slideslideslideslide

Novinky

Ako s Technickou olympiádou v roku 2021? Odpovedá predseda krajského kola pre Bratislavský kraj

11.11.2020

Rozprávame sa s predsedom Krajského kola Technickej olympiády v Bratislavskom kraji Jozefom Bordáčom, ktorý pôsobí na Strednej odbornej škole technickej na Vranovskej ulici v Bratislave.

Technická olympiáda 2021: Porovnanie zručností a vedomostí

Ste predsedom Krajského kola Technickej olympiády v Bratislavskom kraji. Darilo sa vám “techolympiádu” zorganizovať aj v tomto roku?

 Tento kalendárny rok sa nám podarilo ešte pred vypuknutím infekcie a následnej karantény uskutočniť X. ročník krajského kola súťaže Technickej olympiády 2. februára 2020 

Aké sú plány s Technickou olympiádou na budúci rok?

Zatiaľ sú naplánované nasledovné termíny :

Okresné kolo  TO – 26.11.2020 (asi dištančným spôsobom)

Krajské kolo TO – 4.2.2021

Celoštátne kolo by malo prebehnúť niekedy v máji 2021 v Martine

Prečo by ste odporučili žiakom aj učiteľom zúčastniť sa Technickej olympiády? Býva o ňu menší záujem oproti iným olympiádam.

Účasťou na Technickej olympiáde majú žiaci možnosť porovnať si svoje zručnosti a vedomosti s ostatnými žiakmi z iných škôl, spoznať nové prostredie, nových ľudí a v neposlednom rade získať pekné ceny. Žiaci majú veľkú radosť zo svojej tvorivej činnosti a môžu si otestovať svoju zručnosť. Nižší záujem pripisujem nasledovným faktorom:

  • nie každá škola má technické vybavenie dielni
  • absentuje kvalifikovaný personál na výučbu techniky
  • deti dnes preferujú IKT
  • najmä mestským deťom chýbajú prirodzené motorické zručnosti, čo vyvoláva obavy s práce s náradím

Základy techniky sú kľúčom k úspešnosti dieťaťa v budúcnosti

V čom vidíte zmysel technického vzdelávania? Prečo učiť techniku už na základných školách?

Technické vzdelávanie dáva žiakom pocit istoty pri realizácii svojich projektov v budúcnosti a  nadobudnuté zručnosti im určite pomôžu aj v bežnom živote. Rozvoj technického myslenia otvára nové obzory, zhmotní matematiku a fyziku aplikačne, teda v praxi, podporí rozvoj časového plánovania, čo sa v konečnom dôsledku dá využiť pri štúdiu a organizovaní voľného času. Základy techniky ako integrálnej súčasti vzdelávania na ZŠ považujem za kľúč k úspešnosti dieťaťa v budúcnosti.

Pôsobíte na SOŠ technickej v Bratislave. Čo je zameraním vašej školy?

SOŠ technická je zameraná na výučbu hlavne strojárskych profesií, ale u nás si nájdu miesto aj zlatníci, puškári a iné profesie. Poskytujeme vzdelávanie formou trojročných, štvorročných a nadstavbových foriem denného štúdia, kurzy na ukončenie nižšieho stredného vzdelaniam, ale aj štúdium popri zamestnaní vo všetkých trojročných odboroch.  Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Ako sa môže uplatniť absolvent vašej SOŠ technickej?

V rôznych strojárskych firmách, s ktorými úzko spolupracujeme už počas žiakovho štúdia, alebo otvorením vlastnej živnosti a podnikaním. Absolventi našich odborov sú na trhu práce stále nedostatkoví a vyhľadávaní, napriek tomu máme málo žiakov.