slideslideslideslide

Novinky

ODPADLI SME: DOSTALO SA NÁM TAKÉHOTO POĎAKOVANIA!

27.4.2022
3D tlačiarne Vranov
“Vďaka podpore neziskovej organizácie #Eductech sa nám podarilo zakúpiť nové 3D tlačiarne. Naši žiaci sa nimi technicky vzdelávajú, napredujú a precvičujú svoju priestorovú orientáciu. Tento moderný spôsob výučby umožňuje žiakom vytvárať skutočné predmety, ktoré si najskôr sami navrhli vo virtuálnom prostredí. Vycibrená priestorová orientácia im pomáha aj medzipredmetovo, napríklad na geometrii, kde počítajú objemy a povrchy kocky, kvádra, hranola, gule, valca, ihlana… a prepájajú tak virtuálny a skutočný priestor,” píše sa na webe Základnej školy Sídlisko II vo Vranove nad Topľou.
 
“Prepojenie virtuálneho a reálneho sveta je v súčasnosti veľmi dôležité. Dbáme o to, aby sa deti orientovali nie len na virtuálny svet
a kamarátov v ňom, keďže pandemická doba ich nechtiac do virtuálneho sveta často uzamkla. Spôsob zhmotnenia virtuálnych predmetov je tak pre žiakov stále akýmsi mementom, že hmatateľný a naozajstný predmet či svet, je nenahraditeľný a krásny.”
 
ĎAKUJEME ZA TAKÉTO VYZNAMENANIE!
 
Nech 3D tlačiarne ďalej slúžia žiakom vo Vranove!