slideslideslideslide

Novinky

Odbory, ktoré budú chýbať. Pozrite si ich zoznam!

11.3.2019

Na trhu práce by sa uplatnili, no na strednej škole s daným odborom neštudujú. Je ich nedostatok. Viete o akých študijných odboroch a profesiách hovoríme? Možno vás to prekvapí, no nejde len o obuvníkov či železničiarov, ale napríklad aj o všeobecné sestry. Sú to odbory, ktoré budú chýbať. Prečítajte si ich zoznam. 

 1. operátor strojárskej výroby
 2. obrábač kovov
 3. klampiar – strojárska výroba
 4. klampiar – stavebná výroba
 5. strojný mechanik
 6. mechanik opravár – stroje a zariadenia
 7. mechanik opravár – koľajové vozidlá
 8. mechanik opravár – hasičská technika
 9. elektrotechnika
 10. elektromechanik – silnoprúdová technika
 11. elektromechanik – automatizačná technika
 12. elektromechanik – telekomunikačná technika
 13. elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
 14. elektromechanik – úžitková technika
 15. elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
 16. operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla
 17. operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov
 18. operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla
 19. operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
 20. manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu
 21. chemická informatika
 22. operátor gumárskej a plastikárskej výroby
 23. chemik operátor
 24. výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
 25. biochemik – mliekarská výroba
 26. biochemik – výroba piva a sladu
 27. biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína
 28. technik obuvníckej výroby
 29. obuvník
 30. polygraf – grafik
 31. polygraf – tlačiar
 32. polygraf – knihár
 33. kamenár
 34. operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
 35. železničiar
 36. poľnohospodár – mechanizácia
 37. rybár
 38. diplomovaná všeobecná sestra
 39. financie
 40. technicko-administratívny pracovník
 41. starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
 42. umeleckoremeselné spracúvanie kovov

 

Spracované podľa Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (15. február 2017).