slideslideslideslide

Novinky

2% z dane pre Eductech: Ďalšie školy napíšu svoj úspešný “technický” príbeh

9.3.2020

Nezisková organizácia Eductech prináša každoročne ovocie svojej práce. Potrebujeme ale dve percentá z vašej zaplatenej dane. Vy nič nestrácate, my vďaka vám veľa získame – pre podporu technického vzdelávania na Slovensku. Počas svoje deväťročnej existencie sme podporili slovenské školy sumou prevyšujúcou 30 000 eur. Ak si podľa vás technické vzdelávanie zaslúži viac, neváhajte nám poslať vaše 2%. Ďakujeme! 

Prečo darovať 2% neziskovke Eductech

Ani v roku 2019 sme neváhali podporovať technické vzdelávanie na Slovensku. Boli to napríklad projekty “Mladý človek vo svete techniky”, kde sme podporili ZŠ na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou. V tom istom meste sme zas na ZŠ Juh zapojili žiakov do projektu “Mladý remeselník”.

Aby toho nebolo málo, na ZŠ v Dolnom Smokovci vďaka nám vymýšľali decká “Barbie domček”.

Okrem toho sme na ďalšej škole podporili nákup strojov na obrábanie dreva a v Širokom si vďaka nám kúpili lupienkové píly. 

Na súťaž RoboRave do Číny sme prispeli tímu učiteľa Jána Motešického, ktorý tam úspešne reprezentoval Slovensko.

Stále sa venujeme prinášaniu zaujímavých vedecko-technických rozhovorov a prevádzkujeme našu knižnicu. Ide nám o to, aby sa predmet technika konečne dostal do popredia a aby sa aj vďaka nemu zachovali odbory, ktorým hrozí vyhynutie.

Táto pomoc sa nám realizuje ľahšie, keď nás podporíte 2% z vašej zaplatenej dane. 

2% pre technické vzdelávanie

Každý vedec a výskumník, s ktorým sa rozprávame, potvrdzuje dôležitosť podpory technického vzdelávania. Musíme však prejsť od slov k činom. Nezisková organizácia Eductech vás prosí o podporu prostredníctvom 2% z dane. Tu si môžete stiahnuť tlačivo, ktoré odovzdáte spolu s vašim daňovým priznaním. Vaše 2% budú určené na nové projekty pre školy, ktoré chcú lepšie a modernejšie učiť techniku.

Prečo podporiť Eductech 2%? 

  • Nezisková organizácia Eductech je vďaka podpore techniky prostriedkom rozvoja našej spoločnosti. Vysoko hodnotíme záslužnú aktivitu spoločnosti najmä s ohľadom k zanedbávaniu podpory tejto oblasti zo strany štátu. Podpora spoločnosti Eductech n. o. je vysoko efektívna aj s ohľadom minimálnej byrokratickej záťaže.  (učiteľ Marek Hermanovský) 

  • Učiteľ Matúš Roháč svoju skúsenosť s našou neziskovkou Eductech hodnotí pozitívne, napríklad aj preto, že učiteľ si sám môže určiť, čo potrebuje a čo je podľa neho vhodné na vyučovanie techniky na škole a má slobodu pri samotnej realizácii projektu.

  • Nemyslím si, že je výučba techniky na ústupe. Svedčí o tom napríklad aj každoročné zvyšovanie počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých kôl Technickej olympiády a často sú medzi nimi aj dievčatá. Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku. Vidíme, že dielčie reformy neposúvajú kvalitu vzdelávania na úroveň ostatných členských štátov Európskej únie. (Roman Stadtrucker, učiteľ ZŠ Očová)

  • Chcem poďakovať Eductechu za spoluprácu, za získané vybavenie do našej dielne a zaželať veľa zdaru do ďalšej práce. (učiteľka Lenka Potanková z Dolného Smokovca)

  • Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše, už len zháňať materiál, vyhľadávať a navrhovať výrobky adekvátne veku a časovej dotácii, je práca navyše. Učiť techniku ma baví. Vždy ma poteší to nadšenie žiakov, ak sa im výrobok podarí podľa ich predstáv. (Alena Hvizdošová, učiteľka ZŠ Ľubotice)

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na mailovej adrese eductech(a)eductech.sk. Ďakujeme! 

Vyhlásenie 2% z dane

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

STIAHNETE TU