slideslideslideslide

Novinky

Modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne technológií ručného spracovania technických materiálov

25.1.2022

Podporili sme projekt na Prešovskej univerzite v Prešove. Prinášame viac informácií, z pera PaedDr. Jaroslava Šoltésa, PhD., vedúceho Oddelenia techniky na Fakulte humanitných a prírodných vied.

technika prešov

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne, t. j. vytvorenie moderného učebného priestoru pre študentov študijného programu učiteľstvo techniky v kombinácii na FHPV PU v Prešove.

Popis realizácie projektu

Na základe prebehnutej analýzy existujúceho materiálno-technického  vybavenia odbornej učebne, prebehla v mesiacoch júl až november 2021 prvá fáza z plánovaných troch etáp realizácie projektu. Realizácia týchto procesov umožní v budúcom roku, ak to bude možné,  započať druhú fázu realizácie projektu.

náradie na prácu s drevom

Konkrétne výsledky a prínosy projektu

Pri príprave študentov techniky aktuálne očakávame efektívnejšie využívanie modernizovanej odbornej učebne v rámci štandardnej výučby technických odborných predmetov, ako aj možnosť využívať učebňu žiakmi základných škôl, v rámci súťaží talentovanej mládeže s technickým zameraním. Projekt dopomohol vytvoriť materiálne a priestorové podmienky na ďalší dlhodobý rozvoj odbornej učebne a dosiahnutie  modernej plnohodnotnej úrovne výučbového prostredia.

náradie na prácu s kovom

Pomôžte nám podporiť ďalšie podobné projekty. Ďakujeme za 2% z vašich daní.