slideslideslideslide

Novinky

Dobrá milovaná: Spomienky rodákov

29.11.2021

“Aj po toľkých rokoch máme pri spomienkach ozajstné, pravé slzy v očiach.”

Takto otvárame novú knihu Dobrá milovaná – spomienky rodákov, ktorá je venovaná občanom zaplavených obcí a ich potomkom. Dediny ako Kelča, Valkov, Petejovce, Trepec – ale i Dobrá nad Ondavou – museli ustúpiť výstavbe vodnej nádrže Veľká Domaša, ktorá tiež nesie meno jednej zo zaplavených obcí. Na miesta, kde sa cíti ako doma, čitateľa privádza autorka publikácie Mária Fečkovičová-Lukáčová. “Pamäťová stopa funguje, hoci je už vyblednutá.” Autorkiným slovám rozumieme, veď od začatia výstavby diela uplynulo vo februári 2022 už šesť desaťročí. 

Mária Fečkovičová-Lukáčová zozbierala do knihy, medzi ktorej sponzorov patrí aj nezisková organizácia Eductech, svedectvá posledných žijúcich pamätníkov na život v zatopených obciach, na území ktorých vzniklo vodné dielo Veľká Domaša. Napríklad 75-ročná Božena Maďarová (rod. Popovcová) takto spomína na detstvo v Dobrej, v rokoch 1953-1960: “Boli to roky skromnejšie na materiálne statky, ale o to bohatšie na detské radosti, nie ako detstvo prežívajú naše vnúčatá. … Je ešte veľa spomienok na dobranské detstvo, v lete sme sa kúpali na Ondave, v zime zasa na sánkach bez otepľovačiek a teplých topánok. Vtedy boli topánky bagarijky, hoci nás nohy oziabali, ale nám to nevadilo, bolo nám dobre.”

Spomienky sú milé, veselé i smutné, obohatia pripomenutím “iných čias”. Gazdinky napríklad poteší recept na orechovú tortu od kišasonky, ktorá bola dcérou správcu kaštieľa grófky Sečenyovej. Bola výbornou kuchárkou a cukrárkou.

Kniha neprináša však len pohľady do minulosti, ale venuje sa aj súčasnosti – tomu, ako vyzerá nová Dobrá a nová Domaša. “Nová Dobrá je vystavaná na dobranských svahoch, ktoré nezasiahla voda.” Dnešný priestor patrí najmä rekreácii, napríklad oblasť Domaša-Dobrá spravuje obec Kvakovce. V tejto časti sídli aj vychýrený hotel Zelená Lagúna

mária fečkovičová dobrá milovaná