slideslideslideslide

Novinky

Meno teoretického fyzika Juraja Tekela sa stáva čoraz známejším. Ako popularizátor vedy a youtuber sa Juraj Tekel postupne približuje širšiemu záberu divákov. Rodák z Liptovského Mikuláša, autor knihy Fyzika v slepých uličkách a spolupracovník Vedátora pôsobí na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Snažím sa vysomáriť z matematických...
Čítať viac 
Slovenská akademická obec a zástupcovia priemyslu sa môžu zapojiť do programu kozmickej bezpečnosti. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje štúdia “Slovakia National Space Safety Programme Study” (SK-S2P), ktorej cieľom je zmapovať slovenský potenciál v tejto oblasti. Slovenská akadémia vied ako partner štúdie pozýva širokú odbornú verejnosť na online workshop v anglickom jazyku, ktorý sa uskutoční 15. februára 2022 od...
Čítať viac 
Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali...
Čítať viac 
Od roku 1997 si už tradične 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí. Táto myšlienka vznikla počas osláv 25. výročia Ramsarského dohovoru podpísaného 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar.  Mokrade sú najpestrejšie, ale súčasne najohrozenejšie ekosystémy „Mokrade patria k najpestrejším, no zároveň aj k najohrozenejším typom ekosystémov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Predstavujú...
Čítať viac 
Od začiatku 90. rokov až do roku 2019 sa život Slovákov a Sloveniek v podstate kontinuálne predlžoval. Nepriaznivá epidemiologická situácia v roku 2020 priniesla pomerne významný pokles hodnôt strednej dĺžky života pri narodení. U mužov to bolo približne o 0,9 roka a u žien o 0,7 roka. Hlavnou príčinou zhoršenia úmrtnostných pomerov bolo najmä zvýšenie pravdepodobností úmrtia v seniorskom veku. Dramatický nárast počtu...
Čítať viac 
Odborník z katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity docent Andrej Dávid vysvetľuje v rozhovore pre Eductech.sk, prečo treba na Slovensku skvalitniť vodné cesty. Pripomína, že v oblasti vodnej dopravy môžu nájsť výborné uplatnenie mladí, ktorých generácia v tomto sektore chýba. Docenta Dávida fascinujú kontajnerové lode – napríklad v tomto roku uvedená do prevádzky Ever Ace....
Čítať viac