slideslideslideslide

Novinky

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali...
Čítať viac 
Od roku 1997 si už tradične 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí. Táto myšlienka vznikla počas osláv 25. výročia Ramsarského dohovoru podpísaného 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar.  Mokrade sú najpestrejšie, ale súčasne najohrozenejšie ekosystémy „Mokrade patria k najpestrejším, no zároveň aj k najohrozenejším typom ekosystémov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Predstavujú...
Čítať viac 
Od začiatku 90. rokov až do roku 2019 sa život Slovákov a Sloveniek v podstate kontinuálne predlžoval. Nepriaznivá epidemiologická situácia v roku 2020 priniesla pomerne významný pokles hodnôt strednej dĺžky života pri narodení. U mužov to bolo približne o 0,9 roka a u žien o 0,7 roka. Hlavnou príčinou zhoršenia úmrtnostných pomerov bolo najmä zvýšenie pravdepodobností úmrtia v seniorskom veku. Dramatický nárast počtu...
Čítať viac 
Odborník z katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity docent Andrej Dávid vysvetľuje v rozhovore pre Eductech.sk, prečo treba na Slovensku skvalitniť vodné cesty. Pripomína, že v oblasti vodnej dopravy môžu nájsť výborné uplatnenie mladí, ktorých generácia v tomto sektore chýba. Docenta Dávida fascinujú kontajnerové lode – napríklad v tomto roku uvedená do prevádzky Ever Ace....
Čítať viac 
Vianočné sviatky sú často spúšťačmi nadmerného a nevhodného jedenia. Odborníčky na zdravú výživu, diabetes a pohyb z Biomedicínskeho centra SAV pripomínajú niekoľko zásad, ktoré nám pomôžu predísť tráviacim ťažkostiam a vychutnať si vianočné sviatky v zdraví.   „Zvýšené pracovné či osobné napätie sa môže premietnuť až do emocionálneho prejedania. Sú aj takí jedinci, ktorí jedlom alebo pitím...
Čítať viac 
Ústavy Slovenskej akadémie vied pripravia pre žiakov a učiteľov vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu. S vyučovaním prírodných vied v základných školách od budúceho roka učiteľom pomôže Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Do realizácie programu sa s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...
Čítať viac 
“Aj po toľkých rokoch máme pri spomienkach ozajstné, pravé slzy v očiach.” Takto otvárame novú knihu Dobrá milovaná – spomienky rodákov, ktorá je venovaná občanom zaplavených obcí a ich potomkom. Dediny ako Kelča, Valkov, Petejovce, Trepec – ale i Dobrá nad Ondavou – museli ustúpiť výstavbe vodnej nádrže Veľká Domaša, ktorá tiež nesie meno...
Čítať viac