slideslideslideslide

Novinky

ZŠ Ľubotice: Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše

9.1.2018

ZŠ Ľubotice: Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyšeNeďaleko od Prešova – v Ľuboticiach, cez ktoré by ste sa dostali na prešovskú leteckú základňu – stojí základná škola, ktorej projekt podporila nezisková organizácia Eductech. Prihlásila sa angažovaná učiteľka techniky Alena Hvizdošová, s cieľom naučiť deti opracovávať materiály.

S akým projektom podporeným Eductechom sa predstavila ZŠ Ľubotice?

Projekt je zameraný na získavanie pracovných návykov a zručností pri strojovom opracovaní materiálov. Do dielne sa zakúpili stroje a zariadenia potrebné k strojovému opracovaniu. Starší žiaci tak majú možnosť vyrábať úžitkové a dekoračné predmety alebo hračky. Prioritne je projekt zameraný pre žiakov 7. ročníka. Zapojili sa aj žiaci 6. ročníka. A plánujem v druhom polroku zapojiť žiakov 8. ročníka.

Čo by to malo priniesť?

Predmet technika je zameraný najmä na získavanie zručností predovšetkým v oblasti praktickej činnosti. Žiaci majú možnosť pracovať s materiálmi a rozvíjať svoje technické myslenie. Otvárajú sa im možnosti práce s dizajnom svojho budúceho výrobku, ktorý úzko súvisí s návrhom pracovných postupov. Vďaka tomuto projektu žiaci získajú nové poznatky a zručnosti, ktoré im môžu pomôcť pri ich ďalšom profesijnom zameraní.

ZŠ Ľubotice: Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyšePrečo je potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Technické vzdelávanie v procese edukácie získava v posledných rokoch potrebnú podporu. okrem iného u žiakov rozvíja predstavivosť, formuje pracovné zručnosti, rozvíja presnosť, schopnosť konštruovať a vo výraznej miere sa podieľa na rozvoji priestorovej predstavivosti. Žiaci sa učia vzájomne spolupracovať, čiže sa podporuje kooperácia v kolektíve.

Čo Vás osobne motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?

Učiteľ techniky musí vždy robiť niečo navyše, už len zháňať materiál, vyhľadávať a navrhovať výrobky adekvátne veku a časovej dotácii je práca navyše. Učiť techniku ma baví. Vždy ma poteší to nadšenie žiakov, ak sa im výrobok podarí podľa ich predstáv. Motiváciou pre tento projekt bol iný projekt, do ktorého som bola zapojená, ale nemala som možnosť nijako ovplyvniť dodané učebné pomôcky a zariadenia. V tomto projekte som si navrhla to, čo som naozaj potrebovala.

Foto: Archív A. Hvizdošovej