slideslideslideslide

Novinky

Ecocapsule: Naučili sme sa byť tvrdohlaví

9.9.2019

Slovenská firma Ecocapsule je výrobcom mobilných mikrodomov. Ide o projekt energeticky sebestačného bývania, ktorý získal veľkú pozornosť doma i vo svete. Momentálne si tieto ekologické a udržateľné kapsuly môžete na vlastnej koži vyskúšať aj v Bratislave. Zhovárame sa s Matejom Gyárfášom, ktorý pre tento slovenský startup pracuje ako Creative Communication Director.

ecocapsule

Aký je zatiaľ predbežný záujem o prenájom?
O prenocovanie v Ecocapsule sme zaznamenali veľký záujem. Ecocapsule si chcú vyskúšať Slováci, ako aj turisti, no najmä potenciálni klienti, ktorí majú záujem o kúpu vlastného kusu.

Bude sa Ecocapsule vyrábať na Slovensku?
Ecocapsule sa od spustenia výroby prvej série v roku 2018 vyrába výlučne na Slovensku.

V čom vidíte základný prínos Ecocapsule pre ich prvých majiteľov? Ako to rieši ich otázku “bývania”?
Ecocapsule je určená na strednodobé bývanie – teda od týždňových pobytov, až po niekoľkomesačné. Funguje ako doplnkové, nie hlavné bývanie. Dá sa využiť ako visutá hotelová izba, chalúpka mimo dosahu inžinierskych sietí, ale aj ako hausbót či malá výskumná stanica. Prví majitelia Ecocapsule používajú na oddych či regeneráciu na miestach, kde by inak nemohli byť.

S Ecocapsule sa dá krátkodobo bývať tam, kde by ste inak nemohli. 

Za tých niekoľko rokov, čo firma existuje, čo považujete za najväčšie výzvy, ktorým ste museli čeliť?
Výzvam čelíme takmer každý deň, no berieme ich ako príležitosti na učenie a zlepšovanie sa v tom, čo robíme. Najväčšie výzvy však určite boli v oblasti financií a produkcie.

Čo ste sa za roky existencie Ecocapsule naučili?
Naučili sme sa byť tvrdohlaví, často ísť hlavou proti múru, počúvať svoje inštinkty. Ak na nejakom projekte pracujete desať rokov, zocelí vás to. Samotná inovatívnosť vychádza z potreby meniť zaužívané veci, objavovať nové, nepoznané oblasti. Nutnou podmienkou je v tomto prípade mať perfektný prehľad v danej oblasti a hlboký vhľad do problematiky.

V opise Ecocapsule je aj slovíčko “udržateľný”. Ako chápete udržateľnosť a ako je udržateľná samotná Ecocapsule?
Udržateľnosť chápeme v ekologickom zmysle slova a v našom prípade má dvojaký význam: v princípe fungovania a v trvácnosti produktu. Ecocapsule pri svojom fungovaní nepotrebuje využívať žiadne inžinierske siete, keďže energiu berie z čisto obnoviteľných zdrojov – slnka a vetra. Tým, že nezaťažuje prostredie, napomáha k celkovej udržateľnosti a životnému štýlu, ktorý šetrí zdroje planéty. Druhý aspekt sa týka trvácnosti – Ecocapsule sme sa snažili navrhnúť tak, aby vydržala čo najdlhšie. Touto filozofiou sa vzďaľujeme od mnohých súčasných výrobcov, ktorí sa často snažia uprednostňovať riešenia, nútiace konzumentov kupovať po krátkom čase nový produkt.