slideslideslideslide

Novinky

Neúspešný žiak neexistuje

30.5.2017

Základná škola Václava Mitúcha z Horného Srnia uspela v rebríčku INEKO za šk. rok 2015/2016, ako piata najlepšia Základná škola na Slovensku. Čím ste si to zaslúžili? To sme sa spýtali jej riaditeľky PaedDr. Heleny Kramárikovej, ktorej myšlienky prinášame:

Horné Srnie

Úspešná škola – kolektív pedagógov, ktorý bez otázky “Čo za to?” ťahá za jeden koniec a jeho jediným cieľom je úspešný žiak.

Úspešný žiak nie je čistý jednotkár, ale ten, ktorý je úspešný v činnostiach, na ktoré má dannosti a predpoklady a svojou snahou sa neustále zdokonaľuje za výdatnej motivácie školy a rodiny. V súčasnosti legislatíva našej Slovenskej republiky veľmi málo motivuje mládež byť úspešný a vynikať vedomosťami. Úspešnými sú pekní a bohatí ľudia. Výsledky sa dostavujú: vzdelaní zo Slovenska odchádzajú.

Prvoradým cieľom našej školy je teda motivácia k sebazdokonaľovaniu i prostredníctvom účasti na rôznych súťažiach, aby vedeli použiť svoje vedomosti i za hranicou školy.

Vlastne neexistujú neúspešní žiaci – u každého hľadáme to, v čom môže byť úspešný: dostatočný žiak v cudzom jazyku môže byť úspešný riešiteľ v technickej olympiáde, dobrý v matematike, môže byť úspešný v hádzanej a úspešná recitátorka nemusí mať jednotku zo slovenčiny. A práve na toto sa zabúda v dokumentoch nášho súčasného školstva – vyrábame jednotkárov, ktorí zrazu nie sú úspešní v živote, klameme seba samých a hlavne ich rodičov, veď nás hodnotia nie podľa vedomostí, ale podľa známok, ktoré dávame. Kritériá by mali byť rovnaké, ale my v školách si ich vytvárame sami a aby sme získali žiakov, podliezame niekedy i vlastné latky a parametre.  INEKO deklaruje, že hodnotí i úspešnosť žiakov na stredných školách a porovnáva výsledky s výsledkami základnej školy.

Máme šťastie, že nemusíme bojovať o žiaka. Rodičia si školu u nás nevyberajú – automaticky všetky deti narodené v Hornom Srní patria do našej školy. Síce v poslednej dobe rodičia, ktorí nepochopili filozofiu školy nepodliezať latku nárokov, prichádzajú s hrozbou preloženia do susedných škôl, kde sa dajú jednotky získať jednoduchšie.

Každý učiteľ v našej škole je potrebný a má svoju nezastupiteľnú úlohu. Budujeme úspechy na kolegialite a spoločnej práci. Sme taká reťaz, kde je potrebné každé spojivko. Učíme sa z chýb, boríme s nedostatkom financií. Žiaľ, že si zatiaľ náš pekný úspech v rebríčku INEKO všimlo len málo kompetentných, ale tešíme sa. Všetci sme úspešní učitelia v našom kolektíve.

PaedDr. Helena Kramáriková, riaditeľka ZŠ Horné Srnie