slideslideslideslide

Novinky

COVID-19: Ako pandémia zasiahla do života učiteľov

27.4.2020

Ako súčasná pandémia COVID-19 zasiahla do vašej učiteľskej profesie? V čom ju mení? Kde vidíte riziká súčasnej situácie? Kde sú, naopak, príležitosti a možnosti, ktoré táto kríza prináša? Pýtame sa učiteľov: 

Veľmi mi chýba osobný kontakt

Alena Hvizdošová, ZŠ Ľubotice:  Súčasná pandémia výrazne zasiahla do mojej učiteľskej profesie. Som na homeoffice. Momentálne spolupracujem a komunikujem so žiakmi výlučne on line cez portál edupage, e-maily, messenger a pod. Stratila sa úplne interakcia so žiakom. Veľmi mi chýba osobný kontakt.

Pre niektorých žiakov sa vytvoril priestor na “ničnerobenie”, kde my, učitelia, nemáme vhodné páky na takýchto žiakov. Našťastie, väčšina našich žiakov spolupracuje a pracuje, čo ma teší. A myslím si, že princíp vzdelávania samoštúdiom je najmä pre mladšie vekové kategórie dosť náročný. 

Ďalšia vec je to, že oproti bežnému vyučovaciemu procesu je pre mňa časovo náročnejšie pripraviť si materiál, následne odkontrolovať odovzdané materiály a slovne ohodnotiť každého žiaka. Neporovnateľne sa u mňa predĺžil čas, ktorý trávim za počítačom (zdravotné riziká).

Prínos je hlavne vo výraznej redukcii a zameraní sa na tie najdôležitejšie témy. A žiaci sa naučia zadeliť si prácu tak, aby ju stihli včas dokončiť a odovzdať.

Raz si spomenieme, aké to bolo super tráviť so svojimi deťmi toľko času

Ján Motešický, Gymnázium, Vranov nad Topľou: Mňa zasiahla hlavne z ľudského hľadiska. Aj predtým som používal elektronické materiály, ktoré mali moji žiaci k dispozícii v mojich vyučovacích predmetoch. Pridal som k tomu vzdelávacie videá, kde žiakom vysvetľujem novú látku, ako aj zadania, ktoré im robili problém. Túto formu som si zvolil preto, aby sa mohli k takémuto videu vrátiť aj neskôr. Predsa len vnímanie učiteľa za katedrou a zo vzdelávacieho videa je trochu iné. Pri videách tam môže byť viac rozptyľujúcich faktorov (súrodenci, rodičia, …). Ľudsky ma to zasiahlo práve preto, lebo so žiakmi rád diskutujem, vidím ich reakcie, tváre, mimiku a snažím sa tomu prispôsobiť výklad. To nedokáže nahradiť žiadna kamera, žiadne online stretnutie. Chýba tomu ten priamy ľudský kontakt.

Riziko pri online vzdelávaní vidím v hlavne v tom, či si všetci uvedomia, že vzdelanie je dôležité a tak k tomu aj pristúpia. Ak nie, tak víťazom nebude nik a porazených bude veľmi veľa. Rodičia (samozrejme aj rodičia-učitelia) majú často iné existenčné problémy. A tu by mala nastúpiť naša mládež a snažiť sa ukázať, že zvládne veci samostatne. Presne tak, ako si to každá mládež v minulosti a aj budúcnosti žiada. Tu nehovorím o deťoch základných škôl, tie potrebujú ešte stále viesť a rodičia to nemajú úplne jednoduché. Ale verím, že si raz spomenú, aké to bolo super tráviť so svojimi deťmi toľko času. Na záver by som sa chcel poďakovať naozaj všetkým, ktorí nefrflú na všetko a na všetkých. S pokorou a cťou zvládajú dnešnú situáciu. Aj to je pre nás nová skúsenosť.

Neboli sme pripravení 

Ján Marinič, Cirkevná spojená škola Snina: Súčasná pandémia  nás učiteľov zastihla pomerne rýchlo a neboli sme na ňu, ako aj v iných pracovných oblastiach, pripravení. Naša učiteľská profesia si vyžaduje prítomnosť v škole vo vyučovacom procese. To sa, samozrejme, zo známych dôvodov nedá, a tak hľadáme možnosti online vyučovania. Na prvom stupni, keď učiteľ má zvyčajne jednu triedu, sa to dá zvládnuť podľa mňa lepšie, ak majú žiaci prístup na internet a prostredníctvom Skypu alebo Zoomu alebo iných aplikácií sa vedia pripojiť.

Na vyššom stupni sa menia učitelia po predmetoch a priame napojenie prostredníctvom aplikácie môže byť problematické. Problémom je, že veľa škôl nemá rozbehnutý e-learning, respektíve keď aj na školách je, tak sa doteraz veľmi nevyužíval. Závisí, ako prakticky sa s e-learningom stretávali učitelia a či ho aj pri bežnom vyučovaní využívali. No určite chýba priamy kontakt a žiaci pri online vyučovaní môžu mať rôzne problémy technického zamerania, ale aj praktické, napr. že v rodine s viacerými deťmi nemôžu byť všetci na jednom počítači v tom istom čase.

Riziká dnešnej situácie vidím v tom, že učiteľ žiaka objektívne neoznámkuje, respektíve slovne neohodnotí na základe online testov a rozsah učiva sa nepreberie v takom množstve, ako by to bolo pri klasickej výučbe v škole. No aj napriek tomu existujú školy, ktoré sa popasovali s problémom a zhostili s touto situáciou a využívajú rôzne formy online vyučovania, napr. Edupage, program Alf, Moodle, Office 365, Microsoft Teams, výučbové videá a pod.

Ja pri online vzdelávaní využívam: edupage, kde sa dajú pridávať úlohy, projekty, testy a učivo zasielam vo formáte poznámok vo worde, rozšírenú prezentáciu a ak je na danú tému spracovaný videonávod, tak k tomu posielam podporný link.

Pre mňa a zrejme aj pre ostatných učiteľov je táto situácia aj príležitosťou zoznámiť s rôznymi formami online vyučovania. Ja sa snažím začať s využitím softwéru Office 365, konkrétne aplikácie Microsoft Teams, s ktorou sa učím pracovať. Pre učiteľov je odporúčaný portál www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-ucitelov/, kde si zo širokého portfólia, každý vyberie čo je pre neho vhodné pri online práci so žiakmi.

Verím, že táto krízová situácia nás učiteľov naučí efektívnejšie využívať rôzne spôsoby e-learningu, ktorý je nápomocný a dá sa realizovať v optimálnej miere aj pri klasickom vyučovaní, keď už budeme v škole.

Viac času pred monitorom 

Matúš Roháč, ZŠ Široké: Kríza priniesla zvýšenie náročnosti na komunikáciu prostredníctvom pracovného emailu, alebo portálu edupage a podstatne viac času stráveného pri monitore. V rámci predmetu technika nemá každý prístup k práci v dielni a rozvoju praktických zručností s nástrojmi, materiálmi, či prácou na výrobkoch. Vidím tieto riziká: sťažená situácia pre rodičov mladších žiakov, náročnosť v podobe času stráveného pri počítačoch, určitá skupina žiakov si môže nesprávne vysvetliť pokyn usmernenia, že „v čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný“, čo môže sťažovať prácu učiteľov. Nie každý žiak musí mať možnosť k online prístupu, ktorý minimalizuje dnešné „ zostaňte doma“.

Kríza prináša tieto možnosti a príležitosti: energetické úspory budov, zlepšenie komfortu cestovania pre ľudí v autobusoch prímestskej dopravy, z dôvodu necestovania študentov, žiak si sám môže určiť čas v priebehu dňa, kedy bude pracovať na zadaní, rozvoj „softskillu“ rozvrhnúť si čas práce, zvyšovanie samostatnosti žiakov pri práci, zdokonaľovanie sa v IKT.