slideslideslideslide

Kontakt

Riaditeľ
PaedDr. Silvia Manduľáková PhD.
e-mail: riaditel(a)eductech.sk
Asistent
e-mail: projekty(a)eductech.sk
Správna rada
Ing. Alexander Pella, PhD.
Ing. Rastislav Tkáč
Bc. Antónia Hnáthová
Sídlo neziskovej organizácie:
EDUCTECH, n. o.
Pod Dolami 838,
093 02 Vranov nad Topľou
IČO: 45737576
DIČ: 2023446381
Predmet činnosti:
n. o. je založená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Kontaktný formulár

[recaptcha id:captcha]
Súhlasím so spracovaním osobných údajov