slideslideslideslide

Novinky

Najlepšia ZŠ v Prešovskom kraji: Dôležitá je duša školy

12.6.2017

Vranovská škola na Bernolákovej ulici zažila raketový úspech: v hodnotení INEKO poskočila za päť rokov o 57 priečok vyššie v Prešovskom kraji a o 263 miest celoslovensky. Stala sa tak najlepšou základnou školou vo svojom regióne. Čo stojí za týmito výsledkami, prezradí v rozhovore pre Eductech riaditeľ vranovskej školy ZŠ Bernolákova Marek Cerula.

Ste najlepšou základnou školou v Prešovskom kraji v hodnotení INEKO za školský rok 2015/2016. Ako ste dosiahli takýto úspech?

Je to dlhodobý a systematický proces. Naša škola sa nachádza v obrovskom konkurenčnom prostredí, kde v okruhu sto metrov sa nachádzajú tri iné základné školy. Ak chceme osloviť rodičov, musíme cieľavedome budovať meno školy postavené na kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese, výborných výsledkoch školy, pestrosti školských a mimoškolských aktivít, či materiálno-technickom zabezpečení školy.

Je pre Vás hodnotenie INEKO smerodajné?

Hodnotenie INEKO je pre nás dôležité. Je akousi spätnou väzbou kvality práce učiteľov a výsledkov žiakov školy.

Keď sa povie „byť najlepší“, ako sa cítite?

Prvé miesto v kraji nás samozrejme teší, no nevnímame to ako súťaž. Pre nás je dôležitý posun školy smerom nahor. Za posledných päť rokov sme sa posunuli o 57 priečok v rámci kraja a až o 263 priečok v rámci Slovenska. A to je pre mňa, riaditeľa školy, skvelý pocit zadosťučinenia.

Ako budovať úspešnú školu? Na akých základoch by mala stáť?

Určite by som ju nebudoval len na vonkajšom vzhľade. Dôležitá je duša školy, ktorú tvoria vo vzájomnej interakcii učitelia, žiaci i rodičia v spolupráci s vedením školy. Ich vzájomnou spoločnou prácou sa vytvára množstvo aktivít, ktoré prinášajú svoje výsledky v podobe mnohých ocenení.

Samozrejme, to nie je jednoduché, a aj my sme museli riešiť mnohé bolestivé a nepopulárne kroky. Úspech nepríde z týždňa na týždeň, ten prichádza až po niekoľkých rokoch usilovnej práce.

A na akých základoch by mala stáť škola? Samozrejme, na pevných, vybudovaných zo vzájomnej dôvery, porozumenia a úcty nielen voči učiteľom, ale i rodičom a žiakom.

Máte športovú triedu, organizujete školu v prírode, výlety, zúčastňujete sa súťaží. Musí škola robiť čosi navyše, ako len učiť, aby uspela?

Momentálne sme získali nového partnera HC Bulls Vranov, s ktorým pripravujeme systém športových tried so zameraním na hokej a krasokorčuľovanie od 1. ročníka. Pri škole máme zriadené CVČ zamerané na atletiku, karate, hádzanú a moderný tanec, z ktorého nám vyšlo už niekoľko majstrov SR. Škola v prírode, či lyžiarsky výcvik v 7. ročníku má u nás dlhodobú tradíciu a obrovský záujem zo strany žiakov a rodičov aj spred obdobia štátnej dotácie. Od roku 2005 realizujeme pre žiakov 9. ročníka exkurziu do Osvienčimu a pre žiakov 8. ročníka sme zrealizovali množstvo zahraničných exkurzií do Londýna, Amsterdamu, Berlína, Prahy, Viedne, Budapešti, či výlety v rámci celého Slovenska. Čo sa týka zapojenia sa do súťaží a olympiád, ideme takmer do každej výzvy. V minulom školskom roku sme boli mimoriadne úspešní, kedy sa nám podarilo až 9 krát získať celoslovenské prvenstvo. Aj tento školský rok sa našim žiakom darí bodovať na obvodových, krajských i celoslovenských súťažiach.

Ako sa hovorí, žiak je živým zrkadlom učiteľa. Celý úspech je teda položený na práci učiteľa s talentovanými žiakmi. Musí mať cit nájsť ten správny talent, ktorý uspeje vo vedomostných či umeleckých súťažiach. Vedieť ho ďalej formovať a vhodným spôsobom motivovať k práci nad rámec bežného učiva. To je cesta k úspechu.

Akí musia byť učitelia, ak chce byť škola úspešná?

V prvom rade to musia byť ľudia, ktorí svoju prácu milujú a berú ju ako svoje poslanie. Majú radi svoju školu a žiakov v nej. Učitelia tvoriví a aktívni, ochotní sa ďalej vzdelávať a inovovať, zapálení pre vec, vždy ochotní pomôcť a poradiť so záujmom nielen o vedomosti žiakov, ale aj o ich každodenné problémy, ktoré ich trápia.

Existujú nejaké príklady doma, či v zahraničí, ktorými sa nechávate inšpirovať? Keď chce riaditeľ budovať úspešnú školu, má sa kam pozrieť, ako taká vyzerá?

Samozrejme, nechám sa vždy inšpirovať, keď ma niečo nové osloví. Ak niečo zaujímavé zbadám, okamžite mám v ruke mobil a fotím si to. Samozrejme sa to snažím aj aplikovať u nás v škole.

Veľa inovácií som obkukal v zahraničí (Turecko, Francúzsko, Česká republika, Írsko) v rámci projektu Comenius, teraz Erasmus+. Ak chce mať riaditeľ úspešnú školu, musí to byť moderná škola 21. storočia. Musí upúšťať od starých zaužívaných princípov a prijímať nové trendy vo vyučovaní. Bude to zatraktívnenie pre celú školu a výsledky sa dostavia.

Zaujalo ma, že na webstránke školy máte „Naše talenty“. Je skvelé, keď sa má škola čím/kým pochváliť, že? Aké sú talenty Vašich žiakov?

Tak talentov máme na škole mnoho. V podstate každý žiak je talentovaný, len jeho talent v ňom treba nájsť a rozvíjať. Niekto je šikovný na jazyky, či matematiku, iný zasa na spev, kreslenie, či šport. U nás je ešte stále zaužívané, že žiak musí byť dobrý vo všetkom. Nemusí. Musí vedieť to, čo má vedieť, ale pozornosť naozaj treba venovať jeho nadaniu.

My sa snažíme podporovať všetky talenty a vidno to aj na úspechoch žiakov. Máme skvelé speváčky, športovcov, šikovných výtvarníkov, žiakov úspešných vo vedomostných súťažiach i olympiádach. Je pekné, ak sa má škola čím pochváliť a je to aj motivácia pre žiakov, keď ich úspechy sú zverejnené na školskej stránke.

Ako učitelia môžu tieto talenty zveľaďovať?

Mať výborných žiakov v konkurencii nestačí. Každý učiteľ má po určitých rokoch praxe v sebe rozvinutú schopnosť vycítiť a poznať, v ktorom z jeho žiakov, či zverencov je talent, nezvyčajná schopnosť, alebo vedomosť, ktorou vie vyniknúť v konkurencii ďalších výborných a úspešných. Každodenným úsilím, prácou a vzdelávaním, poznávaním nových trendov, štúdiom psychológie dieťaťa, vie budovať tieto kvality. K tomu sa pridruží osobný vzťah s talentami, poznávanie rodinnej atmosféry, spolupráca s rodinou dieťaťa, pretože nestačí mať talent, je potrebná každodenná príprava a niekedy aj tvrdá drina na to, aby sa dostavili vynikajúce výsledky, s ktorými môže škola ísť do súťaže. Výborným výsledkom predchádza  prepracovaná a premyslená príprava. Toto bremeno je na pleci pedagógov a ich motivácie, ktorou vedú svojich žiakov k úspechom.