slideslideslideslide

Novinky

Gabriel Bánesz: Tvrdomer skvalitnil výučbu techniky v Nitre

29.3.2023

tvrdomer

Od východu až po západ. Naša neziskovka síce sídli vo Vranove, ale geografické rozdiely nerobí. Na nitrianskej UKF sme podporili nákup tvrdomera. Zážitky s ním približuje doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

Katedra techniky a informačných technológií získala od neziskovej organizácie Eductech finančnú podporu na nákup učebných pomôcok. Išlo o Rockwelov tvrdomer, digitálny mikroskop, sadu mikrometrov, silomerov a prístroja na meranie vlhkosti technických materiálov.

Zakúpené pomôcky výrazne skvalitnili vzdelávanie budúcich učiteľov techniky a učiteľov praktickej prípravy. Nezisková organizácia Eductech po schválení projektu dala finančnú podporu okamžite k dispozícii. Katedra dlhodobo spolupracuje s organizáciou Eductech, ktorá vždy ochotne podporuje aktivity súvisiace s technickým vzdelávaním.

Rovnako podporuje aj súťaž Technická olympiáda, ktorá je určená pre žiakov základných škôl. Súťaž podporuje nákupom vecných cien pre súťažiacich, ktorí sa na celoštátnom kole umiestnia na prvých troch miestach.”

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.