slideslideslideslide

Novinky

Gymnázium Poštová Košice: Šport a pohyb sú súčasťou životného štýlu našich žiakov

17.7.2017

Medzi priority košického Gymnázia z Poštovej 9 patrí rozvoj nadania žiaka, čo je podmienené aj vytváraním konkurenčného prostredia v triedach. Preto majú stanovené kritériá pre uchádzačov o štúdium a prijímacie skúšky nie sú formálne, vraví jeho riaditeľ Otto Révész.

Otto Révész, gymnázium, gymnázium poštová košice, košice

Gymnázium Poštová 9 z Košíc uspelo v rebríčku INEKO za šk. rok 2015/2016. Sú pre Vás takéto hodnotenia dôležité? Je to indikátor kvality?

INEKO spracúva výsledky rôznych hodnotení, nehodnotí školy priamo. Indikátory kvality závisia od cieľov školy. V našom prípade je to príprava žiakov na vysokoškolské štúdium a rozvoj nadania žiakov, čo do istej miery kvantifikujú výsledky externej časti maturitnej skúšky a úspechy žiakov v súťažiach. V tomto zmysle je pre nás porovnanie škôl v rebríčku INEKO relevantné.

Všimli sme si, že ponúkate rozličné aktivity pre študentov, najmä pohybového a športového charakteru. Prečo?

Záujmy našich žiakov sú rôznorodé, vďaka čomu je nami poskytované záujmové vzdelávanie naozaj širokospektrálne. Sme veľmi radi, že aj takto sa šport a pohyb stáva súčasťou životného štýlu našich žiakov.

Ako vyzerá „úspešná“ škola a ako získava svoje úspechy? Ako je to vo vašom prípade – cítite sa byť úspešní?

Školu nerobí úspešnou percentil v testovaní, ani medaily zo súťaží. Škola je úspešná, keď v nej a vďaka nej zažívajú úspechy jej žiaci a učitelia. Veríme, že to o nás platí, pretože na našom gymnáziu úspech nie je cieľom, ale hnacou silou.

Za úspech na kvalitu vnímate pedagogický zbor. Čo robí učiteľa dobrým učiteľom? Akých učiteľov si vyberáte na Vaše gymnázium?

Snáď každý mal/má svojho naj učiteľa a nikoho neprekvapí, že sa vlastnosťami celkom odlišujú. Nemáme a nehľadáme model dobrého učiteľa. Z každého odborníka, ktorý svoje nadšenie dokáže preniesť na žiakov, môže vyrásť dobrý učiteľ.

Nemáme a nehľadáme model dobrého učiteľa. Z každého odborníka, ktorý svoje nadšenie dokáže preniesť na žiakov, môže vyrásť dobrý učiteľ.

Sú gymnáziá dnes ešte potrebné? Aký je ich význam?

Poslanie gymnázií, príprava na vysokoškolské štúdium, sa dobou ani reformami nemení a považujeme ho za aktuálne a pre spoločnosť potrebné.

V dnešnej dobe je bežné, že škola musí získavať študentov a o nich bojovať, čo môže mať vplyv aj na kvalitu, keďže sa uprednostní skôr ich počet, ako „nadanie“. Ako to riešite vy? Na vašej webstránke sa píše, že za vaším úspechom stojí „kvalitný výber“. Ste v situácii, že si môžete ešte vyberať?

Medzi naše priority patrí rozvoj nadania žiaka, čo je podmienené aj vytváraním konkurenčného prostredia v triedach. Preto máme stanovené kritériá pre uchádzačov o štúdium a prijímacie skúšky nie sú formálne.

Existujú nejaké príklady doma, či v zahraničí, ktorými sa nechávate inšpirovať? Keď chce riaditeľ budovať úspešnú školu, má sa kam pozrieť, ako taká vyzerá?

Stať sa a byť kvalitnou školou je dlhodobý proces, počas ktorého neustále hľadáme inšpiráciu. Mnoho podnetov získavame od projektových partnerov zo Slovenska, či zo zahraničia.

Foto: gympos.sk