slideslideslideslide

Fotogaléria

Podporili sme nákup lupienkových píl na základnej škole v Širokom (2019)

Podporili sme Vranovčanov v účasti na čínskom RoboRave 2019

Barbie domček na základnej škole v Dolnom Smokovci

Centrum edukácie a popularizácie techniky Prešov

Vizualizácie pripravovaného Centra vedy v Nitre

Konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania (s podporou Eductech) 2018

Ako vyzerá Aurélium v Bratislave?