slideslideslideslide

Novinky

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede je 11. február

7.2.2022

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAVPrírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrum voľného času v Košiciach Vás srdečne pozývajú na podujatie, ktoré sa koná v rámci iniciatívy Medzinárodnej astronomickej únie Ženy a dievčatá v astronómii. S prednáškou vystúpi RNDr. Mária Hajduková, PhD. (Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied)Prednáška sa bude konať 17. februára 2022 od 18:00 hod. online, prostredníctvom videokonferenčného systému Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dostupného cez internetový prehliadač na tejto adrese.

zdroj: Slovenská astronomická spoločnosť