slideslideslideslide

Novinky

Väčšina organizmov v prírode žije jednoducho, osamelo. Iba neveľký počet dosiahol najvyšší stupeň hierarchie a žije v organizovaných „štátoch“. Medzi nich patria napríklad včely či mravce, ale aj cudzokrajné termity a ďalších 15 bizarných skupín. Pre tieto „eusociálne“ organizmy je typická deľba práce, prekryv generácií a starostlivosť o potomstvo. Vedci zo Slovenskej akadémie vied zistili, že takýto „superorganizmus“ tvoria aj...
Čítať viac 
Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV v ostatných mesiacoch intenzívne pracovalo na novej podobe obľúbenej verejnej on-line databázy modernej architektúry Slovenska  register-architektury.sk Výsledkom je rozšírený obsah a obohatená funkčnosť databázy, a v neposlednom rade aj atraktívna vizuálna forma, ktorá je dielom grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej, a užívateľsky príjemné prostredie, ktoré je výsledkom práce lab.SNG. Takto upravená...
Čítať viac 
Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou. S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude...
Čítať viac 
Otázkou, nakoľko je možné, aby počítačový algoritmus zo vzorky písma odhalil, či dieťa môže byť dysgrafické, sa aktuálne zaoberajú PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV a doc. Ing. Peter Drotár, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tento výskum sa realizuje v rámci grantov APVV Počítačový systém...
Čítať viac 
S narastajúcim počtom pozitívne testovaných prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku narastajú aj obavy obyvateľov Slovenska. Zatiaľ čo v máji sa cítilo ohrozených 20 percent opýtaných, v septembri to bolo 27 percent. Napriek klesajúcej opatrnosti hrozbu epidémie koronavírusu neberie slovenská verejnosť ani po pol roku na ľahkú váhu. Tieto závery prináša septembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte,...
Čítať viac 
Technická fakulta SPU v Nitre má už 50 rokov. O jej činnosti sa rozprávame s jej dekanom prof. Romanom Gálikom. Technická fakulta SPU: Našou ambíciou je pripraviť technicky rozhľadených inžinierov V čom vidíte zmysel a poslanie Technickej fakulty SPU v Nitre ? Technická fakulta SPU v Nitre si začiatkom akademického roka 2019/2020 pripomenula 50. výročie jej založenia. Za...
Čítať viac 
Profesor Štefan Luby patrí medzi slovenskú vedeckú špičku. Dlhé roky viedol Slovenskú akadémiu vied, dnes píše jej kroniku. V tomto roku mu vyšla kniha Slovenské vesmírne odysey, preto sa rozprávame aj o vesmírnej turistike. “Takéto mrhanie zdrojmi v súčasnej etape exploatácie našej planéty až na hranu a v etape neúnosne diferencovaného rozdelenia spoločenského bohatstva neschvaľujem, dokonca odsudzujem.”...
Čítať viac 
Povedzme si priamo, že chémia patrí medzi “strašiakov” na stredných školách a zrejme nie je jedným z obľúbených predmetov medzi žiakmi. Pritom chémia je všade a nič bez nej neexistuje. Dokonca ani párky. Rozprávame sa s popularizátorom tohto vedného odboru doc. Ing. Jánom Regulim, CSc. z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave....
Čítať viac