slideslideslideslide

Novinky

Programovanie je malá metafora stvorenia. Na začiatku je objednávka Na začiatku je objednávka, ktorá takmer nikdy nie je príliš presná. Nakoniec, kto už vie do absolútneho detailu presne popísať ako sa počítajú výplaty nepoistených práceneschopných, analyzujú otlačky prstov drevorubačov, objednávajú lieky cez Vianoce? Ak ste niekedy počúvali odborníka na dovolenke ako sa snaží po...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech buduje svoju malú knižničku pre vás: aby ste aj u nás našli informácie o technike a technickom vzdelávaní. Zatiaľ sme hľadali v antikvariátoch a máme u nás tieto tituly: Kronika Po prvý raz – objavy a vynálezy, ktoré pohli svetom 25 rokov vysokej školy technickej v Košiciach Dějiny techniky v Československu...
Čítať viac 
Docent Jozef Michalík je známy slovenský geológ a paleontológ. Jeho najobľúbenejším dinosaurom je ďateľ. Pracuje na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Získal viacero ocenení  a medailí, napríklad vlani mu Akadémia vied ČR udelila Medailu Františka Pošepného za zásluhy v geologických vedách.  Ako sa Vám podarilo objaviť svoje povolanie? Ako chlapec som našiel...
Čítať viac 
Napísala Anatómiu intuície aj návod na použitie rozumu. Pracuje v Slovenskej akadémii vied v Centre spoločenských a psychologických vied. Pýtame sa jej na cestu k povolaniu: ako ho objaviť a či sa riadiť intuíciou. Keďže žijeme v post-faktuálnej dobe – a aj slovom roka 2016 v angličtine je post-truth (keď objektívne fakty sú vo verejnej mienke menej dôležité...
Čítať viac 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky chystá veľký projekt. Na mieste bývalých kasární v Nitre vyrastie nové Centrum vedy, ktoré ju má popularizovať. O projekte, s ktorým sa začne ešte v tomto roku, sa zhovárame s odbornou pracovníčkou CVTI SR Ivanou Raslavskou.  Prichádza projekt, výber padol na Nitru, Žilinu a Košice Je reálna šanca, že...
Čítať viac 
Počas komunistického režimu, ktorý pochoval nádeje na slobodnejšiu spoločnosť, nechcel študovať humanitný smer. Počítačom sa nedalo klamať, preto ho v čase totality omámila predstava tvorby umelej inteligencie. Pracoval dlhé roky ako programátor, dnes vyučuje na katedre aplikovanej informatiky na bratislavskom “matfyze” a okrem toho je veľký fanúšik filmu. Narodil sa ako optimista a optimizmus ho...
Čítať viac 
Pracovala ako projektantka a konštruktérka riadiacich systémov robotov, neskôr ako odborná asistentka na katedre technickej výchovy. V súčasnosti je dekankou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Analyzovala digitálne zručnosti dnešnej generácie. Docentka Jana Burgerová. Sú dnešné deti i mladí digitálnou generáciou? Ak digitálnou generáciu nazývame Net-Generáciu, Z-Generáciu alebo iGeneráciu, tak potom dnešné deti a mládež ňou...
Čítať viac 
Koncom novembra sme na Slovensku zachytili výnimočnú správu o zápise modrotlače do zoznamu nehmotného duchovného dedičstva UNESCO. Je to náš šiesty zápis v poradí. O tom, čo je to modrotlač a ako ju odlíšiť od „nepoctivých“ napodobnenín, sa zhovárame s Matejom Rabadom. Na Slovensku ste údajne len dvaja, ktorí sa profesionálne venujete modrotlači. Čím...
Čítať viac