slideslideslideslide

Novinky

Dve percentá pre Eductech môžete venovať aj v aktuálnom roku 2023

22.2.2023

dve percentá eductech 2023

Rok zbehol veľmi rýchlo a opäť je tu čas podávania daňových priznaní. Preto sa vám opäť pripomíname s prosbou o podporu z vašich daní. Vás to nič nestojí – jedine vytlačiť tlačivo na 2%, alebo doplniť údaje o nás do vášho daňového priznania. Vážime si vašu pomoc a s ňou nám ide naša práca oveľa ľahšie. 

PREČO DAROVAŤ 2% NEZISKOVKEJ ORGANIZÁCII EDUCTECH

  • Ako jediní podporujeme technické vzdelávanie na Slovensku už do základnej školy.
  • Intenzívne spolupracujeme nielen so základnými a strednými, ale dokonca s vysokými školami, čím pokrývame prierezovo všetky stupne štúdia na Slovensku.
  • Záleží nám na príprave učiteľov techniky, aby boli kvalifikovaní a mali kvalitné učebné materiály a materiálne podmienky už počas svojho štúdia.
  • Podporujeme materiálne vybavenie na základných školách, ktoré môžu prihlásiť vlastné projekty. 
  • Zameriavame sa na regióny, ktoré nepatria do úzkej pozornosti bratislavského ministerstva. Pomáhame v regiónoch, blízko konkrétnym učiteľom a ich žiakom.
  • Chceme, aby na Slovensku boli nielen právnici či lekárky, ale aj šikovní technici a remeselníci. 
  • Nemyslíme si, že manuálne zručnosti už v dnešnej dobe nepotrebujeme. Práve naopak! Ide nám o to, aby sa predmet technika konečne dostal do popredia a aby sa aj vďaka nemu zachovali odbory, ktorým hrozí vyhynutie.
  • Budujeme vlastnú knižnicu technických učebníc a kníh. 

Táto pomoc sa nám realizuje ľahšie, keď nás podporíte 2%  z vašej zaplatenej dane.

ĎAKUJEME!