slideslideslideslide

Novinky

Aurélium je jedno z mála zážitkových a vedeckých centier na Slovensku. Pasuje sa s neľahkou úlohou: ako mladých priam “nestrašiť” vedou, ale, naopak, ako ich k nej pritiahnuť aj prostredníctvom zábavy. Veď veda nemá byť len pre zopár vyvolených, ako to v našom rozhovore tvrdí vedúci Aurélia Ing. Martin Smeja, PhD. Na Slovensku nemáme veľa...
Čítať viac 
Techambition je mladý český startup, ktorý si na mušku zobral výučbu matematiky na stredných školách. Poznáte to: matematika sa môže javiť ako ťažká, príliš teoretická, nepochopiteľná. Rovnako učiteľ len ťažko zistí, či danú látku študenti skutočne chápu, prípadne či si naozaj vypracovali domáce úlohy. S týmto problémom sa zaujímavo popasoval práve Techambition: prináša digitálny...
Čítať viac 
Cyril Melničák napísal knihu o histórii ulíc Vranova nad Topľou. Naša nezisková organizácia Eductech vznik tejto publikácie podporila – aby posilnila vedomie, že každý z nás sa môže zaujímať o veci okolo seba a pomôcť mestu, v ktorom žije. Cyril Melničák (56) je rodený Vranovčan a mimochodom, aj učiteľ slovenčiny a výtvarnej výchovy. Napísali ste knihu...
Čítať viac 
Aj naša nezisková organizácia Eductech sa uchádza o dve percentá z vašich daní. Vy tým nič nestratíte – a technické vzdelávanie na základných školách môže len získať. Vaše dve percentá zo zaplatenej dane Eductech využije na rozličné projekty, keďže priamo podporujeme základné školy, vybavenie dielní či inovatívne spôsoby výučby. Rovnako realizujeme súťaže, ktoré prebúdzajú...
Čítať viac 
Psov milovali Gréci, Rimania i Kelti, je výnimočný v mnohých ohľadoch a asi nielen psíčkari potvrdia, že je aj najlepším priateľom človeka. O ich civilizačnom a kultúrnom význame sa zhovárame s naslovovzatým odborníkom. Možno vás prekvapí, že nie je priamo “kynológ”, ale historik a latinčinár, ktorý pracuje na v Slovenskej akadémii vied.  Aby ste nevyšli na...
Čítať viac 
Portál Eductech.sk vám  pravidelne prináša nielen seriál Cesta k povolaniu, ale aj rozličné inšpirácie najmä z oblasti vedy a techniky. Tentoraz ale siahame k rovnako zaujímavej oblasti, a tou je aktívny život. Veď aktivita, šport a pohyb sú dôležitou súčasťou toho, kým sme – a prinášajú nám radosť. O aktívnom pohybe – a špeciálnych ihriskách – sa zhovárame...
Čítať viac