slideslideslideslide

Novinky

Revolution Square je spôsob, akým zmeniť betónové plochy na trávnik. Jeho cieľom je priniesť do miest viac zelene, znížiť množstvo betónových “džunglí” a schladiť mestá počas horúcich dní, vysvetľuje pre portál Eductech.sk autor tohto nápadu Peter Chrien. Revolution Square: štvorcová plošina, ktorá sa otáča okolo svojej osi Revolution Square je skutočne revolučný. Čo chcete...
Čítať viac 
Hoci sa na stránkach portálu Eductech väčšinou venujeme technickému vzdelávaniu, baví nás aj veda a nové poznatky. Keďže aj nás zasiahla koronakríza, chvíľku sa budeme venovať samotnému koronavírusu. Vedci pravdepodobne zistili, ako sa táto “hnusoba” preniesla z netopiera na človeka. Odpoveďou môže byť šupinavec.  Genetickú analýzu SARS-CoV-2 vykonali vedci z Duke University, Texaskej univerzity...
Čítať viac 
Šírenie koronavírusu najprv sledoval v Nepáli, ale pandémia ho naplno zasiahla v Indii. Absolvoval tam testy, no ich výsledky dodnes nevidel. Z Indie sa cez Prahu a Hodonín vrátil naspäť, aby sa na Slovensku mohol podieľať na úprave štátnych vzdelávacích programov pre základné školy. Profesor Branislav Pupala pôsobí na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v...
Čítať viac 
Už viac ako štvrťstoročie učí fyziku, vymýšľa úlohy do Fyzikálnej olympiády, stál za projektom UcmeRadi.sk, v roku 2018 získal Cenu Dionýza Ilkoviča. Učiteľ na žilinskom Gymnáziu Veľká okružná 22  Ľubomír Konrád hovorí pre eductech.sk najmä o fyzike, ale aj o tom, ako sa prispôsobil súčasnej “korone”: “Je to výnimoční situácia, ktorá podľa môjho názoru...
Čítať viac 
Vedci tvrdia, že prostredie, v ktorom vyrastajú deti a ich sociálno-ekonomický status ovplyvňujú kognitívne schopnosti a vývoj mozgu počas dospievania, dokonca nezávisle od genetických faktorov. Štúdia ukazuje, aké dôležité je rodinné prostredie a to nielen počas skorého detstva, ale aj počas dospievania. Vyplýva to z výskumu 551 adolescentov, ktorý realizovali na oddelení pre neurovedu...
Čítať viac 
Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. je vedúcim Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa napríklad vzdelávacej politike či sociológii vzdelávania. Je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy. V rozhovore s naším popredným odborníkom sa zhovárame o tom, ako súčasná pandémia vplýva na školstvo a vzdelávanie: učitelia sú vyčerpaní, žiaci preťažení a po ďalšom návrate...
Čítať viac 
Učí už viac ako tri desaťročia, vychovala mnohých fyzikov či astronómov a vníma potrebnosť technického vzdelávania. Je aktuálnou nositeľkou Ceny Dionýza Ilkoviča (2019), ktorá sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Zdenka Baxová. Status učiteľa je nízky, v budúcnosti to bude mať...
Čítať viac 
Momentálne sú školy zavreté a zdá sa, že prezenčná a kontaktná výučba sa obnoví najskôr v septembri 2020. Kedy je podľa vás najvhodnejšie začínať školské vyučovanie? Poznáte to sami. Bežne školy začínali o ôsmej hodine ráno (presnejšie si pamätáme 7:55), príp. niekedy bývala nultá hodina už o siedmej. Niektorí rodičia v takom čase ani...
Čítať viac