Naše hlavné činnosti v oblasti vzdelávania

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania, projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu.

Výzvy

Eductech, n.o. spracúva každoročne výzvy pre podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania. Na základe týchto výziev očakáva vypracovanie projektov.

Súťaže

Eductech, n.o. je organizátorom, či spoluorganizátorom súťaží s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené hlavne žiakom základných škôl.

Novinky

O nás

Nezisková organizácia Eductech, n.o., plánuje pozdvihnutie rozvoja vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeže, verejnoprospešných projektov v školstve ako aj vedeckých projektov.

Eductech n.o., je činný hlavne v oblastiach:

 • - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Náš etický kódex  

Anketa

 • Páčil sa vám rozhovor s J. Šoltýsom?
  Loading ... Loading ...
 • Je potrebné podporovať technické vzdelávanie na Slovensku?
  Loading ... Loading ...

Partneri