slideslideslideslide

Novinky

Košičania vyvinuli nový biomateriál. Môže opraviť kosti na tvári

2.3.2022

Košičania vyvinuli nový biomateriál. Môže opraviť kosti na tvári

Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej oblasti, predstavuje v populácii závažný problém, a to bez ohľadu na vek. Doterajšie možnosti liečby tvárového kostného tkaniva úspešne posunul tím vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, ktorý vyvinuli a experimentálne otestovali, podporuje a stimuluje hojenie kostného tkaniva a nevyvoláva negatívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Poškodenia kostí spôsobené úrazom, infekciami, nádormi a vrodenými poruchami, sú jednými z hlavných príčin postihnutia kostí. Spájajú sa nielen s mnohými zdravotnými, ale aj estetickými problémami. Vedci, vyvíjajúci nové kostné implantáty, sa dlhodobo snažia dosiahnuť optimálnu interakciu medzi telom a vloženým implantátom. Vynikajúce výsledky v tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i (UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a spoločnosti Solmea, s. r. o.

Výskumníci z ÚMV SAV, v. v. i., sa zamerali na vývoj implantátov vo forme keramických platničiek a samovoľne tuhnúcich biocementov vo forme pást. „Vyvinuli sme modifikovaný kalcium-fosfátový biocement, obsahujúci rozpustnú nanokryštalickú zložku, ktorá zabezpečuje rýchle a významné vylučovanie vápnikových iónov počas tuhnutia. Vďaka tomu náš materiál rýchlo tuhne, vo výslednej podobe je pórovitý  a  pevnosť v tlaku, ktorú dosahuje, je blízka kostnému tkanivu,“ opísal výsledok výskumu Ľubomír Medvecký z ÚMV SAV, v. v. i., ktorý spolu s  Jánom Dankom z UVLF v Košiciach riadi a koordinuje vedecký kolektív. „Efektivitu biocementu sme úspešne otestovali vložením biocementovej pasty do miesta poškodenia kostného tkaniva, po vytrhnutí zubov svine, pričom po vyhojení sa zachovala hrúbka kostí a vytvorilo sa kvalitatívne rovnaké kostné tkanivo,“ doplnil Ľ. Medvecký.

Účinnosť, efektivitu hojenia a kvalitu vyvinutých biomateriálov v rámci predklinického výskumu sledovali M. Giretová, R. Štulajterová (ÚMV SAV, v. v. i.) a L. Krešáková (ÚVLF) na veľkých zvieracích modeloch. Keramickú platničku z inovovaného biomateriálu implantovali do sánky svine. Biomateriál sa v mieste defektu postupne resorboval a úspešne nahradil novým kostným tkanivom, charakteristickým pre úplnú regeneráciu kostného tkaniva.

„Keramický implantát významne podporil hojenie kostného tkaniva a zvýšil aktivitu kostných, ako aj iných typov buniek, zúčastňujúcich sa na tvorbe novej kosti, vysvetlila členka vedeckého tímu Katarína Vdoviaková, z UVLF v Košiciach.

Inovatívne biomateriály majú rad ďalších výhod. „Náš keramický implantát sa vyznačuje vhodným zložením, štruktúrou, ako aj špecifickým spôsobom prípravy,“ objasňuje Ľ. Medvecký a ďalej pokračuje, „je netoxický, zdraviu neškodný, nevyvoláva zápalovú reakciu a dá sa pripraviť  do požadovaného tvaru. Nespornou výhodou je jeho pozorovaná funkčnosť, aj po aplikácii bez nasadenia odobraných a následne kultivovaných kmeňových buniek pacienta, čo významne znižuje technickú a finančnú náročnosť vykonaného úkonu, v porovnaní s často používanými implantátmi s nasadenými bunkami uprednostňovanými pri podobných typoch tvárových operácií.“

Nové biomateriály plánuje vedecký tím pod vedením Andreja Jenču zo spoločnosti SOLMEA, s. r. o., v krátkom čase aplikovať a otestovať v klinických skúškach, ktoré sú nevyhnutné pre  využitie v praxi.

zdroj: tlačová správa SAV