slideslideslideslide

Novinky

3D domácnosť bude výsledkom projektu na ZŠ v Dolnom Smokovci, ktorý podporila neziskovka Eductech

12.12.2017
Modernému vyučovaniu techniky sa venujú aj na ZŠ v Dolnom Smokovci, kde Eductech podporil projekt učiteľky Moniky Strnkovej. Držíme im palce a tešíme sa, že aj v krásnom tatranskom prostredí sa zlepšuje technické vzdelávanie.

3D domácnosť bude výsledkom projektu na ZŠ v Dolnom Smokovci, ktorý podporila neziskovka EductechNaša neziskovka podporila Váš projekt na základnej škole v Dolnom Smokovci. O čom je?

Projekt je zameraný na aplikovanie moderných vyučovacích metód do vyučovania techniky. Ja som si vybrala projektové vyučovanie v 6. ročníku, pretože učivo sa tu prelína obsahom tém: drevo, plasty a kovy. Naším výstupom bude model 3D domácnosti, ktorý chceme slávnostne (ak to stihneme) odovzdať našim škôlkárom, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. Celá stavba pripomína zväčšeninu barbie domu, ale z dreva, plastu a kovových prvkov. Drevo budú žiaci postupne opracovávať a vyrábať nábytok do každej izby. Vďaka kúpe 3D tlačiarne budeme tlačiť riady do kuchyne, okná a čo ešte softwerovo zvládneme (úsmev). Kovy tvoria minimálny doplnok stavby – spojovací materiál.

Koho všetkého zapájate do budovania 3D modelu?

Pôvodne je projekt určený pre žiakov 6. ročníka. Keďže sme malá škola, ja som do projektu zapojila všetky triedy od 5. – 9. ročníka. Každá trieda má na starosti výrobu jednej izby (nábytok, koberce, vankúše, lustre, …).

Čo si od modelovania sľubujete?

Súdržnosť medzi žiakmi a pocit úspechu zo spoločnej práce. Žiaci nadobúdajú prácou na projekte vlastné skúsenosti s opracovaním rôznych druhov materiálov, musia postupovať od myšlienky po samotný výrobok, zapája sa tu ich tvorivosť, deľba práce, spolupráca so spolužiakmi … Sľubujem si, že žiaci budú mať aj dobrý pocit z obdarovania mladších detí, ktorým domček dáme do škôlky.

Prečo je podľa Vás potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Technické vzdelávanie a poznatky z neho sú v dnešnej dobe na nezaplatenie. Žiaci nielenže získavajú skúsenosti, ale učia sa aj finančnej gramotnosti. Projekt bolo potrebné naplánovať, urobiť rozpočet, nakúpiť a teraz už len hospodárne tvoriť. Základné operácie práce s technickými materiálmi žiaci určite pozitívne využijú neskôr v bežnom živote.

Čo Vás osobne motivuje prinášať takéto #eductech projekty?

Pocit vlastného úspechu, tvorenia so žiakmi, budovanie rovnocenného vzťahu so žiakmi, vnútorné presvedčenie, skúsenosť, že ak chceme so žiakmi robiť niečo navyše – financie si musíme zháňať sami.

foto: archív M. Strnkovej a L. Potankovej