slideslideslideslide

Novinky

Vaše dve percentá zlepšia technické vzdelávanie na slovenských školách

9.3.2019

[dropcap]N[/dropcap]ezisková organizácia Eductech prináša každoročne ovocie svojej práce. Potrebujeme ale dve percentá z vašej zaplatenej dane. Vy nič nestrácate, my vďaka vám veľa získame – pre podporu technického vzdelávania na Slovensku. Počas svoje existencie sme podporili slovenské školy sumou prevyšujúcou 30 000 eur. Ak si podľa vás technické vzdelávanie zaslúži viac, neváhajte nám poslať vaše dve percentá. Ďakujeme! 

Prečo darovať dve percentá 

Rok 2018 bol u nás najmä v znamení pokračovania spolupráce s Technickou olympiádou, kde sme podporili najlepších žiakov v krajských kolách a potom v celoštátnom finále a tiež sme vo vlaňajšom roku podporili rozličné projekty na základných školách. Navyše sme boli spoluorganizátormi konferencie o technickom vzdelávaní v Banskej Bystrici. Na našom portáli eductech.sk sme zverejnili takmer 30 článkov – o vede, technike, povolaní a taktiež sme zverejňovali rozhovory s vedcami a výskumníkmi.

Obľúbeným bol napríklad rozhovor s lovcom fyzikálnych talentov Jozefom Smrekom, ale dlhodobo čitateľov zaujíma návod, ako si zhotoviť korálkový náramok. Po prvýkrát sme zverejnili aj článok v angličtine, a to štúdiu Aleny Haškovej a Silvie Manduľákovej  STRATEGY VERSUS REALITY IN TECHNOLOGY EDUCATION AT BASIC SCHOOLS IN SLOVAKIA. 

Vďaka Eductechu – a teda aj vďaka vám, naším podporovateľom – sme podporili napríklad ZŠ Ľubotice, kde sa učili žiaci, ako opracovávať materiály. 

Iné aktivity neziskovky Eductech

Z nedávnej histórie môžeme spomenúť, že v roku 2017 bola vydaná aj publikácia pracovných listov pre šiestakov a siedmakov na tému Grafická komunikácia v technike, s ktorou prišiel učiteľ z Očovej Roman Stadtrucker. Sme radi, že sme mohli podporiť túto elektronickú publikáciu, ktorú si stiahlo už viac ako 250 učiteľov techniky na Slovensku. Rovnako sme spoluorganizovali 33. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorý sa konal v októbri 2017 v Banskej Bystrici.

dve percentá pre eductech

Dve percentá pre technické vzdelávanie

Každý vedec, s ktorým sa rozprávame, potvrdzuje dôležitosť podpory technického vzdelávania. Musíme však prejsť od slov k činom. Nezisková organizácia Eductech vás prosí o podporu prostredníctvom 2% z daní. Tu môžete vyplniť tlačivo, ktoré odovzdáte spolu s vašim daňovým priznaním. Vaše dve percentá budú určené na nové projekty pre školy, ktoré chcú lepšie a modernejšie učiť techniku.

Prečo je potrebné venovať sa technike na úrovni?

  • Technika je dnes všade okolo nás, aby nám uľahčila život. Takže áno, určite sa jej oplatí venovať. Na to, aby sme ju využívali správne, jej treba rozumieť. A prípadne ju vylepšiť. Alebo dokonca posunúť hranice toho, čo je možné ďalej. (Michal Vojenčiak, Elektrotechnický ústav SAV)

  • Technické vzdelávanie je potrebné podporovať preto, aby žiaci už na základnej škole mali skúsenosť s technikou, aby boli oboznámení so základnými technickými vedomosťami, ale hlavne, aby pracovali prakticky a vytvárali výrobky – svoje projekty. Paradoxom je, že technika nás v živote všade obklopuje a my jej v rámci školského vzdelávania nepripisujeme taký význam. Len pred tromi rokmi začalo platiť, aby sa postupne na základných školách vyučovala 1 hodina týždenne. Predtým to bolo ešte v obmedzenej dotácii, čo bolo veľkou chybou, lebo na školách zanikli dielne a v súčasnosti im chýba materiálovo-technické zázemie pre tento predmet. (Ján Marinič, Cirkevná spojená škola, Snina)

  • Nemyslím si, že je výučba techniky na ústupe. Svedčí o tom napríklad aj každoročné zvyšovanie počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých kôl Technickej olympiády a často sú medzi nimi aj dievčatá. Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku. Vidíme, že dielčie reformy neposúvajú kvalitu vzdelávania na úroveň ostatných členských štátov Európskej únie. (Roman Stadtrucker, učiteľ, ZŠ Očová)

  • Dnes je už jednoznačné, že zamestnávatelia musia úzko spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami  a podnietiť tak chuť detí študovať technické odbory. To je cesta, ako naplniť potreby zamestnávateľov v súvislosti s hľadaním kvalifikovaných odborníkov, ale aj mladých absolventov škôl, ktorí si budú môcť jednoduchšie nájsť uplatnenie a budovať kariéru. (Anna Juhásová, učiteľka, ZŠ Mlynská Stropkov)

  • Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše, už len zháňať materiál, vyhľadávať a navrhovať výrobky adekvátne veku a časovej dotácii je práca navyše. Učiť techniku ma baví. Vždy ma poteší to nadšenie žiakov, ak sa im výrobok podarí podľa ich predstáv. (Alena Hvizdošová, učiteľka, ZŠ Ľubotice)

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na mailovej adrese eductech(a)eductech.sk. Ďakujeme! 

Vyhlásenie dvoch percent z dane

Vyhlasenie 2019 Eductech

STIAHNETE TU