slideslideslideslide

Novinky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky chystá veľký projekt. Na mieste bývalých kasární v Nitre vyrastie nové Centrum vedy, ktoré ju má popularizovať. O projekte, s ktorým sa začne ešte v tomto roku, sa zhovárame s odbornou pracovníčkou CVTI SR Ivanou Raslavskou.  Prichádza projekt, výber padol na Nitru, Žilinu a Košice Je reálna šanca, že...
Čítať viac 
Počas komunistického režimu, ktorý pochoval nádeje na slobodnejšiu spoločnosť, nechcel študovať humanitný smer. Počítačom sa nedalo klamať, preto ho v čase totality omámila predstava tvorby umelej inteligencie. Pracoval dlhé roky ako programátor, dnes vyučuje na katedre aplikovanej informatiky na bratislavskom “matfyze” a okrem toho je veľký fanúšik filmu. Narodil sa ako optimista a optimizmus ho...
Čítať viac 
Pracovala ako projektantka a konštruktérka riadiacich systémov robotov, neskôr ako odborná asistentka na katedre technickej výchovy. V súčasnosti je dekankou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Analyzovala digitálne zručnosti dnešnej generácie. Docentka Jana Burgerová. Sú dnešné deti i mladí digitálnou generáciou? Ak digitálnou generáciu nazývame Net-Generáciu, Z-Generáciu alebo iGeneráciu, tak potom dnešné deti a mládež ňou...
Čítať viac 
Koncom novembra sme na Slovensku zachytili výnimočnú správu o zápise modrotlače do zoznamu nehmotného duchovného dedičstva UNESCO. Je to náš šiesty zápis v poradí. O tom, čo je to modrotlač a ako ju odlíšiť od „nepoctivých“ napodobnenín, sa zhovárame s Matejom Rabadom. Na Slovensku ste údajne len dvaja, ktorí sa profesionálne venujete modrotlači. Čím...
Čítať viac 
Rozprávame sa s Nadeždou Andrejčíkovou, ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných systémov STU v Bratislave  a v spoločnosti Cosmotron. Je vedúcou tímu, ktorý vyvíja aplikáciu na pomoc pri vyhľadávaní na internete. Projekt nesie názov DeepSearch. V čom je táto aplikácia iná ako ostatné vyhľadávače? Prečo je vôbec potrebná? Či je potrebná? No na to by mali odpovedať iní....
Čítať viac 
Entuziazmus jej nechýba ani po štyroch desaťročiach strávených v školstve. Navrhuje, aby sa zachovala kontinuita technického vzdelávania a upustilo sa od názvov predmetu technika a pracovné vzdelávanie. Aj keď deti nezískajú manuálne či technické zručnosti doma, hľadajú náhradné riešenia. Myslí si, že treba poskytovať nové možnosti, aby mladé generácie prežili uprostred sveta nanotechnológií, robotizácie či umelej inteligencie. Docentka...
Čítať viac 
Učiteľstvu sa venuje 49 rokov a stále jej nechýba zápal pre svoju prácu. Venuje sa technike i mediálnej výchove, napísala učebnice o prvouke, vlastivede či dopravnej výchove. Podľa nej musí mať dobrý učiteľ kladný vzťah k žiakom, ale i nadšenie a zanietenie pre učiteľské povolanie. Profesorka Mária Kožuchová z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty...
Čítať viac