slideslideslideslide

Novinky

Eductech podporil projekt na ZŠ sv. Gorazda v Nitre

3.7.2023
Nezisková organizácia Eductech sa rozhodla finančne podporiť predmet technika na Základnej škole s MŠ sv. Gorazda v Nitre, financovaním projektu s názvom „Využitie koncepcie STEM v predmete technika.”

Zámerom projektu je skvalitnenie vzdelávania žiakov v predmete technika s využitím koncepcie STEM. Je zameraný na využitie robotických stavebníc (robotickej ruky) na hodinách techniky v 8. a 9. ročníku.

Organizácia Eductech si kladie za cieľ podporiť  vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike. Úsilie zakladateľky tejto neziskovej organizácie pani PaedDr. Silvie Manduľákovej, PhD.  bolo ocenené  dňa 23. júna 2023, keď bola vyhlásená za Slovenku roka v kategórii „Podpora mladých talentov“ a rovnako získala aj titul „Absolútna Slovenka roka.”

Riaditeľka Eductechu PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. poskytla rozhovor pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, ako jej úspešná absolventka, kde spomenula aj podporu našej školy. 

Vedenie a pracovníci Základne školy s materskou školou sv. Gorazda v Nitre ďakujú za podporu školy a k získanému oceneniu srdečne blahoželajú.

prevzaté zo stránky školy