vzdelávania, ten úplný základ, ktorý sa nemení s dobou, či je moderná, či je žiadaná viac práca s počítačom. Teda aj projekty, ktoré sa vyhodnocujú a ktoré financujeme, sú väčšinou materiálne a metodicky nastavené tak, aby pri akejkoľvek zmene obsahu predmetu vedeli školy využiť materiálne pomôcky aj v iných predmetoch. Konkrétne mám na mysli dielenské náradie, učebne pre techniku, elektrotechnické stavebnice, ktoré vedia využiť aj na fyzike, ďalej 3D tlačiarne, CNC frézy, využívané na informatike a technike. Podstatou je učiť názorne, prakticky, aktivizačne. Využiť v každej fáze vyučovacieho procesu najmä názorno-demonštratívne a praktické metódy.”

Silvia Manduľáková: Materstvo je dar. Treba byť sama sebou, aj napriek tlaku spoločnosti

Naša zakladateľka sa na prvom mieste cíti byť hrdá mama: “Materstvo je pre mňa veľkým DAROM. Byť mamou je v ponímaní zmyslu života isté naplnenie bytia ženy.”

Byť sama sebou aj napriek tlaku spoločnosti. Prejaviť svoju ženskosť, emóciu a svoju podstatu proti súčasnému výkonnostnému a konzumnému nastaveniu spoločnosti.

Ako vníma Slovenka roka 2023 to, s čím sa musia zvlášť ženy vysporiadať? “Byť sama sebou, aj napriek tlaku spoločnosti. Prejaviť svoju ženskosť, emóciu a svoju podstatu proti súčasnému výkonnostnému a konzumnému nastaveniu spoločnosti. Žena prechádza počas svojho života výraznými fyziologickými zmenami, ktoré sú náročné fyzicky aj psychicky. Okolie to vníma, ale často neuľahčuje. Napríklad náročné zaradenie do pracovného pomeru po materskej dovolenke.”

A na adresu ženskosti Silvia Manduľáková ešte dodáva: “Existencia ženy s láskavým vnímaním sveta. Materstvo, ochrana detí a rodiny ženskou silou akou je neha, krehkosť, obetavosť, neúnavnosť a zároveň veľká srdečnosť. Z fyzického pohľadu ženskosť pre mňa znamená krásnu vôňu, ladnosť v pohybe a úsmev.”