slideslideslideslide

Novinky

Projekt sa realizuje na Katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici. Prinášame vám jeho podrobnosti.  Východiská a zameranie projektu V súčasnosti sa výučba predmetu technika v nižšom strednom vzdelávaní realizuje v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a po obsahovej stránke podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu pre daný predmet. I napriek cielenej pregraduálnej príprave budúcich učiteľov predmetu technika na fakultách...
Čítať viac 
Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami. Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k...
Čítať viac 
Na trhu práce by sa uplatnili, no na strednej škole s daným odborom neštudujú. Je ich nedostatok. Viete o akých študijných odboroch a profesiách hovoríme? Možno vás to prekvapí, no nejde len o obuvníkov či železničiarov, ale napríklad aj o všeobecné sestry. Sú to odbory, ktoré budú chýbať. Prečítajte si ich zoznam.  Bratislavský samosprávny...
Čítať viac 
Fujara a píšťalky sú tradičnými slovenskými hudobnými nástrojmi. Ako vlastne vzniká tón v dychových nástrojoch? Ako sa píšťaly ladia a prečo tradičné píšťaly majú najčastejšie tri alebo šesť dierok? Prednáška je doplnená o množstvo praktických ukážok (fujara, trojdierkové píšťaly, Pannova flauta, didgeridoo, …)  
Čítať viac 
Fyzikálne pokusy v mikrovlnke predstavuje docent František Kundracik. V dnešnej prednáške si popíšeme a ukážeme fyzikálne deje v mikrovlnej rúre. Sú to elektromagnetické vlny, šíria sa rýchlosťou svetla, podobné vlnám na hladine, nemení sa výška hladiny, ale smer elektrického a magnetického poľa. Tak ako vlny na hladine rozkmitajú drievko, elektromagnetické vlny rozkmitajú elektricky nabité...
Čítať viac 
Svoje remeslo nám predstavuje umelecký rezbár Jaroslav Bujňák. Viac sa o ňom môžete dočítať aj na jeho webstránke. Rezbár cíti vôňu dreva, najpríjemnejšia je živica V čom spočíva čaro rezbárstva? Čaro rezbárstva spočíva v samotnom procese tvorby – keď postupnými ťahmi dláta doslova odkrývate tajomstvo ukryté v dreve. Cítite vôňu dreva? Samozrejme. Každé drevo...
Čítať viac 
Tokárstvo je menej známe remeslo. Čo sa za ním skrýva? Kto je to „tokár“? To všetko prezradí Jozef Sabo, ktorý prevádzkuje aj webstránku o tokárstve.  Tokárstvo patrí medzi najstaršie ľudské činnosti Kto je to tokár? Tokár je osoba realizujúca remeselno-umeleckú činnosť, ktorá patrí medzi najstaršie činnosti v ľudskej spoločnosti. To, že tokárstvo je menej...
Čítať viac 
Matematik Samuel Rosa učí na Univerzity Komenského štatistiku a aplikovanú matematiku. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej štatistike, najmä štatistike navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30 v kategórii Veda a vzdelávanie. Najlepšie bunky na matematiku...
Čítať viac