slideslideslideslide

Novinky

Poznáme profesie, ktoré Slovensku chýbajú. Zaujíma to aj vás?

12.10.2021

Na trhu práce by sa uplatnili, no na strednej škole s daným odborom neštudujú. Je ich nedostatok. Viete, o akých študijných odboroch a profesiách hovoríme? Možno vás to prekvapí, no nejde len o obuvníkov či železničiarov, ale napríklad aj o všeobecné sestry. Sú to odbory, ktoré budú chýbať. Prečítajte si ich zoznam. 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

Bratislavský samosprávny kraj

 • strojný mechanik
 • technológia kozmetiky a chemických liečiv
 • mäsiar, lahôdkar
 • cukrár
 • obchodný pracovník
 • informačné systémy a služby
 • sociálno-výchovný pracovník
 • grafický dizajn

 

Trnavský samosprávny kraj

 • nástrojár
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • obrábač kovov
 • biotechnológia a farmakológia
 • maliar
 • elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 • prevádzka a ekonomika dopravy
 • agromechanizátor, opravár
 • sanitár

 

Trenčiansky samosprávny kraj

 • operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla
 • operátor gumárskej a plastikárskej výroby
 • mäsiar
 • mechanik stavebnoinštalačných zariadení
 • murár
 • inštalatér
 • vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
 • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Nitriansky samosprávny kraj

 • krajčír – dámske odevy
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • geodézia, kartografia a kataster
 • logistika
 • agromechanizátor, opravár

 

Žilinský samosprávny kraj

 • mechanik číslicovo riadených strojov
 • mechanik opravár – stroje a zariadenia
 • mechanik špecialista automobilovej výroby
 • technológia ochrany a tvorby životného prostredia
 • mäsiar, lahôdkar
 • geodézia, kartografia a kataster
 • mechanizácia pôdohospodárstva
 • agromechanizátor, opravár
 • predavač
 • fotografický dizajn

 

Banskobystrický samosprávny kraj

 • hutník operátor
 • nástrojár
 • operátor strojárskej výroby
 • autoopravár – karosár
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • mäsiar, lahôdkar
 • cukrár pekár

 

Prešovský samosprávny kraj

 • mäsiar
 • sanitár

 

Košický samosprávny kraj

 • hutník operátor
 • autoopravár – lakovník
 • mäsiar, lahôdkar
 • zdravotnícky laborant

Spracované podľa Zoznamu študijných odborov a učebných odborov

s nedostatočným počtom absolventov, pre potreby trhu práce (31. január 2020)