slideslideslideslide

Novinky

Dávame pozor na úspešných žiakov, aby im sláva nestúpla do hlavy

5.6.2017

Základná škola Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach uspela v rebríčku INEKO za šk. rok 2015/2016, ako druhá najlepšia základná škola na Slovensku. Recept na úspech tvoríme s jej riaditeľkou Valériou Kocúrovou: “Talent je len asi 50 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina, vytrvalosť a chcenie a to je záruka úspešnosti.”

Aká je podľa Vás „úspešná škola“? Mala by sa škola prispôsobovať žiakom? Mala by im vychádzať v ústrety?

V dnešnej dobe je veľmi dôležitá správna motivácia žiakov. Ak ju máte, potom aj žiaci chodia do školy s radosťou a bez stresu. Učiteľ musí žiakov učiť v činnostiach, ktoré chcú robiť , ktoré ich bavia a tešia sa na nich. A aj v dnešnej dobe musia mať žiaci určené pravidlá, ktoré treba dodržiavať a hranice, ktoré sa už nemôžu prekročiť. Myslím, že je veľmi dôležité, aby žiaci vedeli, že ich názor nás zaujíma, radi si ho vypočujeme a dobré nápady zrealizujeme. My to robíme cez žiacku samosprávu, v ktorej má zastúpenie každá trieda od tretieho po deviaty ročník a stretnutia prebiehajú pravidelne raz mesačne.

Ako vyzerá úspešný žiak? Dá sa už na základnej škole rozlišovať, kto je „úspešný“ a kto nie?

Úspešný môže byť každý žiak, len musí sám chcieť. Veľmi dôležité je na prvom stupni od prvého ročníka robiť so žiakmi rôznorodé činnosti, ktoré vychádzajú z ich záujmu a v ktorých sa prejaví talent dieťaťa a ten treba potom ďalej rozvíjať. Myslíme si, že talent je len asi 50 % úspechu, zvyšok je tvrdá drina, vytrvalosť a chcenie a to je záruka úspešnosti. Nemusia to byť iba popredné miesta v súťažiach, ale záujem zapojiť sa do diania všetkého, čo sa v škole robí. Na druhej strane môže byť veľmi talentované dieťa v útlom veku, ak mu chýba ctižiadostivosť a nechce sa mu, tak jeho talent pomaly zaniká, záujem učiteľa rozvíjať ho nepostačuje.

U veľmi úspešných žiakov, ktorí vyhrávajú celoslovenské súťaže (lebo aj takých máme), musíme dávať pozor, aby im sláva príliš nestúpla do hlavy, aby sa z nich nevytratila ľudskosť a nesprávali sa k ostatným nadradene. To je tiež úloha učiteľa, ustriehnuť tú správnu mieru sebavedomia dieťaťa.

Existuje aj úspešný učiteľ? Čo sú učiteľské úspechy?

Úspešný učiteľ samozrejme existuje. Úspechy učiteľa, to sú úspechy jeho žiakov. No a najväčší úspech učiteľa je, keď mu žiak z ktoréhokoľvek ročníka povie: „Ja Vás ľúbim a veľmi rád chodím sem do školy.“ Úspechy učiteľa sa nemerajú len víťazstvami v súťažiach, ale aj tým, že bývalí žiaci sa vracajú do školy len tak porozprávať sa a keď už sú sami rodičmi, prídu zapísať dieťa sem do školy, lebo tu chodili a inde by svoje dieťa nedali, že Vás chcú aj po rokoch poznať a prihovoria sa k Vám pri stretnutí. Vtedy viete, že Vaša práca v škole nebola zbytočná.

Čo je najdôležitejšie v škole – vyučovací proces, kvalita vzdelania, pohodová atmosféra?

Nedá sa urobiť poradie, všetky tri sa musia navzájom prelínať a dopĺňať. Majstrovstvo učiteľa je práve v tom, že vie, kedy môže trocha upustiť a len tak sa so žiakmi porozprávať a kedy musí pritvrdiť, aby sa dostavili požadované výsledky.

Základná škola Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach uspela v rebríčku INEKO za šk. rok 2015/2016, ako druhá najlepšia Základná škola na Slovensku. Čím ste si to zaslúžili?

Priestory našej školy žijú nielen počas vyučovania, ale i v popoludňajších hodinách. Deti rozvíjajú svoj talent v centre voľného času – 15 záujmových útvarov zameraných na tanec, florbal a hádzanú; v Školskom klube detí a v ďalších 20-tich záujmových útvaroch zameraných na rozvoj anglického, ruského i nemeckého  jazyka, bedminton, matematika, slovenský jazyk a dramatická výchova, prírodné vedy, ekológia, finančná gramotnosť atď. Každý rok potešíme rodičov našich žiakov školskou akadémiou v Mestskom kultúrnom stredisku, v ktorej deti ukážu, čo sa naučili (v akadémii vystupuje každoročne okolo 250 žiakov ) – robíme minimálne tri vystúpenia pre veľký záujem. Okrem toho učiteľky so žiakmi organizujú besiedky pre rodičov pri rôznych príležitostiach – Vianoce, Deň matiek a pod. Robíme dni otvorených dverí pre rodičov našich žiakov i pre rodičov a detí z materských škôl. Každoročne dosahujeme so žiakmi veľmi dobré výsledky v Testovaní 5 a 9, vo florbale, v súťažiach Jazykový kvet, Supertrieda a tešíme sa, že žiaci nám prinášajú diplomy a poháre za ďalšie  jazykové, prírodovedné, dramatické, recitačné, výtvarné, hudobné, tanečné i športové súťaže. Je ich neúrekom nielen z okresných a krajských súťaží, ale aj z celoslovenských, či medzinárodných.

Úspechy učiteľa sa nemerajú len víťazstvami v súťažiach, ale aj tým, že bývalí žiaci sa vracajú do školy len tak porozprávať sa a keď už sú sami rodičmi, prídu zapísať dieťa sem do školy, lebo tu chodili a inde by svoje dieťa nedali, že Vás chcú aj po rokoch poznať a prihovoria sa k Vám pri stretnutí. Vtedy viete, že Vaša práca v škole nebola zbytočná.

Prečo si Vás rodičia vyberajú pre svoje deti?

Rodičia pred zápisom svojho dieťaťa do školy si pozrú aj internetové stránky škôl. My sa snažíme mať tam stále aktuálne informácie o dianí v škole a rodičia určite oceňujú aj to, že deti učíme aj praktickým činnostiam, do ktorých často vťahujeme aj rodičov na spoluprácu. Realizujeme každoročne Slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka – popoludnie pre predškolákov a ich rodičov; Memoriál detského tanca – predstavenie detských tanečných súborov; realizujeme v spolupráci s rodičmi Deň bez áut; jarné a jesenné eko týždne; v rámci záujmového útvaru Mediálna výchova, kde žiaci pripravujú rozhlasové relácie k rôznym príležitostiam a krátke kultúrne programy, s ktorými sa predstavia všetkým triedam v škole – napr. vianočné a veľkonočné tradície a iné. Už 12 rokov pracujeme v medzinárodnom projekte Zelená škola, kde si pravidelne obhajujeme získaný certifikát, realizovali sme množstvo väčších, či menších projektov so žiakmi. Tu všade žiaci prejavujú svoj talent, fantáziu, zmysel pre krásu, tvorivosť, ale aj zdatnosť. Podporujeme vyučovanie realizované cez vychádzky a exkurzie, kde žiaci  osobným kontaktom poznávajú krásy a históriu našej vlasti, učia sa milovať prírodu a získavajú múdrosť použiteľnú v budúcnosti.

Vaša škola má viac ako 400 žiakov. Ako sa dá každému z nich venovať?

U nás to funguje tak, že učitelia si navzájom pomáhajú. Žiakom, ktorí majú pomalšie tempo a potrebujú pomoc, sa venuje učiteľka aj popoludní, i na úkor svojho voľného času. Nie vždy sa však podarí dobehnúť do cieľa, myslím, že tak, ako všade inde. Talentovaným žiakom sa zase venujú učiteľky podľa svojho odboru a veľmi sa dopĺňajú aj medzi prvým a druhým stupňom ZŠ. Venujeme sa hlavne tomu, čo má v našej škole už tradíciu – zameranie na cudzie jazyky, informatiku, florbal, environmentálnu výchovu, výchovu umením a tanec.

 Čo je odmenou v učiteľskej práci? Aké zadosťučinenie sa dostáva učiteľom?

Ak by učiteľ robil aktivity so žiakmi len pre to, že dostane odmenu (finančnú), tak by to nerobil, pretože nemáme peniaze, aby sme ocenili učiteľa za výborné výsledky žiakov v súťaži. Odmenou učiteľa je radosť, dobrý pocit zo získaných ocenení jeho žiakov, poďakovanie vedenia školy a často poďakovanie žiaka i jeho rodiča, prípadne kytica kvetov, ako ocenenie za prácu.

Nesiete meno po maliarovi T. J. Moussonovi. Máte na škole aj nejaké maliarske talenty, ktoré sa vyberú v jeho stopách?

Teodor Jozef Mousson nebol len maliar, ale aj učiteľ a hudobník. Naša škola získala od ministerstva školstva čestný názov v roku 2012 za dosahované výborné výsledky so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Musson žil pod Hrádkom, v budove súčasnej hvezdárne a je po ňom pomenovaná aj ulica, na ktorej sa škola nachádza. Máme aj deti nadané na výtvarné umenie, niektoré pokračujú aj na strednej škole v tomto odbore a jedna žiačka, ktorá už skončila ZŠ, podľa jeho obrazov kreslila kópie, ktoré máme vystavené na chodbe venovanej maliarovi. Či z týchto žiakov budú výtvarníci, ukážu až nasledujúce desaťročia.

Foto: Archív V.K.

 

Môžete sa prihlásiť na odber nášho Newslettra, ? 

v ktorom príležitostne zasielame odkazy na naše zaujímavé články ?