slideslideslideslide

Novinky

ZDENKA BAXOVÁ: Aby sme už boli čím skôr zase v škole – to je naše spoločné želanie

18.5.2020

Učí už viac ako tri desaťročia, vychovala mnohých fyzikov či astronómov a vníma potrebnosť technického vzdelávania. Je aktuálnou nositeľkou Ceny Dionýza Ilkoviča (2019), ktorá sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Zdenka Baxová.

Zdenka Baxová

Status učiteľa je nízky, v budúcnosti to bude mať celospoločenský dopad

Občas sa žartom vraví, že byť učiteľom je diagnóza. V školstve pracujete už viac ako 35 rokov. Ako ste tam tak dlho vydržali?

Asi je to fakt diagnóza. Už odmalička som chcela byť pani učiteľkou, pracovať s mladými, vymýšľať pre nich rôzne „fyzikálne záludnosti“, experimenty, príklady a zatiaľ ma to neopustilo. Je to veľmi kreatívna práca a je radosť vidieť, ako vám žiaci „ rastú“ pred očami, a to nielen fyzicky, ale najmä vedomostne. Toto ma napĺňa a motivuje do ďalšej práce. Viem, že táto práca je spoločensky nedocenená, status učiteľa je veľmi nízky, a myslím si, že v blízkej budúcnosti to bude mať veľmi negatívny dopad na celú spoločnosť.

ZDENKA BAXOVÁNa Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne ste vybudovali astronomickú pozorovateľňu. Ako sa Vám to podarilo?

Vybudovanie astronomickej pozorovateľne nie je len mojou zásluhou, ale aj môjho astronomického kolegu Daniela Sokola. Na budove, ktorá je oproti nášmu gymnáziu a vtedy nám patrila, vybudoval v 70. rokoch profesor Alojz Cvacho astronomickú pozorovateľňu a zhotovil na vtedajšiu dobu jeden z najlepších ďalekohľadov na Slovensku. Pod pozorovateľňou zriadil astronomický kabinet. Všetko slúžilo študentom gymnázia a verejnosti. Avšak po roku 1989 bola budova vrátená pôvodným majiteľom a na pozorovateľňu sa nedalo dostať. Ďalekohľad chátral. Až po roku 2002 sme spolu s p. Sokolom ďalekohľad rozmontovali a za pomoci mojich študentov preniesli na gymnázium. Bolo ho treba kompletne zrekonštruovať, ponatierať, znova dať pokovovať zrkadlo, na čom sa p. Sokol významne podieľal. A keď už bol ďalekohľad, tak sme sa snažili ho dostať na také miesto, kde by mala verejnosť ľahký prístup. Aj za pomoci mesta Trenčín bola na streche nášho gymnázia vybudovaná pozorovateľňa, ktorú nám bol slávnostne otvoriť vynikajúci popularizátor astronómie a vedy RNDr. Jiří Grygar CSc.

Máte v škole viac záujemcov o astronómiu práve vďaka tejto pozorovateľni?

Určite áno. Porovnávam to s inými školami, kde takúto možnosť nemajú a tam ten záujem nie je žiadny, alebo veľmi nízky.

Je potrebný záujem o techniku 

ZDENKA BAXOVÁ

Podarilo sa Vám vychovať množstvo stredoškolákov, ktorí sa ďalej uplatňujú vo fyzike či astronómii a to doma i v zahraničí. Musí mať niekto prirodzený talent na fyziku? Viete to v ňom objaviť?

Určite musí mať všeobecný záujem o techniku. A keďže fyzika je technická veda, tak sa to dá veľmi rýchlo odhadnúť. Ja učím takým spôsobom, že na všetko sa pýtam prečo. Vždy nechám viacerých povedať svoj názor a spoločne sa snažíme nájsť správnu odpoveď. A tu sa prejavia žiaci s prirodzeným talentom na fyziku, a veľakrát aj s netradičným spôsobom myslenia. Takže takto to v nich najčastejšie objavujem. Vždy im ponúknem možnosť navštevovať moje astronomické a fyzikálne krúžky a je len na nich, či túto možnosť využijú. Ale je dosť aj takých, ktorých fyzika zaujme počas prvého ročníka a pokiaľ spolupracujeme, tak vo vyšších ročníkoch sa vypracujú  na veľmi vysokú úroveň.

Ste nositeľkou Ceny Dionýza Ilkoviča. Čo pre Vás toto ocenenie znamená?

Je to veľké „pohladenie po duši“, že tú vašu dlhoročnú prácu s nadanými študentami  vie niekto oceniť, čo je na Slovensku dosť ojedinelé.  Slováci si vážia prácu učiteľa veľmi málo. Možno  práve dnešná situácia viacerým ukáže, aká je naša práca náročná a potrebná.

Ocenenie ma aj veľmi motivuje do ďalšej práce. S nadanými žiakmi pracujem aj z domu. I za súčasnej situácie mi študent Robert Jurenka postúpil na celosvetovú Astrofyzikálnu olympiádu v Kolumbii. Dúfam, že do septembra, kedy by tam mal ísť, sa situácia upokojí. Ďalší mladší, Igor Vargovič vyhral celoštátnu fyzikálnu súťaž Pikofyz vo svojej kategórii. Takže pracujeme stále.

Máme obrovský nedostatok technikov

ZDENKA BAXOVÁ

Aký je Váš názor na technické vzdelávanie? Ešte na základných školách sa učí predmet technika, aj keď nemá dostatočnú podporu často ani od štátu. Máte pochopenie pre techniku? Prečo je dôležitá?

Myslím si, že technické vzdelávanie je nutnosťou tejto doby. Vidíme to najmä na rozvoji elektroniky, v nanotechnológiách, bioinžinierstve a v mnohých ďalších odvetviach. Je veľká škoda, že dnes sa technickým a prírodným vedám v školách venuje málo pozornosti, pretože tieto vedy sú naša budúcnosť. Základné školy veľakrát nemajú vybavenie pre technickú výchovu, ale nie sú ani učitelia na tento predmet. Na stredných školách gymnaziálneho typu prevažujú humanitné predmety. Ako potom môžeme pripraviť študentov na technické vysoké školy? Štúdium na nich je náročné, a príprava na nižších stupňoch škôl je podľa môjho názoru nedostatočná. Takže ak sa nespamätáme, budeme mať veľké problémy v budúcnosti. Mnohé z nich je vidno už v súčasnej situácii, keď máme obrovský nedostatok technikov.

Zdá sa, že milujete svoje povolanie – byť učiteľkou. Máte radu, ako by mladí mohli objaviť svoje povolanie a poslanie?

Byť učiteľkou je nádherné povolanie. Nie však pre každého. Musíte mať v sebe charizmu a určitú pokoru, ale aj nadšenie pre toto povolanie. Musíte byť dobrý odborník, schopný celý život sa vzdelávať, ale najmä musíte mať rád deti. Žiaci a študenti veľmi rýchlo vycítia, či máte rád svoje povolanie a či máte rád ich. A mladým radím – pokiaľ to v sebe cítite, choďte študovať učiteľstvo – najmä prírodné vedy. Verím tomu, že čoskoro bude musieť „vrchnosť“ nielen výrazne zvýšiť platy učiteľom, ale že sa im dostane podstatne väčšieho spoločenského uznania. 

S dr. Grygarom na AV ČR v Prahe
S dr. Jiřím Grygarom na AV ČR v Prahe

Korona odhalila slabé stránky

Ako osobne prežívate súčasnú „koronakrízu“? Aké výzvy pre Vás prináša?

Peter Kosec pri zisku prvej zlatej medaily v Pekingu

Je to veľmi nezvyčajná situácia a pre nás, učiteľov, veľmi ťažká. Potrebujeme žiakom sprístupniť vedomosti a to sa nedá len posielaním materiálov. Hlavne pri našich logických vedách, kde treba veľa vysvetľovať. Mám výhodu, že všetci moji žiaci majú technické zabezpečenie, takže môžem učiť online. Ale nemôžem im ukázať veľa vecí, hlavne experimentov tak, ako v škole. Preto veľa času strávim na internete, kde hľadám vhodné materiály, veľa materiálov si pripravujem sama, skenujem, pripravujem prezentácie, vymýšľam zaujímavé domáce úlohy nielen vo forme príkladov, ale aj experimentov, dokonca sme online robili aj laboratórne práce. To si vyžaduje obrovské množstvo času. Navyše treba sa naučiť veľa nových technických zručností.

Môj pracovný deň vyzerá asi takto: Od 8.00 hod. do cca 14.00 hod. učím. Poobede a večer som za počítačom 4-5 hodín, aj cez víkend. Okrem toho som absolvovala veľa školení. Je pravda, že moje IT zručnosti veľmi vzrástli, ale veľmi mi chýbajú moji žiaci. A podľa ich slov je to obojstranné. Aby sme už boli čím skôr zasa v škole – to je naše spoločné želanie.

Myslíte si, že školstvo – aj to stredné – sa po „korone“ zmení?

Zdenka BaxováAsi sa bude musieť. „Korona“ ukázala veľa slabých stránok školstva. Nemá žiaden strategický plán na podobné situácie a keď „korona“ prišla, vznikol obrovský chaos, a učiteľ – pomôž si sám. Iné štáty majú kompletne spracované učivá základných aj stredných škôl. Takže stačí ich stiahnuť, so žiakmi absolvovať a už iba odpovedať na ich otázky, prípadne ešte niečo dovysvetľovať.  Sú tam zadané aj domáce úlohy, urobené experimenty – dokonca interaktívne, takže žiaci sa môžu sami veľa naučiť. Takéto niečo u nás nie je, čo je podľa môjho názoru záležitosť ministerstva školstva. Odborníkov na uskutočnenie takéhoto projektu je u nás dostatok.

Osobne dúfam, že sa predovšetkým zmenší byrokracia, nebudú od nás každú chvíľu žiadať rôzne nezmyselné tabuľky.

Nerada by som bola, keby sa menili učebné osnovy, pretože každá zmena zatiaľ smerovala k horšiemu. Ale rada by som videla poriadnu učebnicu fyziky, pretože tie, ktoré vyšli po roku 1989, sú máloktoré kvalitné. Zatiaľ za najkvalitnejšie považujem tie, ktoré boli vydané v 90. rokoch.

Verím, že sa zlepší spoločenský status učiteľa, aj jeho finančné ohodnotenie, pretože ak nie, tak za 10 rokov už nebude mať vôbec kto učiť.

Foto: Archív Z. Baxovej