slideslideslideslide

Novinky

Dve percentá pre Eductech: Malý krok pre vás, veľký pre slovenské základné školy

4.3.2021

dve percentá educhtech 2020

Slovenské školstvo prežíva neľahké časy. Už rok sú školy v podstate zavreté, naše deti sa učia doma a situácia nie je príjemná ani pre učiteľov. Ani v týchto ťažkých chvíľach však Eductech neopúšťa pedagógov, podáva im pomocnú ruku, zaujíma sa o ich názory a naďalej podporuje vyučovanie techniky na základných školách.

Aby sme však mohli ďalej pracovať, potrebujeme ale dve percentá z vašej zaplatenej dane. Vy nič nestrácate, my vďaka vám veľa získame – pre podporu technického vzdelávania na Slovensku. Počas svoje desaťročnej existencie sme podporili slovenské školy sumou prevyšujúcou 40 000 eur. Ak si podľa vás technické vzdelávanie zaslúži viac, neváhajte nám poslať vaše 2%. Ďakujeme! 

STIAHNITE SI VYHLÁSENIE TU A PODAJTE HO EŠTE DNES. ĎAKUJEME!

eductech dve percentá 2020

PREČO DAROVAŤ 2% NEZISKOVKEJ  ORGANIZÁCII EDUCTECH

zdenka baxová citátŠkoly podporujeme najmä cez projekty, ako napríklad “Mladý človek vo svete techniky”, kde sme podporili ZŠ na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou. V tom istom meste sme zasa na ZŠ Juh zapojili žiakov do projektu “Mladý remeselník”.

Vlani sme sumou takmer 3 000 eur podporili ZŠ na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou, aby nakúpili elektronické a kreatívne stavebnice Boffin pre malých technikov.

Aby toho nebolo málo, na ZŠ v Dolnom Smokovci, vďaka nám vymýšľali decká “Barbie domček”. Okrem toho sme na ďalšej škole podporili nákup strojov na obrábanie dreva a v Širokom si vďaka nám kúpili lupienkové píly. 

Na súťaž RoboRave do Číny sme prispeli tímu učiteľa Jána Motešického, ktorý tam úspešne reprezentoval Slovensko. Stále sa venujeme prinášaniu zaujímavých vedecko-technických rozhovorov a prevádzkujeme našu knižnicu. Ide nám o to, aby sa predmet technika konečne dostal do popredia a aby sa aj vďaka nemu zachovali odbory, ktorým hrozí vyhynutie.

Komunikujeme s poprednými slovenskými vedcami, či nositeľmi Ceny Dionýza Ilkoviča, aby sme na Slovensku popularizovali predovšetkým našu vedu – ktorá je tiež schopná! Aby sme boli v kontakte s našimi podporovateľmi, spustili sme newsletter, do ktorého sa môžete prihlásiť aj vy!

Činíme sa aj v našom regióne, kde sme sa “narodili”, a napríklad vlani (december 2020) sme vydali novú knihu vranovského spisovateľa Cyrila Melničáka o Domaši. 

Táto pomoc sa nám realizuje ľahšie, keď nás podporíte 2% z vašej zaplatenej dane. 

PREČO PODPORIŤ EDUCTECH 2%? 

ľubomír konrád citátKaždý vedec a výskumník, s ktorým sa rozprávame, potvrdzuje dôležitosť podpory technického vzdelávania. Musíme však prejsť od slov k činom. Nezisková organizácia Eductech vás prosí o podporu prostredníctvom 2% z daníTu si môžete stiahnuť tlačivo, ktoré odovzdáte spolu s vašim daňovým priznaním. Vaše 2% budú určené na nové projekty pre školy, ktoré chcú lepšie a modernejšie učiť techniku.

  • Nezisková organizácia Eductech je vďaka podpore techniky prostriedkom rozvoja našej spoločnosti. Vysoko hodnotíme záslužnú aktivitu spoločnosti, najmä s ohľadom k zanedbávaniu podpory tejto oblasti zo strany štátu. Podpora spoločnosti Eductech n. o. je vysoko efektívna aj s ohľadom minimálnej byrokratickej záťaže.  (učiteľ Marek Hermanovský) 

  • Učiteľ Matúš Roháč svoju skúsenosť s našou neziskovkou Eductech hodnotí pozitívne, napríklad aj preto, že učiteľ si sám môže určiť, čo potrebuje a čo je podľa neho vhodné na vyučovanie techniky na škole a má slobodu pri samotnej realizácii projektu.

  • Nemyslím si, že je výučba techniky na ústupe. Svedčí o tom napríklad aj každoročné zvyšovanie počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých kôl Technickej olympiády a často sú medzi nimi aj dievčatá. Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku. Vidíme, že dielčie reformy neposúvajú kvalitu vzdelávania na úroveň ostatných členských štátov Európskej únie. (Roman Stadtrucker, učiteľ, ZŠ Očová)

  • Chcem poďakovať Eductechu za spoluprácu, za získané vybavenie do našej dielne a zaželať veľa zdaru do ďalšej práce. (učiteľka Lenka Potanková z Dolného Smokovca)

  • Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše, už len zháňať materiál, vyhľadávať a navrhovať výrobky adekvátne veku a časovej dotácii je práca navyše. Učiť techniku ma baví. Vždy ma poteší to nadšenie žiakov, ak sa im výrobok podarí podľa ich predstáv. (Alena Hvizdošová, učiteľka, ZŠ Ľubotice)