slide slide slide slide

Novinky

Vaše dve percentá zlepšia technické vzdelávanie na slovenských školách

13.2.2018

Nezisková organizácia Eductech prináša každoročne ovocie svojej práce. Potrebujeme ale dve percentá z vašej zaplatenej dane. Vy nič nestrácate, my vďaka vám veľa získame – pre podporu technického vzdelávania na Slovensku.

Rok 2017 bol u nás najmä v znamení prvej pilotnej spolupráce s Technickou olympiádou, kde sme podporili najlepších žiakov v krajských kolách a potom v celoštátnom finále, a tiež sme vo vlaňajšom roku podporili osem rozličných projektov na základných školách.

Vďaka Eductechu – a teda aj vďaka vám, naším podporovateľom – sme priniesli inovácie do Bardejova (Využívanie stavebníc Lego vo vyučovacom procese), Sniny (Modelovanie nízkoenergetického domu), Ľubotíc, Lemešian (oba: Inovatívne metódy výučby techniky), Stropkova (Remeslo, remeselná výroba v súčasnosti), Dolného Smokovca (3D model domácnosti), Prešova (Uč sa tvoriť s LEGObotmi) a Sačurova (Technika konštruktívne a projektovo).

V roku 2017 bola vydaná aj publikácia pracovných listov pre šiestakov a siedmakov na tému Grafická komunikácia v technike, s ktorou prišiel učiteľ z Očovej Roman Stadtrucker. Sme radi, že sme mohli podporiť túto elektronickú publikáciu, ktorú si stiahlo už viac ako 250 učiteľov techniky na Slovensku. Rovnako sme spoluorganizovali 33. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorý sa konal v októbri 2017 v Banskej Bystrici.

dve percentá pre eductech

S každým vedcom, s ktorým sa rozprávame, potvrdzuje dôležitosť podpory technického vzdelávania. Musíme však prejsť od slov k činom. Nezisková organizácia Eductech vás prosí o podporu prostredníctvom 2% z daní. Tu môžete vyplniť tlačivo, ktoré odovzdáte spolu s vašim daňovým priznaním. Vaše dve percentá budú určené na nové projekty pre školy, ktoré chcú lepšie a modernejšie učiť techniku.

Prečo je potrebné venovať sa technike na úrovni?

  • Technika je dnes všade okolo nás, aby nám uľahčila život. Takže áno, určite sa jej oplatí venovať. Na to, aby sme ju využívali správne, treba jej rozumieť. A prípadne ju vylepšiť. Alebo dokonca posunúť hranice toho, čo je možné ďalej. (Michal Vojenčiak, Elektrotechnický ústav SAV)

  • Technické vzdelávanie je potrebné podporovať preto, aby žiaci už na základnej škole mali skúsenosť s technikou, aby boli oboznámení so základnými technickými vedomosťami, ale hlavne, aby pracovali prakticky a vytvárali výrobky – svoje projekty. Paradoxom je, že technika nás v živote všade obklopuje a my v rámci školského vzdelávania jej nepripisujeme taký význam. Len pred tromi rokmi začalo platiť, aby postupne na základných školách sa vyučovala 1 hodina týždenne. Predtým to bolo ešte v obmedzenej dotácii, čo bolo veľkou chybou, lebo na školách zanikli dielne a v súčasnosti chýba materiálovo-technické zázemie pre tento predmet. (Ján Marinič, Cirkevná spojená škola, Snina)

  • Nemyslím si, že je výučba techniky na ústupe. Svedčí o tom napríklad aj každoročné zvyšovanie počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých kôl Technickej olympiády, a sú často medzi nimi aj dievčatá. Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku. Vidíme, že dielčie reformy neposúvajú kvalitu vzdelávania na úroveň ostatných členských štátov Európskej únie. (Roman Stadtrucker, učiteľ, ZŠ Očová)

  • Dnes je už jednoznačné, že zamestnávatelia musia úzko spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami  a podnietiť tak chuť detí študovať technické odbory. To je cesta, ako naplniť potreby zamestnávateľov v súvislosti s hľadaním kvalifikovaných odborníkov, ale aj mladých absolventov škôl, ktorí si budú môcť jednoduchšie nájsť uplatnenie a budovať kariéru. (Anna Juhásová, učiteľka, ZŠ Mlynská Stropkov)

  • Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše, už len zháňať materiál, vyhľadávať a navrhovať výrobky adekvátne veku a časovej dotácii je práca navyše. Učiť techniku ma baví. Vždy ma poteší to nadšenie žiakov, ak sa im výrobok podarí podľa ich predstáv. (Alena Hvizdošová, učiteľka, ZŠ Ľubotice)

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na mailovej adrese eductech(a)eductech.sk alebo na tel. čísle 0918 184 498.