slideslideslideslide

Novinky

Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tématického celku Človek a technika (človek – tvorca techniky; vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva; základné vlastnosti plastov a ich použitie), Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia. Návod...
Čítať viac 
Napísala Anatómiu intuície aj návod na použitie rozumu. Pracuje v Slovenskej akadémii vied v Centre spoločenských a psychologických vied. Pýtame sa jej na cestu k povolaniu: ako ho objaviť a či sa riadiť intuíciou. Keďže žijeme v post-faktuálnej dobe – a aj slovom roka 2016 v angličtine je post-truth (keď objektívne fakty sú vo verejnej mienke menej dôležité...
Čítať viac 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky chystá veľký projekt. Na mieste bývalých kasární v Nitre vyrastie nové Centrum vedy, ktoré ju má popularizovať. O projekte, s ktorým sa začne ešte v tomto roku, sa zhovárame s odbornou pracovníčkou CVTI SR Ivanou Raslavskou.  Prichádza projekt, výber padol na Nitru, Žilinu a Košice Je reálna šanca, že...
Čítať viac 
Počas komunistického režimu, ktorý pochoval nádeje na slobodnejšiu spoločnosť, nechcel študovať humanitný smer. Počítačom sa nedalo klamať, preto ho v čase totality omámila predstava tvorby umelej inteligencie. Pracoval dlhé roky ako programátor, dnes vyučuje na katedre aplikovanej informatiky na bratislavskom “matfyze” a okrem toho je veľký fanúšik filmu. Narodil sa ako optimista a optimizmus ho...
Čítať viac 
Pracovala ako projektantka a konštruktérka riadiacich systémov robotov, neskôr ako odborná asistentka na katedre technickej výchovy. V súčasnosti je dekankou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Analyzovala digitálne zručnosti dnešnej generácie. Docentka Jana Burgerová. Sú dnešné deti i mladí digitálnou generáciou? Ak digitálnou generáciu nazývame Net-Generáciu, Z-Generáciu alebo iGeneráciu, tak potom dnešné deti a mládež ňou...
Čítať viac 
Koncom novembra sme na Slovensku zachytili výnimočnú správu o zápise modrotlače do zoznamu nehmotného duchovného dedičstva UNESCO. Je to náš šiesty zápis v poradí. O tom, čo je to modrotlač a ako ju odlíšiť od „nepoctivých“ napodobnenín, sa zhovárame s Matejom Rabadom. Na Slovensku ste údajne len dvaja, ktorí sa profesionálne venujete modrotlači. Čím...
Čítať viac 
Rozprávame sa s Nadeždou Andrejčíkovou, ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných systémov STU v Bratislave  a v spoločnosti Cosmotron. Je vedúcou tímu, ktorý vyvíja aplikáciu na pomoc pri vyhľadávaní na internete. Projekt nesie názov DeepSearch. V čom je táto aplikácia iná ako ostatné vyhľadávače? Prečo je vôbec potrebná? Či je potrebná? No na to by mali odpovedať iní....
Čítať viac