slideslideslideslide

Novinky

Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti. Medzinárodný projekt  VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020 hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám ako...
Čítať viac 
Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, je potrebné v rámci možností škôl uskutočniť prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali termíny kôl stanovené Termínovníkom kôl POPS. Vzhľadom...
Čítať viac 
Milana Ruska z Ústavu informatiky SAV čitatelia nášho portálu už poznajú. Venuje sa analýze a syntéze reči, pracoval pre slovenskú vládu a zaujíma ho rozhranie medzi strojom a človekom. Naposledy sme sa rozprávali práve o tom, ako naučiť stroje rozumieť našej reči. Teraz je náš rozhovor o novej úspešnej aplikácii pre interaktívne čítanie rozprávok...
Čítať viac 
“Bude to znieť neuveriteľne, ale predchádzanie pandémiám začína v laboratóriách základného výskumu,” hovorí v rozhovore pre Eductech virologička Tatiana Betáková, ktorá pracuje v Biomedicínskom centre SAV a na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. SARS-CoV-2 je stabilnejší ako chrípka a nemutuje Tušili ste ako virologička, že v tomto roku môže k nám...
Čítať viac 
Väčšina organizmov v prírode žije jednoducho, osamelo. Iba neveľký počet dosiahol najvyšší stupeň hierarchie a žije v organizovaných „štátoch“. Medzi nich patria napríklad včely či mravce, ale aj cudzokrajné termity a ďalších 15 bizarných skupín. Pre tieto „eusociálne“ organizmy je typická deľba práce, prekryv generácií a starostlivosť o potomstvo. Vedci zo Slovenskej akadémie vied zistili, že takýto „superorganizmus“ tvoria aj...
Čítať viac 
Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV v ostatných mesiacoch intenzívne pracovalo na novej podobe obľúbenej verejnej on-line databázy modernej architektúry Slovenska  register-architektury.sk Výsledkom je rozšírený obsah a obohatená funkčnosť databázy, a v neposlednom rade aj atraktívna vizuálna forma, ktorá je dielom grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej, a užívateľsky príjemné prostredie, ktoré je výsledkom práce lab.SNG. Takto upravená...
Čítať viac 
Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou. S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude...
Čítať viac 
Otázkou, nakoľko je možné, aby počítačový algoritmus zo vzorky písma odhalil, či dieťa môže byť dysgrafické, sa aktuálne zaoberajú PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV a doc. Ing. Peter Drotár, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tento výskum sa realizuje v rámci grantov APVV Počítačový systém...
Čítať viac