slideslideslideslide

Výzvy

Eductech, n.o. spracúva každoročne výzvy pre podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania.

Na základe týchto výziev očakáva vypracovanie projektov od žiadateľov pomoci a na základe spracovania projektu, jeho aktuálnosti, kreativity, naliehavosti a splnení udaných podmienok, vybrané projekty následne podporí finančne, materiálne, vedomostne, alebo ich dokonca pomáha realizovať.

Pozrieť Výzvy