slideslideslideslide

Novinky

Pre fyziku sa rozhodol skôr, ako ju mali v škole ako predmet. Okrem nej sa zaľúbil aj do kozmického výskumu a tieto dve lásky spojil: dnes sa zaoberá aplikáciami jadrovej fyziky v kozmickom a astrofyzikálnom výskume. Pracoval vo svojom odbore na najlepších zahraničných pracoviskách, dnes je dekanom známeho matfyzu. Jozef Masarik Vo svojom živote...
Čítať viac 
Áno, existuje aj taká vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody na Zemi, jej vzájomného pôsobenia s prostredím – vrátane živej prírody – a jej fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Volá sa hydrológia. Na Slovensku je ale nedostatok hydrológov, jedným z nich je Ing. Viliam Novák, DrSc. z Ústavu...
Čítať viac 
Prihláste sa do súťaže o najkrajšiu prezentáciu technickej pamiatky a získajte finančnú odmenu a knihu. Výhercovia získajú: 1. miesto: 200 eur + kniha 2. miesto: 150 eur + kniha 3. miesto: 100 eur + kniha Téma: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky Zaujíma nás, ako svojimi očami vidíte technické pamiatky – vyberte si jednu z nich...
Čítať viac 
Lekárka, vedkyňa, fyziologička. Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave. Profesorka medicíny. Slovenka roka. Matka. Daniela Ostatníková. Ste fyziologička. Povedzte nám, laikom, čomu sa venuje fyziológia?Fyziológia je veda o logike života, lekárska fyziológia vysvetľuje funkciu zdravého ľudského organizmu, jeho jednotlivých orgánov a systémov a ich vzájomné prepojenie a reguláciu. Poznanie fyziologických funkcií je predpokladom k tomu,...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech každoročne vyhlasuje výzvu na zaujímavé projekty. Vlani sme sa rozhodli podporiť ZŠ Sačurov, ktorá sa rozhodla učiť žiakov matematiku zaujímavo a hravo. Ich projekt sa realizuje až do konca tohto školského roka. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do výzvy neziskovej organizácie Eductech? Oslovila nás výzva Eductechu na edukatívny program Inovatívne metódy výučby...
Čítať viac 
Zúčastnila sa misie, ktorá simulovala podmienky na planéte Mars. Na Slovensku chce rozvinúť astrobiológiu – zaujímajú ju organizmy, ktoré sú schopné prežiť aj v extrémnych podmienkach. Pracuje ako expertný vedecký pracovník na Výskumnom ústave potravinárskom a v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity (SOSA). Michaela Musilová.  Ste známa tým, že ste zvládli simuláciu života na Marse....
Čítať viac 
Kateřina Falk sa narodila sa v Zlíne, študovala fyziku na Imperial College London, neskôr si robila doktorát na Oxfordskej univerzite. Tri roky pôsobila v Los Alamos National Laboratory v USA. Momentálne pracuje ako senior scientist na ELI Beamlines v Prahe, kde pomáha vyvíjať experimenty pre najvýkonnejší laser sveta.  Zdá sa, že vás fascinuje laser. Čím to je?...
Čítať viac