slideslideslideslide

Novinky

Podporili sme nákup lupienkových píl na Základnej škole v Širokom

6.2.2020

“Organizáciu Eductech som sa rozhodol osloviť, pretože je zameraná priamo na podporu technického vzdelávania predmetu technika,” začína svoje rozprávanie učiteľ Matúš Roháč zo Základnej školy v Širokom, v ktorej sme podporili nákup lupienkových píl.

“Lupienkové píly slúžia na výrobu drevených hračiek a výrobkov, ktorých tvary nie je možné vytvoriť bežnými pílami. Pri práci rozvíjajú tvorivosť – samotný návrh drevenej hračky, samostatnosť, zodpovednosť, opatrnosť, trpezlivosť, precíznosť, schopnosť si rozvrhnúť čas práce…,” približuje M. Roháč, podľa ktorého je technické vzdelávanie dôležité z dôvodu stáleho rozmachu techniky v spoločnosti a nástupu priemyslu 4.0. 

Učiteľ Matúš Roháč svoju skúsenosť s našou neziskovkou Eductech hodnotí pozitívne, napríklad aj preto, že učiteľ si sám môže určiť, čo potrebuje a čo je podľa neho vhodné na vyučovanie techniky na škole a má slobodu pri samotnej realizácii projektu.

Foto: ZŠ Široké