slideslideslideslide

Novinky

Návod (nielen) pre učiteľov: Ako zhotoviť korálkový náramok?

22.2.2023

Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tematických celkov Človek a technika (človek – tvorca techniky, vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva, základné vlastnosti plastov a ich použitie) a Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania).

Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia korálkového náramku.

Neváhajte nás podporiť 2% z vašej zaplatenej dane. Ďakujeme!

Návod na výrobu korálkového náramku

Pomôcky

Pomôcky na zhotovenie koženého korálkového náramku (Obrázok 1):
– koža s rozmerom 160 x 12 mm,
– malé korálky (plastové),
– silónová niť v priemere 0,15 mm,
– ihla, nožnice,
– drevené krosná (b).

korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Drevené krosná 

b) Drevené krosná, ktoré majú v hornej a bočnej časti nabité klince, slúžia na zabezpečenie viazania nití. Žiaci pri téme Technické materiály, konkrétne v učive o základoch ručného obrábania dreva, meraní a obrysovaní materiálu, môžu postupne pripraviť šablóny a materiál na zhotovenie drevených krosien.

Drevené krosná, korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Príprava (vytvorenie osnovy) nití na krosnách, vychádza z požiadavky konečného výrobku. Počet osnovných nití závisí od počtu korálok v rade (t.j. šírka náramku). Viazanie nití presne podľa návrhu, a to od prvého stĺpca, pokračujú druhým atď. Postupne pridávajú korálky jednotlivo po stĺpcoch. Zdôrazňujeme kvalitné vypnutie nití, ktoré je veľmi dôležité. V závere odstrihneme osnovné nite od krosien tak, aby ich dĺžka postačovala na vzájomné zviazanie. Viazanie začína od prvého radu viazaním osnovných nití s druhým, druhý s tretím atď. Konce žiaci odstrihnú a korálkový náramok prišijú na kožu.

Viazanie korálok cez osnovné nite

c) Viazanie korálok cez osnovné nite

Osnovne nite, korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Korálky v prvom stĺpci

d) Korálky v prvom stĺpci

Koralky v prvom stlpci, korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Viazanie prvej a poslednej korálky v stĺpci

e) Viazanie prvej a poslednej korálky v stĺpci

Prva a posledna koralka, korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Spôsob výroby korálkových ozdôb je pre žiakov zaujímavý. Podporuje tvorivú činnosť. Osvojenie si techniky korálkovaním podporuje praktické zručnosti žiakov. Vedieť navrhnúť vzor, zhotoviť drevené krosná, naviazať podľa potreby osnovné nite, si vyžaduje aj istú manuálnu zručnosť. Navrhujeme rozdeliť žiakov do skupín. Každá skupina (napr. dvaja chlapci a dve dievčatá) vyrobí drevené krosná. Chlapci vyrobia drevené krosná a dievčatá zhotovia viazaním korálok náramok (Obrázok 2). Vzhľad výrobku navrhnú spoločne.

Žiaci môžu svojim spolužiakom predviesť náramky, ktoré si sami vyrobili. Využitie času aj vo forme nepovinných domácich prác je účinné.

Koralkovy naramok, korálkový náramok, eductech, návod na korálkový náramok, korálky, náramok z korálok, technika nás baví, kreatívne návody

Výrobou rôznych predmetov z rôznych materiálov prispievame k obohateniu predmetu technika.

Podporíte náš vašimi 2% z dane? Ďakujeme!

Príspevok bol zverejnený 9. júna 2015, aktualizované 22. februára 2023.