slideslideslideslide

Novinky

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Eductech sa ako po iné roky, aj v roku 2021 stal hrdým partnerom a podporovateľom jedinej Technickej olympiády na Slovensku. Rozhodli sme sa odmeniť víťazné dvojice na prvých troch priečkach....
Čítať viac 
Slovami Darwina, profesor Ivan Varga najlepšie zapadol do prostredia na danom mieste a v danom čase a stal sa podľa ESET Science Award výnimočným slovenským pedagógom. Venuje sa anatómii, histológii a klinickej embryológii. Pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak si získate dôveru študentov, môžete s nimi odborne diskutovať Podľa ESET Science Award ste výnimočným vysokoškolským pedagógom. Ako...
Čítať viac 
Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. patrí medzi propagátorov fyziky, za čo ho odmenili aj Cenou za vedu a techniku. Jeho youtubeové videá o škodlivosti žiarenia z mobilných telefónov či o tajomstvách fujár majú sledovanosť v desiatkach tisíc divákov. Za rok 2020 bol finalistom ESET Science Award ako výnimočný slovenský pedagóg, zaujal modelovaním svetelného znečistenia....
Čítať viac 
Už viac než rok čelíme novým výzvam, ktoré so sebou priniesla pandémia. V náročnej situácii sa ocitli aj učitelia a učiteľky na celom Slovensku. Po uzatvorení škôl a prechode na dištančné vzdelávanie sa museli promptne prispôsobiť viacerým novým požiadavkám a hľadať vhodné riešenia pre svoje vyučovacie hodiny. Medzinárodný výskum TALIS z roku 2018 pritom ukazuje, že učitelia a učiteľky prežívali značný pracovný...
Čítať viac 
Materiálové inžinierstvo je multidisciplinárny odbor, ktorému sa vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity venuje Libor Trško. Tam sa snaží zlepšovať kritické vlastnosti konštrukčných materiálov. Libor Trško je súčasne finalistom ESET Science Award 2020 v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.         Únava materiálov je veľmi nenápadný jav  Ste „materiálový inžinier“. Čo si pod tým predstaviť? Materiálové...
Čítať viac 
Peter Boháč na Ústave anorganickej chémie SAV skúma hybridné materiály. Podľa neho predstavujú chémiu 21. storočia. “Rád si predstavujem veci okolo mňa ako zhluk molekúl. Napríklad pri pohľade na rieku si predstavujem, ako sa tam hmýria molekuly vody, pri pohľade na papier si predstavujem vlákna polysacharidov či pri pohľade na keramický nôž amorfnú formu...
Čítať viac 
Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. je “výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy” podľa ESET Science Award. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike a chce sa etablovať na troch svetových neutrínových projektoch. Pre Eductech.sk hovorí aj o tom, kto ho najviac ovplyvnil pri výbere povolania, okrem mamy-učiteľky fyziky to boli aj rádioaktívne knihy.  Ak je niečo postavené...
Čítať viac