slideslideslideslide

Novinky

Vo svojej práci narába s mikroskopom, ktorý využíva atomárne sily. Vyštudoval mikroelektroniku, teraz sa venuje ešte čomusi menšiemu ako “mikro”, a to nanosvetu. Pracuje v Elektrotechnickom ústave SAV. Ján Šoltýs poskytol rozhovor nášmu portálu eductech.sk. Vedeli ste už ako dieťa, kým sa chcete stať? Na základnej škole ma bavila matematika, fyzika aj chémia, ale vôbec...
Čítať viac 
Škola ho nebavila a po presťahovaní sa z vidieka do mesta mu chýbajúcu prírodu vynahradil turistický krúžok. Neskôr mu učarovalo programovanie a až do vysokej školy hranie PC hier považoval za stratu času. Teraz však sám tvorí vážne hry, napríklad pre príslušníkov bezpečnostných síl. Podľa neho sa hrou učíme lepšie, než pri klasickom vyučovaní v škole. Je...
Čítať viac 
“Každý deň vstať s úsmevom rozjasňujúcim moju tvár; pozdraviť deň s úctou k príležitostiam, ktoré naskytuje; pristúpiť k mojej práci s jasnou mysľou; mať stále pred sebou – aj v malých veciach – Konečný cieľ, pre ktorý pracujem; stretať mužov a ženy s úsmevom na perách a láskou v srdci; byť jemný a milý...
Čítať viac 
Klasická hudba verzus fyzika. Aj tento “spor” musel vyriešiť profesor Ivan Štich, keď sa rozhodoval, čo chce študovať. Riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v rokoch 2007-2011 pôsobil päťnásť rokov v zahraničí, no napokon sa vrátil na Slovensko. Keďže miluje zvuk, neprekvapuje, že ho zaujíma aj fyzika kondenzovaných látok a akustika. Ako sa profesor Ivan Štichol...
Čítať viac 
Nikdy nemal “zamestnanie”, pretože mu je práca poslaním. Už ráno sa teší, kedy bude v práci. Vie, že náhoda praje pripraveným. Ako dieťa mal spočiatku k fyzike odpor, dnes pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, je členom jej predsedníctva a experimentuje v CERNe, na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a v iThemba Labs v Južnej Afrike. Mladý vedec Martin Venhart, ktorý...
Čítať viac 
Fyzike sa často venujeme aj v našich článkoch na portáli eductech.sk, napríklad sme tu mali nielen rozhovor s mladým fyzikom študujúcim v Anglicku, ale napríklad aj autorom programu Kúzelná fyzika, či s človekom, ktorý pracuje v CERNe a propaguje svet častíc. Preto sme aj siahli po kniha Carla Rovelliho Sedem krátkych prednášok o fyzike....
Čítať viac 
Ján Gmiterko učí matematiku, informatiku a techniku na Základnej škole na Nám. armádneho generála L. Svobodu 16 v Bardejove. Eductech vybral jeho projekt v školskom roku 2016/2017, ktorý sa týka robotiky a využívania stavebníc lego vo vyučovacom procese. Prečo ste sa rozhodli oslovit Eductech s vaším projektom? Pretože súčasný model financovania škôl (podľa mňa nesprávny a nespravodlivý hlavne pre...
Čítať viac