slideslideslideslide

Novinky

Najprv sa venoval lesníctvu, neskôr vodárenstvu, potom aj výrobe papiera. Pracoval na vysokej škole, ale odtiaľ sa presunul do komerčného prostredia a riadil stredne veľkú firmu. Momentálne je opäť v akademickom prostredí, kde sa mu podaril na slovenské pomery nevšedný úspech – vymyslieť a obhájiť patent. Inšpiratívny a svetaskúsený, no pritom stále skromný a...
Čítať viac 
Mineralógovia z Ústavu vied o Zemi SAV objavili v rudných žilách v okolí Dobšinej nový minerál – dobšináit. Ako holotyp má bielu farbu, malá prímes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfarbenie. Začiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii schválila ako v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Dobšináit je nový člen...
Čítať viac 
Na Slovensku vzniká Národné batériové centrum. Viac nám o ňom prezradí Ing. Karol Fröhlich, DrSc. z Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Bez ohľadu na pracovný čas – tak pracuje vedec Byť vedcom – to je zamestnanie či skôr povolanie? Úspešný vedec by mal brať svoje zamestnanie ako povolanie, teda nezaoberá sa...
Čítať viac 
Nedávno mu NASA zverejnila ďalšiu fotografiu nebeskej oblohy. Slovenský astrofotograf Tomáš Slovinský sa však „obrázkami“ neživí, venuje sa popularizácii astronómie a prednášaniu v mobilnom planetáriu. Astrofotografia je sprostredkovanie krásy  Najnovšie NASA zverejnila vašu fotku Južného Kríža v Astronomy Picture of the Day. Považujete to za úspech? Považujem to najmä za skvelé sprostredkovanie krásy nočnej...
Čítať viac 
Pozývame vás na online tlačovú konferenciu o vedeckej komunikácii.  Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva na tlačovú konferenciu Poznatky a výsledky z výskumu vedeckej komunikácie na Slovensku, ktorá zosumarizuje výsledky medzinárodného projektu Concise, zameraného na skúmanie úlohy vedeckej komunikácie v presvedčeniach a vnímaní spoločnosti.      Na online tlačovej konferencii 29.1.2021 o 10:00 predstavia Peter Guráň, Silvia Miháliková, Lenka...
Čítať viac 
V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora má potenciál vytvoriť v našom hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu. Zhodli sa na tom vedenia STU,...
Čítať viac 
Venuje sa fyzike nízkych teplôt, ale aj kozmológii.  Pôsobí v Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Vlani sa stal Vedcom roka. RNDr. Peter Skyba, DrSc. považuje za ohlupovanie mladej generácie, keď sa redukujú hodiny fyziky na základných a stredných školách.  Vo fyzike nízkych teplôt patríme medzi svetovú špičku  Vlani ste si prevzali ocenenie Vedec...
Čítať viac