slideslideslideslide

Novinky

Eductech prispel k rozvoju Zemplína

8.3.2023

Pani Mgr. Mária Fečkovičová-Lukáčová je rodáčkou z dnes už neexistujúcej obce Dobrá nad Ondavou. Vo svojej tvorbe mapuje osudy ľudí, ktorých životy sa museli prispôsobiť výstavbe vodného diela Domaša. Takto spomína na spoluprácu s Eductechom:

Moje poďakovanie patrí neziskovej organizácii Eductech. Vďaka tejto podpore sa mi podarilo napísať knihy:

  1. Dobrá nad Ondavou – spomienky a vízie
  2. Dobrá milovaná

Čitatelia môžu tak spoznávať históriu o zatopených obciach pod vodným dielom Domaša.

Tieto knihy prispejú ku vzdelávaniu detí, mládeže, ale aj ich rodičov. Sú venované najmä rodákom a ich potomkom, keďže je v nich opísané  vysťahovanie občanov pri budovaní vodnej nádrže (takmer 60 rokov od jej zaplavenia).

Deti majú v týchto knihách dobrý zdroj informácií, pri štúdiu etnografie sú jedinečnou pomôckou a archívnym materiálom.

Nezisková organizácia EDUCTECH tak prispela k tvorbe a obnove duchovných  a kultúrnych hodnôt, tiež k k podpore regionálneho rozvoja Zemplína.

Mgr. Mária Fečkovičová

 

Podporíte nás vašimi 2% z daní? Ďakujeme!