slideslideslideslide

Novinky

Ako dieťa počúval reči dospelých – a viac sa nad nimi zamýšľal. Všimol si rozličné odtienky, nezaujímal ho len obsah, ale aj forma. Takto sa dostal k psychológii, ktorá ho opantala. V minulosti bol riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV a viedol aj Centrum excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti. Profesor Imrich Ruisel, nositeľ Zlatej medaily SAV. Venujete sa experimentálnej psychológii,...
Čítať viac 
Známa chemická firma BASF založila detské laboratórium Kids’ Lab s príslovečným “slovenským” názvom Hókus – Pókus. O tomto zaujímavom počine sa zhovárame s PR manažérkou BASF pre Česko a Slovensko Silviou Tajblíkovou. Čo viedlo firmu BASF k založeniu detského laboratória Kids’ Lab Hókus – Pókus? Napriek tomu, že chémia je fascinujúca veda, často je pre...
Čítať viac 
Chcel sa stať detektívom, potom ho chytil heavy metal, napokon konvertoval – a to mu zmenilo život. Venuje sa jadrovej chémii a záhradníčil v Černobyle. Martin Hajduch. Váš rozhovor pre Science.sk mal názov „Na začiatku je vždy nápad“. Napadlo vám – na začiatku vášho života, ako dieťaťu – že sa stanete genetikom a biochemikom?...
Čítať viac 
Pre fyziku sa rozhodol skôr, ako ju mali v škole ako predmet. Okrem nej sa zaľúbil aj do kozmického výskumu a tieto dve lásky spojil: dnes sa zaoberá aplikáciami jadrovej fyziky v kozmickom a astrofyzikálnom výskume. Pracoval vo svojom odbore na najlepších zahraničných pracoviskách, dnes je dekanom známeho matfyzu. Jozef Masarik Vo svojom živote...
Čítať viac 
Áno, existuje aj taká vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody na Zemi, jej vzájomného pôsobenia s prostredím – vrátane živej prírody – a jej fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Volá sa hydrológia. Na Slovensku je ale nedostatok hydrológov, jedným z nich je Ing. Viliam Novák, DrSc. z Ústavu...
Čítať viac 
Prihláste sa do súťaže o najkrajšiu prezentáciu technickej pamiatky a získajte finančnú odmenu a knihu. Výhercovia získajú: 1. miesto: 200 eur + kniha 2. miesto: 150 eur + kniha 3. miesto: 100 eur + kniha Téma: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky Zaujíma nás, ako svojimi očami vidíte technické pamiatky – vyberte si jednu z nich...
Čítať viac 
Lekárka, vedkyňa, fyziologička. Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave. Profesorka medicíny. Slovenka roka. Matka. Daniela Ostatníková. Ste fyziologička. Povedzte nám, laikom, čomu sa venuje fyziológia?Fyziológia je veda o logike života, lekárska fyziológia vysvetľuje funkciu zdravého ľudského organizmu, jeho jednotlivých orgánov a systémov a ich vzájomné prepojenie a reguláciu. Poznanie fyziologických funkcií je predpokladom k tomu,...
Čítať viac