slideslideslideslide

Fotogaléria

Podporili sme nákup lupienkových píl na základnej škole v Širokom (2019)

neboli nájdené žiadne obrázky

Podporili sme Vranovčanov v účasti na čínskom RoboRave 2019

neboli nájdené žiadne obrázky

Barbie domček na základnej škole v Dolnom Smokovci

Centrum edukácie a popularizácie techniky Prešov

neboli nájdené žiadne obrázky

Vizualizácie pripravovaného Centra vedy v Nitre

neboli nájdené žiadne obrázky

Konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania (s podporou Eductech) 2018

Ako vyzerá Aurélium v Bratislave?

neboli nájdené žiadne obrázky