slideslideslideslide

Novinky

Cukrovka je ochorenie, ktoré so sebou prináša riziko vzniku ťažkých, niekedy až život ohrozujúcich komplikácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu zraku, obličiek, nervovej sústavy či vzniku srdcových a mozgovo-cievnych príhod. Prístup pri diagnostike a liečbe cukrovky spôsobenej mutáciou jedného konkrétneho génu je špecifický. Ide o monogénovú formu cukrovky a na jej identifikáciu sú nevyhnutné metódy DNA analýzy. Cukrovka:...
Čítať viac 
Sám seba charakterizuje ako inžiniera mechatronika, ktorý pracoval pre ropákov, rozbiehal závod, získal doktorát z automatizácie, nakoniec skončil ako aplikovaný fyzik s urýchľovačom. “Výraz „inžinier“ nevnímam len ako titul, je to niečo, čo vyjadruje moju osobnosť,” hovorí v rozhovore pre Eductech vedúci urýchľovačového laboratória Pavol Noga z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovo-technologickej fakulty STU....
Čítať viac 
Na Slovensku chýba záujem o vedeckú komunikáciu. Zistili to sociológovia z Trnavskej univerzity, ktorí sa zamerali aj na šírenie informácií. Slováci najviac čerpajú zdroje z digitálnych  médií, menej dôverujú  inštitúciám a viac autoritám. Verejné diskusie: očkovanie, klíma aj GMO Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastnila medzinárodného projektu CONCISE, v ktorom...
Čítať viac 
Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility nás posúva smerom ku elektrifikácii. Túto stratégiu presadzuje aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií. Aj na Slovensku už v súčasnosti viaceré verejné a súkromné organizácie pracujú na ich...
Čítať viac 
Náš život sa od základov zmení, keď ho zasiahne choroba. V súčasnosti všetkých trápi pandémia koronavírusu, avšak pandémia obezity u nás trvá oveľa dlhšie. Dokonca obéznym ľuďom hrozí vyššie riziko nákazy týmto novým vírusom a horší priebeh ochorenia. Každého občas trápi nejaké to kilečko navyše, no čo nám hrozí, ak je tých kíl viac?...
Čítať viac 
Tohtoročné aktivity festivalu Noc výskumníkov, ktorá sa koná počas piatka 27. novembra, sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu prenášajú do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Mottom podujatia tento rok je Veda bez hraníc, ktorým chcú organizátori poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen „obyčajné“ geografické hranice, ale čoraz viac aj hranice bežného...
Čítať viac 
Zo slovenského mesta Trenčín sa stalo centrum sklárskeho výskumu, a to vďaka Vedcovi roka profesorovi Dušanovi Galusekovi z výskumného sklárskeho centra Funglass. Plast alebo sklo? Voľba je jednoznačná  Vaším snom bolo študovať archeológiu alebo biológiu. Aká bola odtiaľ cesta až k práci so sklom? Mierne kľukatá. Ale hlavným medzníkom bol rozhovor s mojim otcom, ktorý sa...
Čítať viac