slideslideslideslide

Novinky

Slovenka roka 2023 navštívila žiakov ZŠ Bernolákova vo Vranove n. T.

4.3.2024

Základnú školu Bernolákova navštívila jej bývalá absolventka, riaditeľka Eductech, n.o. a Absolútna Slovenka roka PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. V našom regióne je známa nielen ako podnikateľka a konateľka hotela Zelená Lagúna na Domaši, ale aj zanietený človek, ktorý sa už viac ako desaťročie podieľa na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách Slovenska. Zakladateľka neziskovej organizácie Eductech výrazne prispieva k podpore mladých talentov aj na tejto vranovskej škole v predmetoch technika a informatika. Na stretnutí s PaedDr. Silviou Manduľákovou, PhD., v priestoroch školy, prezentovali učitelia a žiaci svoju prácu na hrnčiarskych kruhoch a pri práci s hlinou príjemne prekvapili svojou kreativitou, nápaditosťou  a talentom. V učebni informatiky a robotiky prezentovali aktivity s micro:bitmi, výrobkami, ktoré spájajú techniku s informatikou a Lego robotiku. Predviedli ukážky implementácie Umelej inteligencie pri robotike do vyučovania žiakov.

„Aj to najmenšie rozhodnutie môže zmeniť celý Tvoj život.“  V duchu tejto myšlienky sa niesla beseda so žiakmi 9. ročníka, ktorí sa práve teraz rozhodujú o svojej ďalšej životnej ceste. Skúsenosti zo svojho osobného, ale hlavne profesijného života pútavo podala našim absolventom práve PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD.  Žiakom dala niekoľko cenných rád: „Poznať minulosť, využiť ju pre súčasnosť, s výhľadom do budúcnosti.“

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 Aké sú dojmy z tohto stretnutia našej Silvie Manduľákovej?

Úžasná spolupráca s touto vranovskou základnou školou prebieha už od roku 2016. Neskutočné nasadenie, obetavosť a odbornosť zanietených pedagógov. Ďakujem za krásny čas a dary vyrobené nielen rukami, ale hlavne srdcom nesmierne usilovných detí. Mám veľkú radosť z naplnených spoločných vízií.  Od roku 2016 sme prispeli na projekty týkajúce sa techniky, na nákup stavebníc na vyučovanie fyziky a techniky, ľudové remeslá na hodinách techniky a iné zaujímavé programy. Teším sa na ďalšie kreatívne výzvy.

                                                                                       

Fotografie: ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou