slideslideslideslide

Novinky

Poďakovanie vranovskej “dvojky”: Žiaci už ovládajú počítačom riadenú CNC frézu

20.6.2023

ZŠ II, Vranov nad Topľou, Eductech, CNC fréza, technické vzdelávanie, podpora technického vzdelávania, Silvia Manduľáková, Slovenka roka 2023

Počítačovo-experimentálny krúžok úspešne pracuje na ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pod vedením pedagóga PaedDr. Mareka Hermanovského. V týchto dňoch uviedol do prevádzky – spoločne so zanietenými žiakmi – počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne získať vedomosti s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a nakoniec preniesli svoje návrhy do programu, ktorý riadi CNC zariadenie. To všetko šikovní programátori a konštruktéri školy dokázali len za 6 dvojhodinových stretnutí na počítačovom krúžku.

ZŠ II, Vranov nad Topľou, Eductech, CNC fréza, technické vzdelávanie, podpora technického vzdelávania, Silvia Manduľáková, Slovenka roka 2023

Ďalším dôležitým komponentom, ktorému žiaci venovali pozornosť, bolo uvedenie do prevádzky laserovej vypaľovačky a rezačky. Po zakúpení stavebnice ju počítačoví experti s radosťou zostavili a nastavili do funkčného stavu. Najdôležitejšie bolo vybrať si vhodný program, ktorý vyhovuje požiadavkám a naučiť sa pracovať v programovom prostredí vybraného programu.

Najväčšie poďakovanie žiakov patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorá finančnou podporou opäť umožnila tejto škole nákup nového zaujímavého zariadenia.

EDUCTECH-u nadšení a spokojní žiaci vyjadrujú veľké ĎAKUJEME!

ZŠ II, Vranov nad Topľou, Eductech, CNC fréza, technické vzdelávanie, podpora technického vzdelávania, Silvia Manduľáková, Slovenka roka 2023