slideslideslideslide

Novinky

„Z pohľadu spoločnosti je učiteľ niekto, kto chodí domov o 14. poobede a má stále prázdniny. Spoločnosť nevidí skutočne strávený čas prácou, ani nevníma dôležitosť našej práce pre budúcnosť celej krajiny,“ prezradil svoj názor učiteľ v online prieskume, ktorý uskutočnilo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Prieskumu sa zúčastnilo 490 učiteliek a učiteľov základných škôl...
Čítať viac 
Rozprávame sa s predsedom Krajského kola Technickej olympiády v Bratislavskom kraji Jozefom Bordáčom, ktorý pôsobí na Strednej odbornej škole technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. Technická olympiáda 2021: Porovnanie zručností a vedomostí Ste predsedom Krajského kola Technickej olympiády v Bratislavskom kraji. Darilo sa vám “techolympiádu” zorganizovať aj v tomto roku?  Tento kalendárny rok sa...
Čítať viac 
Proteíny sú dnes neoddeliteľnou súčasťou moderného životného štýlu. Sú dôležitým doplnkom pre svalovcov a fitnesky. Rovnako ich potrebujú nielen ľudia, ktorí športujú, ale aj tí, ktorí si chcú zlepšiť imunitu a posilniť svaly a kosti. Zohrávajú dôležitú úlohu vo všetkých životných procesoch. O ich význame a využití sa rozprávame s doktorkou Vladenou Bauerovou, ktorá...
Čítať viac 
Dňa 26.10 2020 sa nám opäť začalo dištančné vzdelávanie. Je pravdou, že sme s touto možnosťou počítali už minimálne od začiatku septembra. Žiaci tak ako učitelia sa na túto možnosť pripravovali dlhodobo. Prebiehali školenia, skúšobné vysielania, a iné. Uzavretie škôl: Žiaci si začínajú vážiť, že majú kam chodiť No a nakoniec sme sa dočkali uzavretia škôl. Reakcie...
Čítať viac 
Zdalo sa, že prvú vlnu prečkáme a od septembra sa život vráti do normálu. Školy sú však opäť zavreté. Ako zvládate súčasnú situáciu? Má podľa vás zmysel zatváranie škôl? Dá sa vôbec učiť naďalej dištančne? Ako kvalitne sú žiaci a študenti pripravení za momentálnych okolností?  Aby sme sa mohli čím skôr vrátiť do škôl...
Čítať viac 
Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti. Medzinárodný projekt  VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020 hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám ako...
Čítať viac 
Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, je potrebné v rámci možností škôl uskutočniť prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali termíny kôl stanovené Termínovníkom kôl POPS. Vzhľadom...
Čítať viac 
Milana Ruska z Ústavu informatiky SAV čitatelia nášho portálu už poznajú. Venuje sa analýze a syntéze reči, pracoval pre slovenskú vládu a zaujíma ho rozhranie medzi strojom a človekom. Naposledy sme sa rozprávali práve o tom, ako naučiť stroje rozumieť našej reči. Teraz je náš rozhovor o novej úspešnej aplikácii pre interaktívne čítanie rozprávok...
Čítať viac