slideslideslideslide

Novinky

TAKTO o nás zmýšľajú počítačoví experti zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove

15.2.2023

Napísali o nás:

“Žiaci našej školy, ktorí navštevujú zaujímavý počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Mareka Hermanovského, v týchto dňoch uviedli do prevádzky počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne sa oboznámiť s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a nakoniec preniesli svoje návrhy do programu, ktorý riadi CNC zariadenie. To všetko šikovní programátori a konštruktéri našej školy dokázali len za 6 dvojhodinových stretnutí na počítačovom krúžku.

Najväčšie poďakovanie našich žiakov patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorá s finančnou podporou opäť umožnila našej škole nákup nového zaujímavého zariadenia. EDUCTECH-u naši nadšení žiaci vyjadrujú veľké ĎAKUJEME!”

Takto sme sa o sebe dočítali na webe ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou. Vážime si to a my ĎAKUJEME, že môžeme pomáhať mladým a šikovným budúcim technikom 🙂

zš sídlisko II vranov, vranov nad topľou, eductech, silvia manduľáková slovenka roka 2023